Nederlandse kastelen

Aarts, B.: Ter Borch te Oisterwijk als burcht.
In: De Kleine Meierij
Jg. 23, 1979, p. 63-71.

Aarts, B.: Het kastelenraadsel van Heusden en Oudheusden.
In: Brabants Heem
Jg. 49, 1997, p. 17-29; aldaar p. 19-21.

Abelman, L.J.: Hellenburg.
Nederlandse kastelen Deel XXXII
Z.p., 1977.
24 p.; ill.; lit.opg.

Acket, M.N.: De burcht van Trecht en de wording van de stad Utrecht.
In: Maandblad Oud Utrecht
Jg. 1946, p. 68-72.

Agt, J.J.F.W. van: Het kasteel van Horn.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.
Zesde Serie, Jg. 17, afl. 1, 1964.

Agt, J.J.F.W. van: De Sint-Nicolaaskapel op het Valkhof.
In: Het Valkhof te Nijmegen.
Nijmegen, 1980
P. 53-58; ill.

Alberdingk Thijm, J.A.: Een word over de instandhouding der ruïne van het huis te Brederode.
In: Nederlandsche Spectator
Jg. 1866, p. 329-; p. 397-

Albers, L.; Pemmelaar, H.: Amelisweerd en Rhijnauwen.
Utrecht

Allan, A.J.: De ruïne van Brederode.
Deel XLVIII uit de serie ‘Nederlandse Kastelen’
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p. [Overloon; ’s-Gravenhage], 1983
56 p.; ill.; lit.opg.

Alphen, C.P. van: Het kasteel Stapelen te Boxtel.
In: Technisch Gemeenteblad
Jg. 53, 1967.

Andel, P. van: Zes eeuwen Loevestein.
Gorinchem, 1969.
215 p.; ill.; lit.opg.

Andela, M.: De Gelderse toren.
Over vorm, plaats en functie.
Zutphen, 2004
ISBN 90-5730-275-6
128 p.; ill.
[ook wel: Huis te Spankeren, in 1535 gebouwd in opdracht van hertog Karel van Gelre]

Anspach, J.: Het kasteel Hoekenburg te Rijswijk.
In: Aldaar
Jg. 1878, p. 56-

Anspach, J.: Eertijds twee kasteelen te Grave.
In: De Navorscher
Nieuwe Serie, Jg. 11, 1878, p. 63, 64.

Anspach, J.: Marsch.
In: De Geldersche Volksalmanak
Jg. 1880, p. 10-
[betreft het kasteel de Marsch]

Anspach, J.: Hernen en Bergharen.
In: Geldersche Volksalmanak
Jg. 1893, p. 12-

Apell, R.: Het Huis Oudaen te Breukelen.
Studie in het kader van het kandidaatsexamen bouwkunde/restauratie
TH Delft, 1970-1971

Arend, J.P.: Het slot te Medemblik.
In: Holland, Almanak
Jg. 1851, p. 81-

Arkenbout, A.A.: Het kasteleinschap van de burcht van Oostvoorne.
In: Regionaal Historisch Tijdschrift ‘Holland’
Jg. 1973.

Arkenbout, A.A.; Graaf, H. van der: De Burcht van Oostvoorne.
In: Holland, 1972, 1974

Arkenbout, A.A.; Graaf, H. van der: De Burcht te Oostvoorne.
Deel IL uit de serie ‘Nederlandse kastelen’.
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p. [’s-Gravenhage], 1983
32 p.; ill.; lit.opg.

Arminius: Het huis ‘ten Dijke’.
In: Eigen Haard
Jg. 1900, p. 348-351; ill.
[betreft borgh Dijksterhuis tot Pieterburen]

Arminius: De voormalige burcht ‘Dijksterhuis’ te Pieterburen.
In: Het Noorden
Geïllustreerd Tijdschrift voor het Noorden van Nederland
Jg. I, 1904, p. 18

Asch van Wijck, L.A. van: Het archief van het kasteel de Haar te Haarzuilens.
Z.p., 1959
[inventaris]

Baalbergen, J.; e.a. [red.]: Atlas van historische vestingwerken in Nederland.
Limburg.
Utrecht, 1998
ISBN 90-5730-048-6
175 p.; ill.; lit./br.opg.

Baarle, X. van: Met een chipkaart door Loevestein.
In: Algemeen Dagblad
12 mei 2001, p. T5; ill.

Baart, J.M.: Het kasteel van Amstel.
In: De Rover (red.): Het kasteel van Amstel
p. 10-27.

Baart, J.M.: Nieuwe feiten over het ‘Kolk-kasteel’.
In: Ons Amsterdam
Jg. 51, 1999, p. 230-234.

Balen, C.L. van; Beurden, A.F. van: Oud Limburg.
3. Merkwaardige gebouwen in Limburg. In: Limburgs Jaarboek, 1906
[o.a. kasteel Bleyenbeek bij Afferden]

Bardet, J.D.M.: Kastelenboek provincie Utrecht.
Bussum, 1965.
Bussum, 1975 [5e druk]
ISBN 90-228-3953-2
358 p.; ill.; krtn.; lit.opg.

Bauer, T.C.: De houten brug van ‘Rozengaard’ te Brunssum.
In: Hoekstra, T.J.; Janssen, H.L.; Moerman, I.W.L. [red]: Liber Castellorum. 40 variaties op het thema kasteel.
Zutphen 1981
ISBN 906011-436-1
p. 248-256; ill.;plgr.;lit./br.opg.

Bauer, T.C. : Kasteel Hedel, kort overzicht van de onderzoekingen augustus-september 1981.
TH-Delft, 1982.

Becks, H.: Transcriptie restauratiebestekken kasteel Hedel 1702-1737.
Archief van de Rekenkamer der Gelderse Domeinen, Rijksarchief Arnhem, inventaris nummer 1069.
Hedel, 1983.

Beelaerts van Blokland, W.; Dumas, C.: De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker.
2006
ISBN 90-400-9114 5
400 p.; ill.

Beelaerts van Blokland, W.A.: Een Geldersch edelman in Hollandschen dienst en het beleg van Loevestein in 1397.
In: Bijdragen en mededelingen van Gelre
Jg. 15, 1912, p. 513-524.

Beelaerts van Blokland, W.A.: De Burg te Wassenaar.
In: Leidsch jaarboekje, 1918.

Beelaerts van Blokland, W.A.: De bezitters van het slot Beuningen in de 14de en 15de eeuw.
In: Gelre
Jg. XXXIII, 1939, p. 143-148.

Beelaerts van Blokland, W.A.: Nederlandsche kasteelen.
I.
In: Historia
Maandschrift voor de Geschiedenis
Jg. 1, 1935, p. 27-29; ill.
[betreft Kronenburg]

Beelaerts van Blokland, W.A.: Kasteelen en buitenplaatsen op familieportretten.
In: Historia
Maandschrift voor de Geschiedenis
Jg. 1, 1935, p. 142-143.

Beelaerts van Blokland, W.A.; Gelder, H.E. van, Wijnandts van Resandt, W.; Sluyterman, K.: Nederlandsche kasteelen en hun historie.
Deel I
Deel II, 1914

Belonje, J.: Het huis Harsseloo en zijn bezitters.
In: Gelre
Jg. XXXIX, 1942, p. 43-75.

Belonje, J.: De twee Nijenburgen bij Alkmaar.
Wormerveer, 1956.

Belonje, J.: Schymper te Moresmet.
[kasteeltje nabij het Drielandenpunt]

Berden, J.W.H.: De stichting van het Muiderslot.
In: Bulletin Nederlandschen Oudheidkundigen Bond
Jg. 3, 1901-02, p. 20-32.

Berden, J.W.H.: Het Muiderslot en zijn geschiedenis.
Amsterdam, 1910.

Berden, J.W.H.: Catalogus van de tentoonstelling in het Muiderslot 1913 met eene beschrijving en korte geschiedenis van het kasteel.
Amsterdam, 1913
114 p.; ill.

Berends, G.: Bredevoort [gem. Aalten], havezathe Walfort.
In: Nieuwsbulletin KNOB, 1968

Berends, G.: Ewijk, kasteel Doddendaal.
Documentatierapport
Mei 1975
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Afdeling Onderzoek en Documentatie

Berg, P.W.J. van den: Het kasteel Nederhemert.
In: Buiten
Jg. 1920, p. 472-

Bergh, L.Ph.C. van den: Het huis Teilingen.
In: De Oude Tijd
Jg. 1869, p. 248-

Bericht betreffende restauratie van het burchtcomplex te Leiden.
In: Toeristenkampioen.
Jg. 1942, p. 597.

Besselaar, H.: Ridderhofstad Bolenstein.
In: De woonstede door de eeuwen heen
September 1974.

Besteman, J.C.: Mottes in the Netherlands.
A provisional survey and inventory.
In: Hoekstra [e.a.]: Liber Castellorum, p. 40-59.

Besteman, J.C.: Mottes in the Netherlands: a provisional survey and inventory.
In: Hoekstra, T.J.; Janssen, H.L.; Moerman, I.W.L. [red]: Liber Castellorum. 40 variaties op het thema kasteel.
Zutphen 1981
ISBN 906011-436-1
p. 40-59; ill.; krt.; lit./br.opg.; summary.

