Forten Info

Na 20 jaar is de website Forten Info beëindigd.
Dank aan allen die bijgedragen en gereageerd hebben.

We hopen bijgedragen te hebben aan het bewustzijn en behoud van militair erfgoed in Nederland.
Er zijn geen plannen (meer) om met een vernieuwde website terug te komen.

De informatie, foto's, verhalen enzovoort zitten in onze database of zijn anders gearchiveerd.
Als je vragen hebt, dan zullen we die informatie gebruiken om je te helpen.
De (reis)verhalen zijn gebundeld als 'Fortverhalen 2000-2016' (PDF).

Bezoek onze historische website over de Stelling van Amsterdam.
Zie de website van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam voor onze andere publicaties, contactgegevens en meer.

René Ros
11 mei 2022