Literatuur Artillerie

Adriaenssen, L.F.W.: De vuurmonden van de Zwijger.
In: Jaarboek de Oranjeboom, 1984.
[Nederland]

Adriaenssen, L.F.W.: Ouderogge in lakens, schevinken, zout kanonnen en wijn.
Een katholieke ondernemersfamilie in Holland, 1507-1769.
In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1999.
[Nederland]

Adriaenssen, L.F.W.: Militarisme en seksisme te ’s-Hertogenbosch in het begin van de moderne tijd.
In: Noordbrabants Historisch Jaarboek
Deel 9, 1992, p. 133-158; ill.; lit./br.opg.
[betreft het stadsgeschut van ’s-Hertogenbosch en de symboliek van Jeroen Bosch]

Adriaenssen, L.F.W.; Ottenheym, K.: De geschutgieterij van Pieter Post in Den Haag.
In: Bouwen in Nederland. Vijfentwintig opstellen over de Nederlandse architectuur, opgedragen aan Prof.Ir. J.J. Terwen.
Delft, 1985
[Nederland]

Bailey, S.B.: Prince Rupert’s Patent Guns.
Royal Armouries Monograph 6
ISBN 0-948092-29-7
[London], 2000
153 p.; ill.; lit./br.opg.

Beer, C. de: Kanon en techniek in de 18e eeuw.
In: Spieghel Historiael
Jg. 10, No. 5, mei 1975, p. 288-297; ill.; lit./br.opg.
[Nederland, Engeland]

Beer, C. de: Geschutgieterij in de 18e eeuw.
In: Erfgoed
Jg. 4, 1995, No. 1, p. 10-21.
[Nederland, Engeland]

Begen, G.W.: De Utrechtse geschutgieter Jan Tolhuis.
Handschrift.
Gemeente archief Utrecht, Bibliotheek Inventaris No. 1270**, s.a.
[Nederland]

Berghuijs, N.: Een vorstelijk geschenk.
Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren en het “Queen Elisabeth’s Pocket Pistol”.
In: Mars et Historia
Jubileumboek ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging ter beoefening van de militaire historie.
Z.p.; z.j.
p. 109-118; ill.; lit./br.opg.
[Nederland]

Blom, J.: Hemony 1659-1959.
AO reeks No. 764, 5 juni 1959
Z.p., 1959
16 p.; ill.
[familiegegevens, verder gericht op kerkklokken]
[Nederland]

Bofors
Aktienbolaget Bofors.
Gotenburg, 1936
129 p.; ill.
[Sweden]

Bragard, Ph.; Bruch, V.; Chainiaux, J.; François, D.; Marchal, J. : Gribeauval. Un canon pour l’Aigle.
L’utilisation de la pièce de 4 livres sous Napoléon.
Uitgave : Les Amis de la Citadelle de Namur.
Namur, 2000
41 p. ; ill.; lit.opg.

Breedvelt-van Veen, F.: Louis de Geer, 1587-1652
Amsterdam, 1935
[dissertatie Utrecht]
[Nederland]

Bunt, A. van de: Jan Tolhuis, Klokken- en Geschutgieter en de klokken van Rhenen.
In: Oud Utrecht, XXXIV, 1961, No. 7, p. 77-82.
[Nederland]

Butalia, R.C.: Evolution of the Artillery in India.
ISBN 8170238722
[India]

Canisius, W.G.M.H.: Het afvuren van voorlaadgeschut bij de Nederlandse Marine 1780-1880.
In: Mars et Historia
Jg. 29, No. 1, januari/maart 1995
p. 22-37; ill.; lit./br.opg.

Canisius, W.G.M.H.: De ontwikkeling van het scheepsgeschut bij de Nederlandse Marine in 1870-1880.
Deel I
In: Erfgoed
2e Jaargang, Juni 1993, p. 43-62; ill.

Carpenter, A.C.: Cannon. The conservation, reconstruction and presentation of historic artillery.
Exeter, 1993.

Carr, R.: Two Swedish financiers: Louis de Geer and Joel Griepenstierna.
In: Historical essays presented to David Ogg [ed. by H.E. Bell & R.L. Ollard]
London, 1963, p. 18-34.

Chaiklin, M.: Cultural commerce and Dutch commercial culture.
The influence of European Material Culture on Japan, 1700-1850.
Studies in Overseas History/5
Leiden, 2003
ISBN 90-5789-086-0
275 p.; ill.; lit/br.opg.
[hoofdstuk 8. Firearms Rejection or Control? Beschrijft de import, aanmaak en het gebruik van geschut in Japan]

Chasseloup-Laubat, F. de : Essais sur quelques parties de l’artillerie et des fortifications.
Milaan, 1811.