Besteman, J.C.: Mottes in the Netherlands.
In: Château Guillard. Études de castellogie médievale XII.
Actes colloque international tenu à Oostduinkerke et à Floreffe [Belgique], 3-9 septembre 1984.
Caen, 1985.
p. 211-224.

Besteman, J.C.; Gerlach, A.W.; Guiran, A.J.; Krauwer, M; Zoetbrood P.A.M.: Motten en mottekastelen in Nederland.
Project Middeleeuwse Archeologie 1977-1979
Amsterdam
Albert Egges van Giffen Instituut voor Prae- en Protohistorie
Working Paper 5.

Beurden, A.F. van: Het laatste overblijfsel van het Liesselsche Blockhuys.
In: Taxandria.
Tijdschrift voor Noord-Brabantsche Geschiedenis
Jg. 1896, p. 10-
[NoordBrabant]

Beurden, A.F. van: De burcht Aldenghoir bij Haelen.
In: Buiten
Jg. 1909, p. 617, 620, 632.
Idem in: ‘Limburg’, Provinciaal Genootschap voor geschiedkundige wetenschappen, taal en kunst
Jg. XVI, 1910, p. 3-

Beurden, A.F. van: Het kasteel Horn.
In: Buiten
Jg. 1910, p. 340, 349, 352, 361, 364.

Beurden, A.F. van: Bleijenbeek bij Afferden.
In: Buiten
Jg. 1911, p. 544-558.

Beurden, A.F. van: Het kasteel Well.
In: Limburgs Jaarboek, 1912

Beurden, A.F. van: Onderzoek naar de ligging der alleroudste burcht te Afferden aan de Maas.
In: Jaarboek Limburg
Jg. 1913

Beveren, P. van: De verdwenen kastelen van Schouwen-Duiveland.
Uitgave Nederlandse Kastelenstichting
Doorn, 1960.
105 p.; ill.; plgr.; krtn.; lit.opg.

Eene bijdrage tot de geschiedenis van het voormalig kasteel van Buren.
In: Algemeen Nederlandsch Familieblad
Jg. 1883-84, No. 2, p. 4, 8.

Bijhouwer, J.T.P.: Geldersche kasteelen.
In: Ozinga, M.D. [red.]: Ons Eigen Land in zijn rijke verscheidenheid
Amsterdam, 1945
p. 188-195; ill.

Binding, G.: Burcht en abdij Hoog-Elten.
In: Spiegel Historiael
Jg. 2, No. 12

Bloemers, J.H.F.; Louwe Kooijmans, L.P.; Sarfatij, H.: Verleden land.
Archeologische opgravingen in Nederland.
Meuelenhoff Informatief, Amsterdam, 1981
ISBN 90-290-9992-5
192 p.; ill.; krtn.; lit/br.opg.
[Velsen: Een vlootbasis van de Romeinen, p. 80-82; Valkenburg: een fort bij de Noordzee, p. 83-85; Nijmegen: van hoofdkwartier tot hoofdstad, p. 86-89; Zwammerdam: platbodems in de Rijnbedding, p. 100-103 (vesting Nigrum Pullum, 175-260 na Chr.); Maastricht: een bolwerk in het achterland; Oost-Souburg: een ronde burg aan de Noordzeekust, p. 138-139;
Baarland (Zld.): het kasteel Hellenburg, p. 146-149;Bourtange: een vesting in het veen, p. 162-164. In het overzicht per provincie worden nog kastelen, vliedbergen en dergelijke aangegeven]

Blok, P.J.: Het slot Teylingen.
In: Leidsch Jaarboek
Jg. 1905, p. 103-

Boer, M.G. de: Het Valkhof te Nijmegen.
In: Tijdschrift voor Geschiedenis
Jg. XIV, p. 21-

Boever Azn.: Het Hoge huis te Muiden.
In: Eigen Haard
Jg. 1881.

Boonzajer, C.G.; Merkes van Gendt, J.G.W.: Geschiedkundige aanteekeningen betrekkelijk het slot Loevestein.
Gorinchem, 1840.

Borch tot Verwolde-Swemle, E.C. van der: De Doddendaal te Ewijk.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Jg. 74, 1975, afl. 1, p. 1-23.

Borch tot Verwolde-Swemle, E.C. van der: Huis Doddendael.
Nederlandse kastelen, deel XXXVIII
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p., 1979
38 p.; ill.; lit.opg.

Borch tot Verwolde-Swemle, E.C. van der: Het kasteel en iets over zijn bewoners.
In: Buurman, D.J.G. [red]: Ammersoyen. Bijdragen tot de geschiedenis van het kasteel, de heerlijkheid en de heren van Ammersoyen.
Zutphen, 1986
ISBN 906011-440-X
240 p.; ill.

Bosboom-Toussaint: Het kasteel Westhoven in Zeeland.
1887.

Bosch, V.G.A.: Het Valkhof te Nijmegen.
In: Bouwkundig Weekblad
Jg. 1883, p. 64-; p. 78-

Brederode’s bouwvallen, hunne tegenwoordige toestand en middelen tot hun behoud.
In: Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Jg. 1862, p. 201-

Box, J.: Chronicles of the castle of Amelroy or Ammerzode.
1870.

Braake, Ter: Drentse Havezaten
Meppel
ISBN 90649-7013-0

Braat, W.C.: Souburg en Middelburg.
In: Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
Jg. 22, 1941.

Braat, W.C.: Nieuwe vondsten te Middelburg.
In: Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
Jg. 23, 1942.

Braat, W.C.: Twee vroegmiddeleeuwsche burchten bij Keppel.
In: Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
Jg. 26, 1945.

Braat, W.C.: Burgh op Schouwen.
In: Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
Jg. 35, 1954.

Braat, W.C.: De berg van Troje, het stamslot van de heren van Borssele.
Eindverslag van het onderzoek.
In: Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Jg. 42, 1960, p. 129-144.

Braat, W.C.: De berg van Troje, het stamslot der heren van Borssele.
In: Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
Jg. 38, 1957 en Jg. 42, 1961.

Braat, W.C.: De ontwikkeling van de kastelenbouw in Nederland in de vroege Middeleeuwen.
In: Opus Musivum, een bundel studies aangeboden aan prof. Dr. M.D. Ozinga
Assen, 1964
p. 59-84.

Brekelmans, F.A.: De Buitenpoort van het Kasteel en de Bossche poort.
In: Jaarboek en registers van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’
Jg. XIV, p. 104-114.

Brekelmans, M.; Traa, P.C. van; Mast, W.M. van der [red]: De Gevangenpoort te
’s-Gravenhage.
De Voorpoort van den Hove.
Deel XLVII uit de serie ‘Nederlandse Kastelen’
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p., 1983
48 p.; ill.; lit.opg.

Brekelmans, M.: De Gevangenpoort.
Zutphen, 1985
ISBN 906011-457-4
24 p.; ill.
[betreft 4-talige museumgids van de Gevangenpoort te ‘s-Gravenhage]

Brekelmans, M.: Kastelen en buitenplaatsen.
Monumenten in Rijswijk.
Uitgave: Gemeente Rijswijk [ZH]
Rijswijk, 1986
ISBN 90-70682-13-3
72 p.; ill.; plgr.

Broecke, J.P. van den: Middeleeuwse kastelen van Zeeland; bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden.
Delft, 1978
332 p.; ill.

Broek, M. ten: Drie borgen bij Appingendam [Garreweer, Dijkhuizen en Wijtwerd].
In: Groningsche Volksalmanak, 1935.

Buurman, D.J.G.: Het kasteel Hernen.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.
Jg. 1954, kol. 73.

Buurman, D.J.G.: De Cannenburch te Vaassen.
Gids, 1957 [herdruk]
24 p.; ill.
z.p., 1968 [3e verbeterde druk]

Buurman, D.J.G.: Het kasteel Hernen.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.
Zesde Serie, Jg. 17, afl. 1, 1964.

Buurman, D.J.G.: Waren er in de 14de eeuw twee kastelen in Hernen?
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.
Jg. 1965, p. 20-

Buurman, J.D.G.: 25 jaren Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1940-1965 en verslag over 1959-1964.
Arnhem, 1965
204 p.; ill.; krtn.; lit.opg.
[Ammersoyen, Batenburg, Hernen, Nederhemert, Kasteelsche Hof te Ooy, Poelwijk, Wijenburg of Huis Echteld, Huis Aerdt, ‘t Velde, de Voorst, Wisch, Doorwerth, Cannenburch]

Buurman, D.J.G.: Kasteel Ammersoyen.
Brochure Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen.
z.p.; z.j.

Buurman, D.J.G. [red]: Ammersoyen. Bijdragen tot de geschiedenis van het kasteel, de heerlijkheid en de heren van Ammersoyen.
Zutphen, 1986
ISBN 906011-440-X
240 p.; ill.

