Deense verdedigingswerken

Andersen, E.D.J.B.: Sydfyns Herregarde.
København, 1967.

Andersen, J.: Dansk kystbefæstning 1939-43.
In: Albrethsen, S.E.; Andersen, J.; Frantzen, O.L.: Kystartilleri i Danmark 1940-1945.
MuseumsCenter Hanstholm, 2003
ISBN 87-989621-0-8
p. 10-13; ill.
[oplage 2000 exemplaren]

Andersen,O.; Vaern,B.: Københavns Lanbefaestning 1886-1920.
In: Krigshistorik Tidsskrift
Jg.1975,deel 1,2.

Barckhausen, J.; Springer, H.: Männer gegen Stein und Stahl. Fünftausend Jahre Kampf um Festungen.
1942
180 p.; ill.; plgr.
[eerste gedeelte over verdedigingswerken tot de Krim oorlog; tweede deel moderne verdedigingswerken, w.o. Düppel, Port Arthur, Verdun, Maginot Linie en Westwall]

Becker-Larsen, K.: Tunestillingen.
Feltbefaestningen fra Roskilde fjord til Koege bugt.
1986
296 p.; ill.
Met kaartenboek, 5 krtn. Schaal 1:20.000

Boesen, G.: The castles of north Zealand.
Copenhagen, 1949.

Boesen, G.: Nordsjallands slotte.
København, 1967.

Christinsen, P.: The fortifications of Copenhagen.
247 p.; ill.

Christensen, P.T. [ed.]: Befaestningsanlaeg i Danmark 1858-1945.
En statusrapport.
Miljøministeriet, 1990
ISBN 87-503-8261-6
80 p.; ill.
[oplage 2500 stuks]

Christensen, P.T. [ed.]: Fortifications in Denmark 1858-1945.
A status report.
The Ministry of Environment
The National Forest and Nature Agency, 1994
ISBN 87-601-4233-2

Damkjær Nielsen, J.: Batteritoget-det danske jernbaneskyts.
In: Dansk Artilleri-Tidsskrift
Jg. 1967, Nr. 2, 3.

Ebhardt, B.: Der Wehrbau Europas im Mittelalter.
Das Standardwerk der Burgenkunde.
1939
1958
2001 [reprint]
3 vols.
1800 p.; ill; plgr.; krtn.
[Deel 1: Denemarken, Nederland, België, Engeland, Ierland, Schotland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.
Deel 2: Spanje, Portugal, Italië.
Deel 3: Zweden, Noorwegen, Finland, Polen, Hongarije, Slowakije, Kroatië, Bosnië, Servië, Roemenië, Bulgarije, Griekenland, Turkije]

Fæstnings- og Stillingskrig.
Lærebog for Officersskolen.
1927.

Die Festung Thyboron.
Kommune Thyboron, 1990
15 p.; ill.

The fortifications of Copenhagen.
Uitg. The National Forest and Nature Agency.
The Ministry of Environment and Energy.
Copenhagen, 1998.

Frantzen, O.: Garderhojfortet
1984
32 p.; ill
[fort ten Noorden van Copenhagen, gebouwd 1886-1892]

Frantzen, O.L.; Nielsen, B.A.: Kobenhavns befaestning 1886-1986.
Kobenhavn, 1986
ISBN 87-7491-188-0
40 p.; ill.; br./lit.opg.

Haandbog for det danske Artilleri
Positionsartilleriets materiel 1881-1900.

Haas, C.: Korsör middlelalderlige fästningstaard
In: Bygningsakaeologiske studier 1990
p. 33-44.
[middeleeuwse toren, 12 e eeuw te Korsör, Denemarken]

Hansen, J.M.: I general Ryes spor.
Skanser i Aarhus Amt.
Publ. Aarhus County, Department of Landscape, z.p., 1991
20 p.
[kustversterkingen te Aarhus, Jutland van 1801 tot 1e Schleeswijkse oorlog, 1848-51]

Herz, J.: Two early sixteenth century drawbridges in Denmark.
In: Château Gaillard IX-X
1980.

Housted, E.: Befaestningsanlaeg i Dragor Kommune
1980
32 p.; ill.
[19e eeuws forten te Dragor ten Zuiden van Copenhagen]

Kimmich, K.H.: Europäische Geschichte vor 140 Jahren: Die Düppeler Schanzen.
In: Am Wall
No. 47, Juni 2004
p. 8-11; ill.; krtn.

Kling [Oberst außer Dienst]: Düppel 1864.
In: der deutsche Soldatenkalender 1954
p. 13; ill.

Klingspor-Bentzen: 1ste Artilleribataillon – Kystartilleriregimentet 1867- 1. Oktober 1917.
1917
86 p.; ill.

Kofoed, L.: Nogte oplysninger om det I 1885-86 udarnejdede forslag til en befæstning af København.
In: Militært Tidsskrift
Jg. 1886.

Krabbe, H.: Kastellet gennom 300 år.
1964
312 p.; ill.
[300 jarige geschiedenis van het Kastellet, de Citadel Fredrikshavn, gebouwd bij Kopenhagen naar het ontwerp van de Nederlandse ingenieur Henrike Ruse]

Lærebog for Artilleriets Befalingsmandsskoler.
Bind 1.
Kystartilleriet.
1911.

Lærebog i permanent Befæstning og Fæstningskrig.
1893
1967 [reprint Forlaget ZAC]

Lærebog om Befæstningsanlægene i Danmark.
1911
1969 [reprint Forlaget ZAC]

Lassen, G.F.: Documenter og Actstykker til Københavns Befæstnings Historie.
1855
200 p.; ill.; plgr.