Clergeau, J.-R. : Le tir à boulets rouges.
In : Gazette des Armes
No. 64, Octobre 1978, p. 10-14; ill.

Congreve, W.: Details of the rocket system.
Facsimile of 1814 edition
z.p.; z.d.
40 p.; ill.
[betreft Engelse oorlogsraketten van het stelsel Congreve]

Cox, C.C.; Sluiter, R.A.W.: Handleiding tot de kennis der vervaardiging van het bronzen geschut.
[Nederland]

Dahlgren, E.W.: Louis de Geer 1587-1652; hans lif och verk
Uppsala, 1923
2 dln.
[LM B236-10]
[Nederland]

Dahlgren, E.W.: Louis de Geers brev och affärshandlingar 1616-1652.
Stockholm, 1934
[LM B237-10]

Dieren, A. van: De Amsterdamsche geschut- en klokgieterij en Pieter Seest.
In: Maandblad Amstellodamum
Jg. 26, 1939, p. 85-87.
[Nederland]

Doorninck-Hoogenraad, M.M.: Deventer Klokgieters en hun gieterij.
In: Verslagen en Mededelingen van de Vereniging tot beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis.
Deel 57.
[Nederland]

Doorslaer, G. van: L’ancienne industrie du cuivre à Malines.
II. l’Industrie de la fonderie de canons.
Bulletin du Cercle Archéologique, Littéraire et Artistique de Malines
(BCALAM), XX, Mechelen, 1910.
[België]

Dumas, C.: De fabricage van kanonnen in het midden van de achttiende eeuw.
Delft, 1995.

Ernst, G.: Der Guß von dreißig eisernen Geschütze in Siegen 1445.
In: Heimatland
Siegen, 1929.

Fehrman, C.N.: De Kamper klokkengieters.
Kampen, 1967.
[Nederland]

Ffoulkes, C.: The gun-founders of England.
London, 1969
[Engeland]

Forbes, E.G.: The unpublished writings of Tobias Mayer.
Vol. II: Artillery and mechanics
Göttingen, 1972.

Fricke, H.-D.: Geschichte der Kriegsraketen und der Raketenartillerie im 19. Jahrhundert.
480 p.; ill.

Garie, F.: Armstrong’s protected barbette mechanical-loading system for Australia.
In: Journal of the Ordnance Society
Vol. 15, 2003, p. 75-88; ill.

Arent Jansz. van der Put, geschut- en klokkengieter.
In: Rotterdamsch Jaarboekje, 1924, p. 122-125.
[Nederland]

Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl, J.C.: Uit den soldatendoos van Den Haag.
In: Haagsch Jaarboekje voor 1904
p. 309-343
[p. 318 over J. Maritz]
[Nederland]

Graves, D.E. [ed]: De Scheel’s treatise on artillery.
Museum Restoration Service
ISBN 0-919316-87-5
Bloomfield-Alexandria Bay, 1984
118 p.; ill.
[gelimiteerde oplage van 450 stuks]
[beschouwing van een Deens artillerie officier van het stelsel Gribauval, voor Amerikaans gebruik vertaald door J. Williams]

Hanau, L.: De Rijksgieterij van Bronzen Geschut te ’s-Gravenhage en de familie Maritz.
In: Haagsch Jaarboekje, 1895.
[Nederland]

Hekker, R.C.: De klokkengieterij te Amsterdam.
In: Historia
Jg. 10, 1944/45, p. 199-201; ill.; br.opg.
[Nederland]

Henry, C.: Napoleonic Naval Armament 1792-1815.
Osprey New Vanguard No. 90
London, 2003
ISBN 1-84176-635-6
48 p.; ill.; litopg.
[Frankrijk, Engeland, Spanje, Nederland, Baltische staten en Amerika]

Henry, C.: English Civil War artillery 1642-1660
Osprey New Vanguard No. 108
London, 2005
ISBN 1-84176-766-2
48 p; ill.