Buurman, D.J.G.: Wanneer is de grote toren van Hernen verdwenen?
In: Hoekstra, T.J.; Janssen, H.L.; Moerman, I.W.L. [red]: Liber Castellorum. 40 variaties op het thema kasteel.
Zutphen 1981
ISBN 906011-436-1
p. 279-282; ill.; lit./br.opg.

Calkoen, G.G.: De wording en ontwikkeling van het ‘Hof in die Haghe’ gedurende de middeleeuwen.
In: Jaarboek Die Haghe, 1901.

Calkoen, G.G.: De Gevangenpoort of Voorpoort van den Hove.
In: Jaarboek Die Haghe, 1906.

Camindada-Voorham, A.M.G.: Loevestein, een fort aan de grens van Holland.
Zutphen, 1988.
ISBN 906011-647-X
176 p.; ill.; lit./br.opg.

Cannegieter, D.: Het huis of slot Konûm, onder Tzum.
In: Het Noorden.
Geïllustreerd Tijdschrift voor het Noorden van Nederland.
Jg. I, 1904, p. 339.

Canneman, E.A.: De restauratie van het kasteel Wisch.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Jg. 1962, kol. 233-240; ill..
Ook opgenomen in brochure over het kasteel Wisch van de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, c.1965.

Canneman, E.A.; Klooster, L.J. van der: De geschiedenis van het kasteel Duivenvoorde en zijn bewoners.
’s-Gravenhage, 1967
115 p.; ill.

Canneman, E.A.: Waleburg. In de provincie Utrecht bij Langbroek.
In: De woonstede door de eeuwen heen
Juni 1974.

De Cannenburch te Vaassen.
Gids.
3e verbeterde druk
z.p., 1968

Capelleveen, F.J. van: Het kasteel Doddendael.
In: Tweestromenland
Contactblad van de historische vereniging Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen
5 januari 1968, p. 21, 22.

Cense, C.; Hoek, C.: Het Kasteel van Rhoon.
Nederlandse Kastelen, deel XXXI
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p., 1977
23 p.; ill.; lit.opg.

Cense, C.; Hoek, C.: Het kasteel van Rhoon.
Nederlandse kastelen, Nieuwe reeks, deel 19
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting.
Z.p.; 1987
23 p.; ill.

Clevis, H.H.C.C.: Kasteel Kessel.
Deel XLV uit de serie Nederlandse Kastelen.
Uitgave Nederlandse Kastelenstichting
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p. [Muiderberg], 1980
33 p.; ill.; plgr.; lit.opg.

Cordfunke, E.H.P.: Torenburg. Het kasteel en zijn bewoners.
In: Alkmaar van boerderij tot middeleeuwse stad.
Alkmaar, 1972.

Cordfunke, E.H.P.: De Middelburg, steunpunt in het Zes Wielengebied bij Alkmaar.
In: Leber Castellorum: 40 variaties op het thema kasteel
Zutphen, 1981, p. 34-39; ill.

Coster, H.P.: De Groninger Borgen.
In: Oudheidkundig Jaarboek 41, 1932.

Coster, H.P.: De Groninger Borgen.
In: Ozinga, M.D. [red.]: Ons Eigen Land in zijn rijke verscheidenheid
Amsterdam, 1945
p. 81-86; ill.; lit.opg.

Craandijk, J.: Bijdrage tot de geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid Cralingen en het slot Honingen, benevens genealogische aanteekeningen betreffende hun bezitters.
In: Rotterdamsche Historiebladen
IIe Afd. Geschiedkundige stukken
Vol. I, p. 549-

Craandijk, J.: Bij de afbeeldingen uit den omtrek van Voorst.
In; Eigen Haard
Jg. 1890, p. 555-
[betreft het kastel Nijenbeek]

Craandijk, J.: Het kasteel Assumburg.
In: Het Huis
Jg. VI, 1908, p. 225-

Craandijk, J.: Iets over de oude geschiedenis van het huis Assumburg bij Heemskerk en zijne bezitters.
In: Bijdragen tot de Vaderlandsche Geschiedenis
IVe Reeks, Deel VII, 1909, p. 145-

Cremers, G.G.L.M.: De Cannenburch, een Gelders Renaissance kasteel.
In: Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1948-1958
Z.p., 1959, p. 104-

Crookewit, J.F.: Het kasteel Duurstede.
In: Eigen Haard
Jg. 1882, p. 548.

Crookewit, J.F.: Korte kroniek van het kasteel Duurstede.
In: Algemeen Nederlandsch Familieblad
Jg. 1885, p. 36-

Crookewit, J.F. : Kasteel te Wijk bij Duurstede.
In: De Navorscher
Jg. 1897, p. 15-

Cuypers, P.J.H.; Luyten, F.: Le château de Haar à Haarzuylens.
Utrecht, 1910

Daalen, J.P.J.A.M. van: Het kasteel van Rijckholt, voorheen zetel ener vrije rijksbaronie.
Gulden reeks van Limburgse monumenten No. 5
Maastricht, 1957.

Dalen, A.G. van: Het Huis Hamerden. Het Huis Rijswijck.
De Liemers No. 9
Zevenaar, z.j.

Dalen, A.G. van: Rondom het Tolhuys aan Rijn en Waal.
Uit de geschiedenis van Lobith, Tolkamer, Spijk, Herwen en Aerdt.
Zutphen, 1972
ISBN 90-6011-401-9
215 p.; ill.; krtn.; lit./br.opg.

Dalen, J. van: Het slot Merwede.
In: De Katholieke Illustratie
Jg. XXII, p. 275-; p. 286-

Dam van Brakel, W. van: Proeve omtrent de stichting en naamreden van Loevestein.
In: Vaderlandsche Letteroefeningen
Jg. 1851, deel II, p. 326-

Dam van Brakel, W. van: Den oorsprong van Loevestein, enz. met geschiedkundige aanteekeningen.
Gorinchem, 1856

Damsté, P.H.: Zandenburg.
In: Damsté, P.H.: Veere. Vier eeuwen Markiezaat.
De Bilt, 1966, 3e druk, p. 71-76; ill.; plgr.

Deelman, W.H.J.W.: De Binckhorst en zijn vroegere bewoners.
In: Historia.
Maandblad voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.
Jg. 8, 1942
p. 213-216; ill.; lit.opg.

Dijckmeester-De Brauw, L.A.; Dijckmeester, F.Th.: Het slot Haamstede.
Nederlandse kastelen Deel XVII
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p.; z.j.
33 p.; ill.

Dijckmeester-De Brauw, L.A.; Dijckmeester, F.Th.: Het slot Haamstede.
Serie Nederlandse Kastelen, Nieuwe Serie, deel 21
Deze uitgave verscheen eerder als deel XVII
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting
Z.p.; 1989
36 p.; ill.

Dijk, H.J. van: Van een oud slot en eene oude stad. Vianen.
In: Eigen Haard
Jg. 1908, p. 341, 360.

Dongelmans, M.J.M.: Geschiedenis van de burcht 1500-1794.
In: Het Valkhof te Nijmegen.
Nijmegen, 1980
P. 75-96; ill.; br.opg.

De Doornenburg.
Uitgave Stichting tot behoud van den Doornenburg.
z.p.; z.j.
48 p.; ill.; lit.opg.

Doorninck, P.N. van: Inneming en plundering van het huis Poederoyen op 14 april 1493.
In: Gelre
Jg. X, 1907, p. 225-235.

Doppler, P.: Verkoop van ’t kasteel Neuburg en der Heerlijkheden Gulp en Margraten in 1716.
In: De Maasgouw
Jg. 1907, p. 28

Dorren, Th.: Het kasteel van Valkenburg.
Valkenburg, z.j.

Drieman, G.; Bardeloos, H.: Havezate De Klencke.
Nederlandse kastelen, deel XVIII
Uitgave Nederlandse Kastelenstichting en de Koninklijke Nederlandse Bond voor Toerisme ANWB
Z.p., z.j.
27 p.; ill.

Drijver, F.W.: Het Muiderslot in 1913.
[Muiden], 1913.

Drijver, F.W.: Het Muiderslot.
In: Buiten
Jg. 5, 1911

Dubois-Van Veen, R.J.: Hofwijck.
Serie Nederlandse kastelen No. XVI
27 p.; ill.

Dunk, T.H. von der: De redding van het Muiderslot. De plannen voor de bestemming van een middeleeuws kasteel tot Nederlandsch-historisch Museum tijdens Koning Willem I.
In: Amstelodanum
Jg. 82, 1990, p. 138-168.

Ebbenhorst Tengbergen, E.J. van: Nederlandse kastelen en landhuizen.
Artikelenreeks in Cobouw, 1955-1959.

Ebbenhorst-Tengbergen, E.J.: De burcht van Kessel.
In: De Maasgouw, 1958.

Ebbenhorst-Tengbergen, E.J. van: Kasteel Wychen.
Serie Nederlandse kastelen No. 4
Z.p.; z.j.