Luftschutzbunker als Parkplatz in Kopenhagen.
In: Ziviler Luftschutz
Jg. 21, No. 1, Januar 1957, p. 24, 25.

Lütken, H.: Fæstningsartilleriet.
1920.

Madvig, J.N.: Den frivillige Selvbeskatning til Fædre landets Forsvar og det første fort ved Kjøbenhavn.
1885.

Mortensøn, O.: Fortet ogde den Kolde Krig.
Das Fort und der Kalte Krieg
Katalog for museum Langelandsfort
Uitg. Langelands Museum
Rudkøbing, 1999
ISBN 87-88509-22-2
119 p.; ill.; krtn.

Neimann, O.: Besaettelsestiden i Nordjylland.
1992
261 p.; ill.; krtn.

Nielsen, S.B.: Fra Fort til Oliehavn, Træk af Prøvestensfortets historie.
Fou Bladet
Nr. 7, 11 årgang, juli 1952

Nielsen, S.B.: Københavns Landbefæstning.
Turistforeningen for Danmark
Årbog 1954.

Nørregård, G.: Danish settlements in West Africa, 1658-1850.
Boston University Press, 1967.

Olsen, R.A.: Danish manor-houses of the late Middle Ages
In: Hoekstra, T.J.; Janssen, H.L.; Moerman, I.W.L. [red]: Liber Castellorum. 40 variaties op het thema kasteel.
Zutphen 1981
ISBN 906011-436-1
p. 154-164; ill.; plgr.; krtn.; lit./br.opg.

Reglement for Haandtering af Fæstningsartilleriets materiel.
1914.

Schellenberger, D.: Allianz zweier Epochen. Grove im Schutz der NATO.
DAWA Nachrichten, Sonderband 26
Köln, 2000
ISBN 3-931032-80-9
100 p.; ill.

The Seafort Trekroner.
Uitgave Ministry of Environment and Energy.
The National Forest and Nature Agency.
z.p., [Copenhagen], 1996
folder, ill.

Stiesdal, H.: Ein Haustyp der mittelalterlichen dänischen Burgen.
In: Hoekstra, T.J.; Janssen, H.L.; Moerman, I.W.L. [red]: Liber Castellorum. 40 variaties op het thema kasteel.
Zutphen 1981
ISBN 906011-436-1
p. 219-224; ill.; plgr.; lit.opg.

Tærnkonstuktionerne for Kjøbenhavns Landbefæstning.
Wassmanns Bogtrykheri
København, 1905.

De terugtocht der Denen van de Danewerke naar de Düppelschansen in 1864.
In: Plantenga: Strategie en krijgsgeschiedenis.
4de geheel omgewerkte druk door
L.F.Th. Vogel en J.M.J.H. Lambooy.
Breda, KMA, 1910
p. 306-314.

Thiede, C.E.: “Kastellet”. The Frederikshavn citadel.
An outline history of the citadel.
Copenhagen, 1996
20 p.; ill.; krt.

Thorning, P.: The fortifications of Copenhagen.
A guide to 900 years of fortifications history.
1998
247 p.; ill.;plgr.;krtn.

Tobiesen, V.: De projektere de Befæstninger om Kjøbenhavn paa Sjællandssiden.
1883.

Tuxen: Historisk udvikling af befæstningspørgsmålet efter 1864.
In: Militært Tidsskrift
Jg. 15, 1886, p. 493-533.

Tychsen, V.E.: Krigsbygningskunstes og fæstningskrigen udvikling fra de ældeste tider indtill vore dage.
Bd. I
København, 1863
Bd. II: Fra det riflede skyts indførelse
(1860-1892)
København, 1893

Unverhau, D.: Das Danewerk 1842.
1988
380 p.; ill.; krtn.

Unverhau, D.; Schietztel, K.: Das Danewerk in der Kartographiegeschichte Nordeuropas.
1993
276 p.; ill.; krtn.

Wassard, E.: Vestvolden. Fra Fæstning til Naturpark.
Serie Ved Sundog Bælt
København, 1982
ISBN 87-7251-373-3
70 p.; ill.

Westerbeek Dahl, B.: The military engineer Gottfried Hoffmann and his works in Denmark.
In: Fortress
No. 13, May 1992, p. 3-12; ill.
[1648-1687]

Wieth-Knudsen, D.A.: Det sidste halve Aarhundredes permanente befæstning.
In: Tidsskrift for Ingeniørsofficerer.
Jg. 1939.

Willerslev, R.: Danmarks største arbejdsplads, Opførelsen af Københavns Landbefæstning 1886-93.
1986.

Wisman, T.: Trekroner, et søforts historie 1787-1996.
1996.

Wismann, T.: Stevnsfort. Danmarks sidste fort.
Helsinge, 1998
ISBN 87-985948-2-6
62 p.; ill.; krtn.

Wisman, T.: Vestvolden. Fra fæstningsværk til idyl.
2005
160 p.; ill.;plgr.; krtn.
[verdedigingslinie van 1886-1893, bestaande uit 5 forten en 8 batterijen, voor de landverdediging van Kopenhagen]

Wleklinski, O.: The “Gneisenau” fires again.
In: IBA Informationen, Heft 32, 1998, p. 34-41; ill.
[betreft de beide 15 cm dubbeltorens in het Stevens fort, Denemarken, tijdens de Koude Oorlog]