Hugenin: Bijdrage tot het gietwezen.
’s-Gravenhage, 1834
[Nederland]

Hul, D. van den: Klokkenkunst te Utrecht tot 1700.
Dissertatie, 1982.
[Nederland]

Jackson, M.H.; Beer, C. de: Eighteenth century gunfounding.
The Verbruggens at the Royal Brass Foundry. A chapter in the history of technology.
Newton Abbot, c. 1973
[Nederland, Engeland]

Kamps, P.J.M.: Bronzen geschut.
In: Mars et Historia
Jg. 19, No. 3, mei/juni 1985, p. 136-137
[overzicht van bronzen geschut uit de periode 1871-1896]
[Nederland]

Kanonnen, klokkern, kandelaars.
Koper en brons uit Rotterdam.
Historisch Museum Rotterdam
Zwolle, 1999
ISBN 90-400-9343-1
[Nederland]

Klein, P.W.: De Trippen in de 17e eeuw.
Assen, 1965
[Nederland, Zweden]

Koldewey, A.M.: De Utrechtse Geschut- en Klokkengieter Antoni de Borch (ca. 1520-1576).
In: Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht
Jg. 8, tweede serie, 1852.
[Nederland]

Kuypers, F.H.W.: De geschiedenis der Nederlandsche Artillerie vanaf de vroegste tijden tot op heden.
4 delen, met platenatlas
Nijmegen, 1872
[Nederland]

Kuypers, F.H.W.: Platen van de voormalige Nederlandsche Artillerie.
Met verklarende tekst.
[Nederland]

Kuypers, F.H.W.: Aanteekeningen betreffende eenig oud en merkwaardig geschut in Nederlandsch Indië.
In: De Militaire Spectator III, Deel 1, No. 6
[Nederland, Indonesië]

Molhuysen, P.C.; Blok, P.J. [eds]: Verbruggen, Jan
In: Nieuw Biografisch Woordenboek
Deel III; Leiden, 1914
p. 1282
[Nederland]

Molhuysen, P.C.; Blok, P.J. [eds]: Verbruggen, Pieter
In: Nieuw Biografisch Woordenboek
Deel III; Leiden, 1914
p. 1282, 1283
[Nederland]

Molhuysen, P.C.; Blok, P.J.; Kossmann, F.K.H. [eds]: Johannes Maritz.
In: Nieuw Biografisch Woordenboek
Deel VIII; Leiden, 1930
p. 1126
[Nederland]

Montet, J. de: Les bouches à feu de l’artillerie Suisse 1819-1939.
1980
171p. ; ill.
[o.a. vesting- en belegeringsartillerie]

Montet, J. de : Die Bewaffnung der schweizerische Festungsartillerie 1885-1939.
1984
135 p.; ill.

Mulder, A.: De Kloosterkerk te ’s-Gravenhage.
In: Haagsch Jaarboekje voor 1907
p. 359-420; ill.; plgr.; bijln.
[Nederland]

Norris, J.: Early gunpowder artillery c. 1300-1600.
Ramsbury, 2003
ISBN 1-86126-615-4
143 p.; ill.; lit.opg.

Oldewelt, W.F.H.: De stedelijke wapenindustrie.
In: Amsterdamsche Archiefvondsten.
Amsterdam, 1942
p. 114-119; ill.

Oldewelt, W.F.H.: Amsterdamsche kanonnen.
In: Amsterdamsche Archiefvondsten
Amsterdam, 1942
p. 206-208; ill.

Ottema, N.: De Ambachtskunst in het oude Leeuwarden. Het Klok- en Geschutgietersbedrijf.
In: Gedenkboek Leeuwarden 1435-1935
Leeuwarden, 1935
[Nederland]

Ottenheym, K.: De geschutgieterij van Peter Post in Den Haag.
In : Bouwen in Nederland
Delft, 1985.
[Nederland]

Pawlas, K.R.: Die Festungswaffen des Gruson-Werkes, Buckau-Magdeburg.
In: Waffen Revue
No. 81, p. 115-144; ill.
[Duitsland en export]

Pawlas, K.R.: Die Französische 52-cm-Haubitze (E), Mod 1916.
In: Waffen Revue
No. 83, p. 139-144; ill.
[Frankrijk]

Pawlas, K.R.: Französische Eisenbahngeschütz 34-cm-Kanone, Modell 1912.
In: Waffen Revue
No. 84, p. 89-108; ill.
[Frankrijk, door Duitsland ook gebruikt in de Atlantik Wal]

Pawlas, K.R. : Französische 40-cm-Haubitze Modell 1915/16 auf Eisenbahnwagen St.Chamond.
In: Waffen Revue
No. 88, p. 123-150; ill.
[Frankrijk, o.a. ingezet voor de beschieting van fort Douaumont toen dit in Duitse handen was]