Ebhardt, B.: Deutsche Burgen als Zeugen deutscher Geschichte.
1925
332 p.; ill.
[betreft kastelen in Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Oostenrijk en Nederland]

Ebhardt, B.: Der Wehrbau Europas im Mittelalter.
Das Standardwerk der Burgenkunde.
1939
1958
2001 [reprint]
3 vols.
1800 p.; ill; plgr.; krtn.
[Deel 1: Denemarken, Nederland, België, Engeland, Ierland, Schotland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.
Deel 2: Spanje, Portugal, Italië.
Deel 3: Zweden, Noorwegen, Finland, Polen, Hongarije, Slowakije, Kroatië, Bosnië, Servië, Roemenië, Bulgarije, Griekenland, Turkije]

Ekama, C.: De bouwvallen van het kastel Duurstede bij Wijk.
In: De Nederlandsche Spectator
Jg. 1879, p. 315-

Eliëns, F.M.: Het slot Loevestein.
Uitgave Nederlandse Kastelen Stichting
Serie ‘Nederlandse kastelen’
Nieuwe Reeks deel 13
Zutphen, 1986.
39 p.; ill.; krtn.; plgr.; lit.opg.

Eliëns, F.M.: Kasteel Wychen.
Serie Nederlandse kastelen, Nieuwe Reeks, deel 23
Nederlandse Kastelenstichting
Z.p. [Doorn], 1992
24 p.; ill.; plgr.; lit.opg.
[deze bijgewerkte uitgave verscheen eerder als deel IV]

Eliëns, F.M.: Harenberg, J.: Middeleeuwse kastelen van Gelderland.
Rijswijk,1984
ISBN 906120-4518
391 p.; ill.; lit.opg.

Elk, E. van: Ridderhofstad ‘Den Toll’ te Koudekerk.
In: Historia.
Maandblad voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Jg. 8, 1942
p. 239, 240; ill.

Engelbert van Bevervoorde, K.Th.: Geschiedenis van het Slot te Muiden vanaf de oudste tijden tot aan het begin van de twintigste eeuw.
Amsterdam, 1926.

Engelen, J.M. van; Eliëns, F.M.: Kasteel Hedel.
Serie Nederlandse kastelen, Nieuwe reeks deel 5
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting
Z.p. [Doorn], 1984
56 p.; ill.; lit.opg.

Ermerins, J.: Historische verhandeling over ’t kasteel van Rammekens.
In: Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap
Jg. III, 1773, p. 133-176

Evekink, P.: Bezoek aan het oude slot en aan het nieuwe Franciscaner klooster te Wychen.
In: Bouwkundig Weekblad
Jg. 1889, p. 214-

Eyck van Zuylichem, F.N.M.: Kort overzigt over de oude versterkingen en kasteelen in ons land, tot op de 16de eeuw.
Montfoort, 1855.

Eyck van Zuylichem, F.N.M.: Het voormalige kasteel te Zuylichem.
In: Geldersche Volksalmanak
Jg. 1870, p. 66-

Eyck van Zuylichem, F.N.M.: Het slot Loevestein.
In: Aldaar
Jg. 1872, p. 144-

Eyck van Zuylichem, F.N.M.: Over Loevestein en de veronderstelde rivierverlegging van de Waal aldaar.
In: Aldaar
Jg. 1874, p. 142-

Eyck van Zuylichem, F.N.M.: Loevestein en Lievestein.
In: Aldaar
Jg. 1876, p. 95-

Eyck van Zuylichem, F.W.: Het kasteel Doornenburg in de Over-Betuwe.
In: Algemeene en Nieuwe Konst- en Letterboek
Jg. 1860, p. 302-
[Gelderland]

Feith, J.A.: De Ommelander Borgen en hare bewoners in de 17e en 18e eeuw.
Groningen, 1906.
184 p.; ill.

Fetter, J.C.A.: De geschiedenis van Ilpendam en het slot Ilpenstein in verband met die van Waterland.
In: Eigen Haard
Jg. 1904, No. 6, 6 februari 1904, p. 84-87; No. 7, 13 februari 1904, p. 101-103; ill.
Rectificatie: p. 256.

Fockema Andrea, S.J.: De Rijnlandse kastelen en landhuizen in hun maatschappelijk verband.
In: Fockema Andreae, S.J.; Renaud, J.G.N.; Pelinck, E.: Kastelen, Ridderhofsteden en Buitenplaatsen in Rijnland, Arnhem, 1974, p. 1-20.

Fockema Andreae, S.J.: Beredeneerde lijst van kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen.
In: Fockema Andreae, S.J.; Renaud, J.G.N.; Pelinck, E.: Kastelen, Ridderhofsteden en Buitenplaatsen in Rijnland, Leiden, 1952, p. 65-96.

Fockema Andreae, S.J.; Renaud, J.G.N.; Pelinck, E.: Kastelen, Ridderhofsteden en Buitenplaatsen in Rijnland.
Leiden, 1952
Arnhem, 1974 [ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1952]
103 p.; ill.; lit.opg.

Foreest, H.A. van: Oosterwijk in Kennemerland, de geschiedenis van een versterkt huis.
In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Jg. 10, 1960 en Jg. 11, 1961.

Formsma, W.J.; Luitjens-Dijkveld Stol, R.A.; Pathuis, A.: De Ommelander Borgen en Steenhuizen.
Assen, 1973.
ISBN 90-232-1047-6
611p.; ill.; plgr.; krtn.; lit.opg.

Fransen Jz., P.: De ruïne van Brederode.
In: Buiten
Jg. 1908, p. 621

Frenken, A.M.: Helmond in het verleden.
Uitgave van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant
Deel I.
z.p. [Helmond], 1928
335 p.
Deel II.
z.p. [Helmond], 1929
384 p.
[o.a. de versterking van de stad, het kasteel van de Heren van Helmond]

Fret, P.: Het kasteel Popkensburg.
In: De Navorscher
Jg. 13, 1863, p. 263, 264
[kasteel op Walcheren]

Frissche: Het slot Ensebroek.
In: Aldaar
Jg. 1882, p. 674-
[Limburg]

Om de fundamenten van een kasteel: rapport aangaande de mogelijk nog aanwezige fundamenten van het kasteel Vredeland te Vreeland en een verslag van het in oktober 1978 gehouden archeologisch werkkamp aldaar.
Naarden, 1979.
24 p.

De onderaardsche gang van het voormalige kasteel te Gouda.
In: Nederlandsche Kunstbode
Jg. 1879, p. 190-

Geffen, A. van: De hoofdburcht van het kasteel te Hedel.
Doctoraalscriptie van de studie materiële cultuur der Middeleeuwen bij prof. Dr. J.G.N. Renaud aan de R.U. te Utrecht.
In: Westerheem
Jg. 33, 1984.

Gelder, H.E. van: Het Haagsche Binnenhof.
Utrecht, 1946.

Gids voor het kasteel Haarzuijlens en omstreken.
Uitgave: Genootschap Architectura et Amicitia
Haarlem, 1898.

Gids voor de Nederlandse kastelen en buitenplaatsen.
Amsterdam, 1957
184 p.; ill.; plgrn.; krtn.

Gils, J. van: Het kasteel te Wijchen, met iets over het herstellen van monumenten.
In: Sint Lucas.
Tijdschrift gewijd aan de kunst en het ambacht.
Jg. III, 1910, p. 183-

Ginkel, H. van: Het rijke verleden van vestingstad Muiden.
Zwolle, 2004
ISBN 90-400-8850-0 [hardback]
ISBN 90-400-8843-8 [paperback]
180 p.; ill.; plgr.; krtn.; lit.opg.
[o.a. het Muiderslot, de vesting Muiden tot en met 19e eeuw]

Glazema, P.: De slotbrug te Heemstede.
In: Historia. Maandschrift voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Jg. 11, 1946, p. 73-80; ill.

Godding-de Bode, A.D.: Ambij en het kasteel Geusselt.
In: Historia.
Maandblad voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Jg. 8, 1942
p. 27-29; ill.

Goelst Meyer, A.F. van: De belegering van het kasteel de Waardenburg in 1573 en 1574.
In: Gelre, Bijdragen en mededelingen
Deel LXI, 1962/4.

Goelst Meyer, A.F. van: Afbeeldingen kasteel de Waardenburg.
In: Numaga, tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving.
Jg. XIII, No. 3, 1966.

Goelst Meyer, A.F. van: Kasteel De Waardenburg
Nederlandse kastelen deel XII
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p.; z.j.
28 p.; ill.; lit.opg.

Goossen, G.: Het Valkhof te Nijmegen.
In: De Geldersche Volksalmanak
Jg. 1866, p. 178-

Gorissen, F.: Die Burgen im Bereich von Nimwegen außerhalb der Stadt Nimwegen.
In: Niederrheinisches Jahrbuch 1959, p. 126-

Gottschalk, I.: Het kasteel te Muiden, zooals het was in het jaar 1873. Opgemeten en beschreven..
Amsterdam, 1874.

Gouw, J. ter: Over de stichting van het slot te Muiden.
In: Nederlandsch Magazijn
Jg. 1861, p. 289-; p. 305-; p. 333-; p. 342-

Gouw, J. ter: Het slot te Muiden.
Amsterdam, 1862.

Gouw, J. ter: Het kasteel van Gorinchem.
In: De Oude Tijd
Jg. 1870, p. 343-

Graaf, R.P. de: De Westfriese guerilla 1132-1297.
In: Jubileumboek Mars et Historia, uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie.
Z.p.; z.j.
p. 182-211; ill.;lit./br.opg.
[o.a. kastelen van Willem II en Floris V]

Graswinckel, D.P.M.: Batenburg.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Jg. 1954, kol. 131.

Graswinckel, D.P.M.; Hardenberg, H.: Het archief van het kasteel Rechteren.
Zaltbommel, 1941.
XIII, 540 p.

Groen, A.: Een burcht te Uitgeest?
In: Hutgheest
Jg. 2, 1981, No. 1, p. 15-26; ill.

Groen, A.: Een grafelijke curtis te Oegstgeest?
In: Westerheem
Jg. 30, 1981, No. 1, p. 23, 24; ill.

Groen, A.; Zonneveld, F.: Archeologische speurtocht naar een burcht te Uitgeest.
In: Grondspoor
Jg. 1981, No. 66, p. 12-15.

Groesbeek, J.W.: Huis Ter Kleef.
Deel XXIX uit de serie Nederlandse Kastelen.
Uitgave: Nederlandse Kastelenstichting
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p. [Muiderberg], 1977
36 p.; ill.; plgr.; lit.opg.

Groesbeek, J.W.: Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland.Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
Haarlem, 1981
ISBN 90-6120-2337
335 p.; ill.; lit.opg.

Gugel, E.: Het kasteel Oud-Wassenaar
In: Eigen Haard
Jg. 1880, p. 56-; p. 63-

Guillermo, J.: Landhuizen en kastelen in Nederland.
Den Haag, 1990
ISBN 90-12-06542-9
208 p.; ill.; lit.opg.

Gulick, F.W. van: Nederlandse kastelen en landhuizen.
Den Haag, 1960.

Gundelach, A.J.: Restauratie kasteel “Marquette”.
In: Futura, september 1969.

Halbertsma, H.: Vliedberg te Buttinge, Grijpskerke.
In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Jg. 3, 1952.

Ham, W.A. van: Het kasteel.
In: A. Delahaye, W.A. van Ham en J.H.F. Bos: Woide…die Wouda. Opstellen over de geschiedenis van Wouw.
Wouw, 1980.

Hannema, D.: Kasteel het Nijenhuis.
Nederlandse kastelen, deel X.
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p.; z.j.
15 p.; ill.; lit.opg.
Z.p., 1977 [2e druk]
28 p.; ill.; lit.opg.

Hannema, D.: Kasteel het Nijenhuis.
Nederlandse Kastelen, Nieuwe Reeks, deel 11.
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting.
Z.p., 1985
28 p.; ill.; lit.opg.

Hardenberg, H.: De stichting van het slot Loevestein.
In: Bijdragen en mededelingen van Gelre
Jg. 37, 1934, p. 187-212.

Hardenberg, H.: Limburgsche kasteelen.
In: Ozinga, M.D. [red.]: Ons Eigen Land in zijn rijke verscheidenheid
Amsterdam, 1945
p. 141-150; ill.

Harenberg, J.: De kastelen van Graafschap en Liemers.
Zutphen, 1969.

Hartogh, K. de: Historische kasteelen in Nederland.
Het kasteel van Brederode.
In: Boon’s Geïllustreerd Magazijn
Jg. IX, 1903, p. 363-

Heek, J.H. van: Het kasteel Bergh en zijn omgeving.
1932

Heek, J.H. van: Schets der wordings- en bouwgeschiedenis van het kasteel Bergh te
‘s-Heerenberg.
Z.p., 1943.

Heek, J.H. van: Wat het Huis Bergh in zich houdt.
1956.

Heek, J.H. van; Heek JHzn, J.H.A. van: De Doornenburg.
z.p., 1965

Heek, J.H.A. van: Huis Bergh.
Korte beschrijving voor de Berghse jeugd.
1979

Heeren, J.J.M.: Geschiedenis van het kasteel-raadhuis en de Heren van Helmond.
Helmond, 1938
350 p.; ill.; lit./br.opg.

Heeringen, R.M. van: De resultaten van het archeologisch onderzoek van de Zeeuwse ringwalburgen.
In: Heeringen, R.M. van; Hendrikx, P.A.; Mars, A. [eds]: Vroeg-middeleeuwse ringwalburchten in Zeeland.
Goes, 1995.

Heeringen, R.M. van; Bruin, M.P. de: Karolingische burchten in Zeeland, geplaatst in de Zeeuwse geschiedenis.
Uitgave Provincie Zeeland, 1993
Middelburg, 1995 [2e druk]
ISBN 90-71565-15-7
60 p.; ill.

Heeringen, R.M. van; Hendrikx, P.A.; Mars, A. [eds]: Vroeg-middeleeuwse ringwalburchten in Zeeland.
Goes, 1995.
Goes/Amersfoort, 1997 [herdruk]

Heide, G.D. van der: Twee ronde burchten bij Kuinre.
In: Kamper Almanak
Jg.. 1953.
p. 173-194; ill.; plgr.; lit.opg.

Heiden, H.G.M. de: De ondergang van de burcht.
In: Het Valkhof te Nijmegen.
Nijmegen, 1980
P. 97-108; ill., br.opg.

Heiningen, H. van: Batenburg. Eeuwenlang twistappel.
Wijchen, 1987.

Heldering, O.G.: Batenburg en het slot aldaar.
In: Geldersche Volksalmanak
Vol. 1838, p. 49-

Hendricks, C.J.: Harde daken – stenen gebouwen.
In: Historia.
Maandschrift voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Jg. 13, 1948, p. 255-261; ill.; lit./br.opg.
[betreft toepassing van bakstenen als bouwmateriaal van versterkingen, o.a. slot te Woerden, Ridderhofstad Den Ham, slot Vredelant em kasteel Sypestein]

Hendrikx, P.A.: De ringwalburgen in het mondingsgebied van de Schelde in historisch perspectief.
In: Heeringen, R.M. van; Hendrikx, P.A.; Mars, A. [eds]: Vroeg-middeleeuwse ringwalburchten in Zeeland.
Goes, 1995.

Herman, von: Der Palast Kaiser Carls des Grossen zu Nymwegen.
In: Jahrbuch der Rheinland
Jg. 1884, p. 88-

Hermans, C.R.: De Denen op het slot Brunestein te Breda.
In: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde
I, p. 192-

Herwig, R.H.: De Wedderburcht.
In: Buiten
Jg. 1909, p. 552-

Heuff Azn., J.A. : Overblijfselen van het kasteel Buren.
In: Gelre.
Vereeniging tot beoefening van de Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht.
Bijdragen en Mededeelingen
Jg. III, p. 237-

Hiebendaal, C.A.: Het verbranden van het kasteel te Batenburg.
In: Bijdragen en Mededeelingen Gelre
Jg. XXV, 1922, p. 51-

Hiebendaal, C.A.: Eenige bijzonderheden betreffende het slot te Batenburg.
In: Bijdragen en Mededeelingen Gelre
Jg. XXVI, 1923, p. 165-

Hoefer, F.A.: Het huis ter Werve bij Rijswijk.
In: De Navorscher
Jg. 1893, p. 275-

Hoefer, F.A.: Mededelingen omtrent het Oude Loo en den Cannenburch.
Werken der Vereeniging Gelre
No. 7, 1908.

Hoefer, F.A.: De vesting Hattem en haar kasteel.
In: Gelre
Jg. VII, 1940, p. 67.

Hoek, C.: Kastelen binnen de hoge heerlijkheid Putten.
In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Jg. 1962/63.

Hoek, C.: Het kasteel en de kerk te Hillegersberg.
In: Rotterdams Jaarboekje
Rotterdam, 1971
[ook als overdruk bekend]

Hoek, C.: De ontwikkeling gedurende de 13e eeuw van het verdedigbare bakstenen huis in het Maasmondgebied.
In: Holland
Jg. 4, 1972, p. 201-239.

Hoek, C.: De Hof te Vlaardingen.
In: Holland
Jg. 5, 1973, p. 57-91.

Hoek, C.: De leenkamer van de burcht te Leiden.
In: Ons Voorgeslacht
Jg. 33, 1978, p. 80-139.

Hoek, C.: Begraven hofsteden in het Maasmondgebied.
In: Hoekstra, T.J.; Janssen, H.L.; Moerman, I.W.L. [red]: Liber Castellorum. 40 variaties op het thema kasteel.
Zutphen 1981
ISBN 906011-436-1
p. 122-143; ill.; plgr.; krtn.; lit./br.opg.

Hoek, E. [red]: Baronnen en kunstenaars.
De geschiedenis van Oud-Amelisweerd vanaf de Middeleeuwen tot heden.
Bunnik-Utrecht, 1993
Uitgave Stichting Oud-Amelisweerd en Centraal Museum Utrecht
254 p.; ill.;lit.opg.

Hoekstra, T.J.: Een nieuw kasteel.
In: In het Land van Brederode
Jg. 7, 1982, No. 2-3, p. 29-31; ill.