Ram, B.: Lodewijk de Geer. Een Amsterdams wapenfabrikant uit de 17e eeuw.
In: Ons Amsterdam
Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis
Jg. 14, No. 3, Maart 1962, p. 69-71; ill.
[Nederland]

Roudier, J.-F.: Le Cap aux 340.
Volume 1
Guilherand Granges, 2000
ISBN 2-913788-04-1
282 p.; ill.; krtn.; lit./br.opg.
Volume 2
Guilherand Granges, 2000
ISBN 2-913788-20-3
309 p.; ill.; krtn.; lit./br.opg.
[betreft kustbatterijen Cap Cepet bij Toulon]

Schafroth: Die Geschützgiesser Maritz.
Geschichte einer Erfindung und einer Familie.
In: Burgdorfer Jahrbuch 1953, 1954, 1955
[Zwitserland e.a.]

Scheel, H.O.: Memoires d’artillery
Philadelphia, 1800
Printed for the War Office by John Ward Fenno.

Scheltema, P.: De stadsklokgieters en klokgieterijen.
In: Amstels Oudheid, VI, p. 133-
[Nederland]

Die Schiffs- und Küstengeschütze der deutschen Marine.
1876
230 p.; 203 ills; 11 pltn.

“Shrapnel” The history of the terrible “man-killing” projectile.
In: The War
No. 8, 10 October 1914, p. 16, 17.
[Engeland, onder andere Henry Shrapnel, eerste gebruik, Peninsula War, Waterloo]

Sman, G. van der: Een patricier-koopman van Amsterdam uit de 17e eeuw, Lodewijk de Geer, baron van Finspong en Leufsta.
1934
[Netherlands, Sweden]

Stal, K: Van militair vertoon tot hulpbetoon.
In: Snel, G [red]: Het Pageshuis aan het Lange Voorhout.
Den Haag, 2000
p. 11-51; ill.; lit./br.opg.
[master gun founders house in The Hague, Netherlands]

Stechzén, B.: Bofors. En kanonindustris historia.
1946
761 p.; ill.
[Sweden]

Teesdale, E.B.: Gunfounding in the Weald in the sixteenth century.
Royal Armouries Monograph 2
London, 1991
ISBN 0-948092-17-3
[England]

Trip, H.J.: De familie Trip.
Groningen, 1883.
[Nederland, Zweden]

Unger, W.S.: Het klokkengietersgeslacht Burgerhuys.
Archief Zeeuws Genootschap 1926, p. 19-
[Nederland]

Veen, C. van de: De voormalige Rijksgieterij van Bronzen Geschut te ’s-Gravenhage.
In: Het Huis Oud en Nieuw.
Jg. 1916, p. 161-175.
[Nederland]

Ven, C. van der: De voormalige Rijksgieterij van Bronzen Geschut te ’s-Gravenhage.
In: Het Huis Oud & Nieuw
Jg. 14, 1916, p. 161-175; ill.
[Nederland]

Visser, H.L.; Bailey, D.W. [red]: Aspects of Dutch gunmaking.
Zwolle, 1997
[Nederland]

Westera, L.D. : De geschutgieterij in de Republiek.
In: Lesger, C.; Noordgraaf, L [red]: Ondernemers & Bestuurders.
Economie en politiek in de Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en vroeg moderne tijd.
Amsterdam, Nederlands Economisch Historisch Archief, 1999
p. 575-602; lit./br.opg.
[Nederland]

Wiberg, K.F.: Louis de Geer et la colonisation Wallone en Suede.
In: Bulletin de l’Institut d’Archéologie Liégeois
Vol. 12, 1876.
[Nederland, België, Zweden]

Wiechen, J.A. van: Van stenen kogel tot antitankbrisantgranaat.
1977
47 p.; ill.
[Nederland]

Wiechen, J. van: Van stenen kogel tot geleid projectiel.
Directie Materieel van de Koninklijke Landmacht, 1980
78 p.; ill.
[Nederland]

Wiersum, E.: De geschut- en klokkengietersfamilie Oudenrogge.
In: Oud Holland
Jg. 41, 1923-24, p. 83-92.
[Nederland]

Wiseman, R.: Of wounds of gunshot wounds of fractures and luxations
1686
reprint
[17th C. surgery manual. Served in siege of Oxford]

Wittop Koning, D.A.: Nederlandse vijzels.
Deventer, 1953
[Nederland]