Hoekstra, T. e.a. [red.]: Kasteel Middachten.
Nederlandse Kastelen.
Kleine Reeks, deel 1
Utrecht, 2001
ISBN 90-5345-200-1
144 p.; ill.

Hoekstra, T.: Marcelis Keldermans. Mr. Van den wercken van de starcte Vredebborg t’Utrecht en bouwmeester der vesteijcheden van de sterckten in Gelderland.
(ca. 1500-1557).
In: Liber Castellorum. 40 variaties op het thema kasteel.
Zutphen, 1981, p. 170-186.

Hoekstra, T.: Vredenburg Castle at Utrecht (1529-1577).
In: Château Gaillard, Etudes de castellologie médiévale
deel 9-10, Caen 1982, p. 145-174.

Hoekstra, T.J.: Vredenburg castle: medieval castle or modern fortress?
In: Archéologie des Temps Modernes
Liège, 1988

Hoekstra, T.; Janssen, H.L.: Een leven vol kastelen.
Vrijmoedige vragen aan castelloloog Renaud.
Uitgave Nederlandse Kastelenstichting en Stichting Kastelen Documentatie
Doorn, 1991
ISBN 90-74205-01-1
56 p.; ill.; lit.opg.
W.C. Mank: bibliografie.
[ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van prof. Dr. J.G.N. Renaud]

Hoekstra, T.J.; Janssen, H.L.; Moerman, I.W.L. [red]: Liber Castellorum.
40 variaties op het thema kasteel.
Zutphen, 1981.

Hofdijk, W.J.: Het kasteel Oud-Haerlem.
In: Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche letterkundigen
Jg. 1855, deel I, p. 95-

Hofdijk, W.J.: Het kasteel van Gorinchem.
In: Dietsche Warande
Jg. I, p. 362-

Hofdijk, W.J.: De bouwval van Brederode.
In: Hofdijk, W.J.: Historisch Landschap, p. 187-
Idem in: Nederlands Bibliotheek, oorspronkelijke romans, schetsen enz.
Jg. 1869, deel II, p. 195-

Hofdijk, W.J.: De Brederode.
In: Eigen Haard
Jg. 1879, p. 320-; p. 332-

Hofman, J.H.: Het huis te Vorden en zijn bewoners.
In: Gelre.
Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht.
Bijdragen en Mededeelingen
Jg. II, p. 197-

Holthausen, H.: Die Burg Geldern, die Stammburg der geldernsche Fürsten.
In: Vereniging H.V.G., II, p. 574-586.

Holwerda, J.H.: Over onderzoekingen in de Leidse Burcht.
In: Leidsch Jaarboekje 1923-24.

Hooijer, G.B.: De burcht van Ridder Almericus van Heswic.
In: De Nederlandsche Spectator
Jg. 1889, p. 220-
[kasteel Heeswijk]

Houben, L.G.A.: Geschiedenis van Eindhoven.
De stad van Kempenland.
2 dln. In 1 band
Eindhoven, 1889
Schiedam, 1978 [heruitgave]
404 + 408 p.; ill.
[met gegevens over het kasteel en de verdedigingswerken van de stad Eindhoven]

Hout, C. van den: Kasteel Stapelen.
Deel IX uit de serie ‘Nederlandse kastelen’
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB
Z.p.; z.j.
24 p.; ill.; lit.opg.

Huf van Buren, J.: Het kasteel Grunsfoort.
In: Eigen Haard
Jg. 1881, p. 344-

Hugenholtz, F.W.N.: De ‘Castellanus de Leithen’.
In: Leids Jaarboekje
Jg. 58, 1966, p. 41-50.

Het Huis Aerdt.
Nederlandse kastelen en landhuizen LIX
In: Cobouw
21 november 1958.

Iets over het huis Grobbendonck en de Grobbendoncksche vogelkooi.
In: Noord Brabant
Jg. 24

Huizinga, J.: Burg en kerspel in Walcheren.
In: Mededeelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Deel 80, Serie B, 1935
Amsterdam, 1935
En in: Verzamelde werken I
Haarlem, 1948.

Hulkenberg, A.M.: Dever.
Nederlandse kastelen deel XXX
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p., 1977
32 p.; ill.

Hulshoff, A.L.; Hulshoff, D.: Hevinkhave. Havezate in Twente.
Nederlandse kastelen, deel XXXIV
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p., 1978
42 p.; ill.; lit.opg.

Hulst, R.: Het middeleeuwse kasteel Rozendaal in archeologisch perspectief.
In: Jaarboek Gelre
Deel LXXVII, 1986, p. 26-49.

Hupperetz, W.M.H. e.a. [red]: Middeleeuwse kastelen in Limburg. Verschijningsvormen van het kasteel, zijn adellijke bewoners en hun personeel.
Venlo, 1996.

Huygen, C.A.: Genhoes te Oud-Valkenburg. Valkenburgs bakermat.
Gulden reeks van Limburgse monumenten, No. 4.
1956.

Huygen, C.A.: Neuborg. Gulpens trots.
Maastricht, 1957.

Huygen, C.A.: Borg Haren. Van burchttoren tot woonkasteel.
Gulden reeks van Limburgse monumenten No. 1
z.p., 1955
Maastricht, 1960.

Huygen, C.A.: Kasteel Cortenbach te Voerendaal.
Gulden reeks van Limburgse monumenten, No. 2
z.p.; z.j.

Huygen, C.A.: De burcht van Kessel, zetel van een oud Graafschap.
Gulden reeks van Limburgse monumenten, No. 3.
Maastrricht, 1967.

Janse, H.; Straalen, Th. Van: Middeleeuwse stadswallen en stadspoorten in de Lage Landen.
Zaltbommel, 1975

Janson, E.M.C.M. : Kastelen in en om Den Haag.
In: ’s-Gravenhage
Jg. 26, No. 9, September 1971
29 p.; ill.

Janssen, C.E.M.: Kasteel Wittem, eertijds zetel van een rijksgraafschap.
Gulden reeks van Limburgse monumenten, No. 15
Maastricht, 1960.

Janssen, H.L.: Kastelenbouw in het graafschap Holland circa 1150-1300.
In: Het kasteel van Amstel. Burcht of bruggehoofd?
Amsterdam, 1995
p. 59-75.

Janssen, H.L.; Nieuwenhuis, G.J.J.: Kasteel De Haar.
Deel VII uit de serie Nederlandse Kastelen.
Uitgave Nederlandse Kastelenstichting
Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB
Z.p. [Muiderberg], z.j.
35 p.; ill.; plgr.; lit.opg.

Janssen, H.L.; Kylstra-Wielinga, J.M.M.; Olde Meierink, B. [red.]: 1000 jaar kastelen.
In: Nederlandse kastelen, functie en vorm door de eeuwen heen.
Utrecht, 1996.
ISBN 90-5345-083-1

Janssen, H.L.; Nieuwenhuis, G.J.J.: Kasteel De Haar.
Nederlandse kastelen deel VII
2e herziene druk
z.p.; z.j.

Janssen, H.L.; Verlinde, A.D.: Holten, het bisschoppelijk kasteel de Waardenborg.
Archeologische monumenten in Nederland No. 6
Amersfoort/Bussum, 1977

Janssen, H.L.; Hoekstra, T.J.; Olde Meierink, B.: Fortifications of castles in the Northern Netherlands during the Gelre-Habsburg conflict [1492-1543].
In: Château-Gaillard.
Études de castellologie médiévale
Vol. XIX
Caen, 2000

Jaspars, M.: Een honderdjarige wil overleven.
De eigen inkomsten van kasteel-museum Sypesteyn.
In: Museumpeil, vakblad voor museummedewerkers
Nummer 17, zomer 2002, p. 12-14; ill.

Jong, A. de: De excursie naar het Nijenhuis en enige Overijsselse Havezaten.
In: Nederlandse Kastelenstichting
Jaarboekje 1966
p. 46-53; ill.; plgr.

Juten, W.J.F.: Het kasteeltje Grimhuysen te Gastel.
In: Taxandria.
Tijdschrift voor Noord-Brabantsche Geschiedenis
Jg. 1894, p. 278-

Juten, W.J.F.: Het voormalig kasteel van Wouw.
In: Taxandria
Tijdschrift voor Noord-Brabantsche Geschiedenis
Jg. 1894, p. 195-

Juten, W.J.F.: Het kasteel van Etten.
In: Taxandria.
Tijdschrift voor Noord-Brabantsche Geschiedenis
Jg. 1896, p. 30-
[Noord Brabant]

Juten, W.J.F.: Verkoop van het kasteel te Etten [1630]
In: Aldaar
Jg. 1896, p. 45-

Juten, W.J.F.: Het kasteel de Nobelaar [te Etten] en een stuk kerkelijke geschiedenis.
In: Taxandria
Tijdschrift voor Noord-Brabantsche Geschiedenis
Jg. 1896, p. 195-

K.: Het kasteel van Well.
In: De Maasgouw
Orgaan voor Limburgsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde
Jg. 27, no. 5, mei 1905, p. 35-36.

Kalf, J.: De ontgraving van den burcht te Oostvoorne.
In: Oudheidkundig Jaarboek
No. 4, 1935.

Kalkwiek, K.A.: De Hertog en zijn burchten. Kastelen in de Gelderse geschiedenis tot 1543.
Zaltbommel, 1976.
ISBN 90288 5051 1
125 p.; ill; krtn; lit./br.opg.; register

Kalkwiek, K.A.; Schellart, A.I.J.M. [eds.]: Nederland in kaart gebracht.
Atlas van Nederlandse kastelen.
Alphen aan den Rijn, 1980
ISBN 90-218-2477-9
247 p.; ill.; plgr.; krtn.; lit.opg.
Amsterdam, 1985 [2e druk]
246 p.; ill.; plgr.; krtn.; lit.opg.

Kamphuis,J.: Kasteel Nederhemert
Delft University Press
ISBN 90-627-5190-3
Oud kasteel in Zwolle gevonden.
In: Spits
8 augustus 2001, p. 2.

Kasteel Amerongen twee jaar dicht voor grote renovatie.
In: Metro
15 februari 2002, p. 9.

Het kasteel van Brederode.
In: Nederlandsch Magazijn.
Jg. 1861, p. 154-; p. 161-; p. 165-; p. 171-

Het kasteel van Geldrop.
Handleiding voor bezoekers en belangstellenden van het kasteel en het kasteelpark.
Geldrop, 1979 [2e druk]
40 p.; ill.; plgr.

Het kasteel te Gemert.
In: Aldaar
I, p. 38-
[Noord Brabant]

Kasteelen in Gelderland.
Uitgave Vrienden der Geldersche Kasteelen, 1948
herdruk 1959.

Kasteelen in Nederland. Het kasteel Heeswijk.
In: Adelsarchief
Jg. 1900, p. 327-

Kasteelenboek der Provincie Utrecht.
Samengesteld door den Provincialen Utrechtschen Bond voor Vreemdelingenverkeer.
Bureau aan de Catharijnebrug, Utrecht
Utrecht, c. 1943, 2e verbeterde druk
248 p.; ill.; reg.; glossarium
Utrecht, 1948, 3e druk.

Kasteeltje in fort ontdekt.
In: Algemeen Dagblad
10 april 1999, p. 5
[betreft restanten kasteel Huis te Veen in fort Blauwkapel]

Kastelen in Nederland.
Borgen, Havezathen, Ridderhofsteden, Staten, Stinsen enz.
Uitgave Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB
’s-Gravenhage, 1961, 6e druk
142 p.; ill.; lit.opg.
‘s-Gravenhage, 1963, 7e druk.
157 p.; ill.
’s-Gravenhage, 1971, 10e druk
295 p.; ill.
’s-Gravenhage, 1973, 11e druk
282 p.; ill.; lit.opg.

Kastelen en buitenplaatsen in het Westland.
In: Zuid West Nieuws, 23 november 1999
[tentoonstelling in Westlands Museum, Honselersdijk]

Kasteleijn, L.P.: Het slot ’s-Heeraartsberg te Bergambacht uitgebeeld.
In: Historische Encyclopedie Krimpenerwaard
Uitgegeven door de Stichting Krimpenerwaard
Jg. 5, 1980, No. 1, p. 1-24

Kasteleyn, L.P.: Het slot ’s-Heeraartsberg en zijn bewoners van 1823 tot 1909.
In: Historische Encyclopedie Krimpenerwaard.
Uitgegeven door de Stichting Krimpenerwaard
Jg. 7, 1982, No. 3, p. 41-69; ill.

Keikers, W.H.: Slot Moermond.
Kasteel van Renesse.
Deel XL uit de serie Nederlandse kastelen.
Uitg. Nederlandse kastelenstichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p. [Doorn], 1979
40 p.; ill.; plgr.; lit.opg.

Kempeners, H.D.: Bunker-kasteeltocht 182: Zandvoort-Santpoort.
1. Noorddeel Verteiddigungsbereich Zandvoort (landfront)
2. idem, landfront + Tobruk
3. Walzkörpersperre (Zandvoort)
4. W.N. 143 Bloemendaal
5. Kasteel(ruïne) Brederode.
29-04-1998
[Heerlen, 1998]
21 p.; ill.; krtn.; plgr.

Kempeners, H.D.: Fortentocht 220: Hollandse Waterlinie bij Loevestein
(Fort Loevestein, Batterij onder Brakel, Batterij Poederoijen)
23-03-2000
[Heerlen, 2000]
25 p.; ill.; krtn.; plgr.

Kits Nieuwenkamp, J.F.K.: Beknopte geschiedenis van de Ridderhofstad Den Ham te Vleuten.
De Meern, 1976
36 p.; ill.

Knook, H.C.; Bauer, T.C.: Verslag bouwhistorisch onderzoek kasteel Hedel.
TH-Delft, 26 februari, 1981.

Knuttel, D.E.C.: De herstelling van den Burcht te Leiden.
In: Bouwkundig Tijdschrift
Vol. 10, 1890, p. 35-42.

Knuttel, W.P.C.: De Staatsgevangenis Loevestein in 1694.
In: De Nederlandsche Spectator
Jg. 1899, p. 177-

Koning, J.: Geschiedenis van het slot te Muiden en Hoofts leven op hetzelve.
Amsterdam, 1827.

Koolwijk, A.J. van: Geschiedkundige beschrijving van het Huis Doddendaal te Ewijk.
In: Dagblad De Gelderlander
26 mei, 2, 9, 16, 23 juni 1895
Overdruk in: Tweestromenland, nr. 28, mei 1978.

Koot, T.: Het Muiderslot.
Amsterdam, Antwerpen, 1958 [2e druk]
Amsterdam/Antwerpen, 1970 [6e druk]
81 p.; ill.

Koot, T.: Dat was te Muyden hadde de grave staende een huys.
Geschiedenis van het Muiderslot.
Wormerveer, 1967

Koot, T.: Het mysterie van Muiden.
Het Muiderslot.
Met 28 tekeningen van het in- en exterieur in de jaren 1971-1974 door Willem G. Hofker.
‘s-Gravenhage, 1977
175 p.; ill.

Koreman, J.G.J.: Kasteel Schaloen te Oud-Valkenburg.
Gulden reeks van Limburgse monumenten, No. 11
z.p., 1958

Kraay, F.J.: Een halve eeuw (1528-1577) uit de geschiedenis der stad Utrecht en de historie van het kasteel Vredenburg.
Utrecht, 1936.
80 p.; ill.

Kranenburg-Vos, A.C.: Het Konings Loo.
Nederlandse Kastelen, deel XXV
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p., 1975
64 p.; ill.

Kransberg, D.; Mills, H.: Kastelengids van Nederland.
Middeleeuwen.
Bussum, 1979.
Haarlem, 1980 [2e druk]
ISBN 90-228-3856-0
280 p.; ill.; plgr.; krtn.; lit.opg.; glossarium

Krauwer, M.: Rijnsburg en de ringwalburchten langs de Hollandse kust.
In: Jaarboekje Genootschap Oud Rijnsburg
Jg. 1982, p. 49-56; krt.

Krebbers, H.J.: Het Huis te Hackfort.
In: Geldersche Volks Almanak
Jg. 1887, p. 144-

Kuile, E.H. ter: De datering van drie Hollandsche burchten.
In: De Gids
Jg. 99, 1935, p. 360-371.

Kuile, E.H. ter: De schoonheid van ons land. Bouwkunst.
Kastelen en Adellijke huizen.
Amsterdam, 1954.
80 p.; plgr. + 123 foto’s van Hans Sibbeloe.

Kuile, G.J. ter: Geschiedkundige aanteekeningen op de Havezathen van Twenthe.
1911.
1974 (herdruk)

Kuiper, N.D.: Het kasteel De Haar.
In: Eigen Haard
Jg. 1906, p. 789-

Kylstra-Wielinga, J.M.M.: Kastelen en buitenplaatsen.
Van verdedigingswerk tot buitenplaats.
Stichting Open Monumentendag
Amsterdam, 1999
40 p.; ill.; lit.opg.

Lamberts Hurrelbrinck, L.H.J.: Het kasteel van Hoensbroek.
In: Woord en Beeld
Jg. 1901, p. 144

Landgoed Middachten bedreigd.
In: Metro
8 maart 2002, p. 9
[kasteel en landgoed in de Gemeente Rheden]

Lange, A. de [ed.]: Gids voor de Nederlandse kastelen en buitenplaatsen.
1957
1966.

Leendertz, P.: Het Valkhof te Nijmegen.
Dertien afbeeldingen en een kaart met bijschrift
Arnhem, 1930.
19 p.; 14 losse bladen in een map

Leeuw, O.: Het kasteel te Wijchen vóór en na den brand.
In: Bouwwereld
Jg. 1906, p. 395

Lemmens, G.: De burcht van Barbarossa.
In: De Valkhof te Nijmegen.
Nijmegen, 1980
P. 59-74; ill.; br.opg.

Lennep. J. van: Het Valkhof te Nijmegen.
In: J. van Lennep, W. Moll, J. ter Gouw: Nederlands geschiedenis en volksleven.
Deel I, p. 55-

Lennep, J. van; Hofdijk, W.J.: Merkwaardige kasteelen in Nederland.
6 dln.
Amsterdam, 1854-60.
Amsterdam, 1883-1884 [2e druk]
Z.p., 1990 [herdruk in 3 delen]
6 gekleurde wapenkaarten, 2 plattegronden en 38 afbeeldingen van kastelen.

Lennep, J. van; Hofdijk, W.J.: Het kasteel van Heusden.
Leiden, 1861
27 p.; ill
[overdruk]

Lennep, J. van; Hofdijk, W.J.: Het kasteel van Haemstede.
Leiden, 1861
21 p.; ill.
[overdruk]

Lennep, J. van; Hofdijk, W.F.: Het kasteel van Brederode.
Leiden, 1861
22 p.
[overdruk]

Lit, R. van: Kastelen en buitenplaatsen in Rijnland.
Zutphen
ISBN 90-601-1247-4

Lit, R. van: De Wassenaarse burcht.
In: Jaarboek Die Haghe
Jg. 1991, p. 228-243.

Loenen, J.B. van: Het kasteel te Warmond.
In: Huis.
Jg. VIII, 1910, p. 245-

Loevestein [naamsafleiding]
In: De Navorscher
Jg. II, p. 236-

Loo, D. van: Van stinsen en states in Friesland.
In: Hamer
Jg. 1, No. 4, Januari 1941.

Loosjes, A.: Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland.
3 dln.
1922.

Lovink Hz., S.H.: De geschiedenis van Doetinchem.
Opgedragen aan al mijn oud-leerlingen.
Doetinchem, z.d. [1943]
246 p.; ill.
[kasteel de Kemmenade, de verdedigingswerken en poorten van Doetinchem en overzicht diverse belegeringen]

Lugdunum [ps.]: De burcht van Leiden. Historisch overzicht van af zijn ontstaan tot op heden.
Leiden, 1918.

Lunsingh Scheurleer, D.F.: Vondsten uit de kasteelgracht.
In: Buurman, D.J.G. [red]: Ammersoyen. Bijdragen tot de geschiedenis van het kasteel, de heerlijkheid en de heren van Ammersoyen.
Zutphen, 1986
ISBN 906011-440-X
240 p.; ill.

Lutjens-Dijkveld Stol, R.A.: De borg Verhildersum en zijn bewoners.
Groningen, 1970.

Luttervelt, R. van: Pieter Cornelisz Hooft, Drossaert van Goeylant en Castelein op Thuys te Muyen.
1947.

Maanen, R.C.J. van: Slot Zuylen.
Nederlandse kastelen, deel XIX
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toerisenbond ANWB
24 p.; ill.

Maaren-Heerspink, D.H. van: Een oude Drentsche Havezate en haar bewoners.
In: Historia
Maandblad voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Jg. 8, 1942
p. 265-267; ill.

Makken, B.: De voorlopige afbeelding van het slot en fort Loevestein te Brakel in Gelderland.
Coevorden, 1976.

Makken, B.: Het slot Loevestein in topografische afbeeldingen.
Alphen aan den Rijn, 1980.

Makken, B.: Het slot Loevestein.
Deel XLIV uit de serie ‘Nederlandse kastelen’.
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.
[Overloon; ’s-Gravenhage], 1980
31 p.; ill.

Man, J.C. de: Vluchtbergen in Walcheren.
In: Archief Zeeuws Genootschap, 1888.

Man, J.C. de: Bedenkingen tegen het aannemen van een burcht als begin van Middelburg.
In: Aldaar
Jg. VII, 1894, p. 555-

Man, J.C. de: De vluchtbergen in Schouwen, de Bevelanden en Tholen.
In: Archief Zeeuws Genootschap, 1897.

Maris, A.J.: De stichting van het kasteel op den Tragel en het Tolhuis te (Nieuw)-Lobith.
In: Gelre
Jg. XL, p. 43-45.

Martens van Sevenhoven, A.H.: Het slot Batenburg in 1650.
In: Bijdragen en Mededeelingen Gelre
Jg. XXVI, 1923, p. 128-

Medemblik en Radboud.
In: Eigen Haard
Jg. 1890, p. 267-

Meischke, R.: Het kasteel Nederhorst den Berg.
In: Amstelodanum
Juni 1957.

Meischke, R.: Het kasteel Zuilenstein te Leersum.
In: Hoekstra, T.J.; Janssen, H.L.; Moerman, I.W.L. [red]: Liber Castellorum. 40 variaties op het thema kasteel.
Zutphen 1981
ISBN 906011-436-1
p. 270-278; ill.;plgr.; lit./br.opg.;summary

Mensch, P. van; Nieuwenhuis, H.: Muiderslot.
Deel XLII uit de serie Nederlandse Kastelen.
Uitgave Nederlandse Kastelenstichting
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p. [Muiderberg], 1980
54 p.; ill.; plgr.; lit.opg.

Mes, G.: Het kasteel van Wijchen.
In: Katholieke Illustratie
Jg. XVII, p. 283-

Meyer, R.: Enige informatie over het ‘Kasteel van Muiden’.
Reismap sub I
Uitgave: Stichting Menno van Coehoorn, ten behoeve van de Correspondentendag, 6 april 2002.
Utrecht, 2002
2 p.; plgr.
[kasteel met omliggende vestingwerken 1577-1873]

Meyere, J.A.L. de; Ruyter, J.M.M.: Kasteel Batestein te Vianen.
Aspecten uit de historie van het kasteel en zijn bewoners.
Uitgave Stichting Stedelijk Museum
Vianen, 1981
74 p.; ill.

Beleef de Middeleeuwen in kasteel Radboud
Uitgave: Stichting Kasteel Radboud.
Z.p.; z.j.
[folder]

Moens, P.: Mijn bezoek op Loevestein.
In: De Vriend des Vaderlands.
Jg. XV, p. 426-

Moerkerken, Ph. Van: Over den herbouw van het Huis Ter Haar.
In: Elzevier’s Geïllustreerd Maandschrift
Jg. XXIII, 1902, p. 84-

Moerman, I.W.L.: Kastelen en hun bewoners.
1970.

Moerman, I.W.L.: De ruïne van Teylingen.
Nederlandse kastelen deel XXVI
z.p., 1976

Moerman, I.W.L.: De Leidse Burcht.
In: Hoekstra, T.J.; Janssen, H.L.; Moerman, I.W.L. [red]: Liber Castellorum. 40 variaties op het thema kasteel.
Zutphen 1981
ISBN 906011-436-1
p. 257-269; ill.; lit.opg..

Moerman, J.: Verhaal van het beleg en de verovering van Leyden, door hertog Jan van Beyeren in 1420.
Leyden, 1806.

Moes, E.W.; Sluyterman, K.; Beelaerts van Blokland, W.A.; Gelder, H.E. van; Wijnaendts, W.: Nederlandsche kasteelen en hun historie.
3 dln.
Amsterdam, 1912-1915.
Deel I:
Deel II: 1914
Deel III:

Molen, S.J. van der: Stinzen, Borgen en Havezaten van het Noordererf.
Zutphen, 1978.
ISBN 90-601-1433-7
158 p.; ill.

Moolenaar, L.M.: Het slot Dijksterhuis.
In: De Bouwwereld.
Weekblad voor theorie en praktijk.
Jg. 1902, p. 376-

In en om het Muiderslot.
Muiden, z.j.
16 p.; ill.
[geïllustreerde bezoekersgids]

Mulder, A.: Het kasteel te Wijchen.
In: Bulletin, uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond
Jg. IV, 1902-1903, p. 228-236.

Mulder, A.W.J.; Slothouwer, D.F.: Het kasteel van Amerongen en zijn bewoners.
Maastricht, 1949.
194 p.

Mulkenberg, A.M.: Het Huis Dever te Lisse.
Zaltbommel, 1966.

Munsters, A.: Kasteelgids Stein.
z.p., 1946
Ook in: de Maasgouw, 1946.

Munsters, A.: Der Wohnsitz der Edelherren von Stein.
In: Publications de Limbourg
Jg. 1936, p. 285-

Muysken, C.: Het kasteel Oud-Wassenaar.
In: Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.
Jg. 1879-80, p. 40-
Idem in: Bouwkundige Tijdschrift
Jg. 1881, No. 1, p. 17-; p. 33-

Nahuijs, M.: Kasteelen en abdijen gelegen in het arrondissement ’s-Hertogenbosch.
In: Dietsche Warande
NRI 1876, p. 256-

Nassau-Repelaer, G.M.A. van: Het waterslot Rosendaal bij Velp.
In: Groei en Bloei
Januari 1970.

Nederland in vroeger tijd.
18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland
Deel XXI Groningen
Historisch overzicht van de provincie Groningen van het jaar 1491 tot het jaar 1536.
Zaltbommel, 1966
Deel XXII Groningen
Historisch overzicht van de provincie Groningen van het jaar 1536 tot het jaar 1594
Zaltbommel, 1966
[bevatten geschiedenis van kastelen, vestingen en schansen in de provincie Groningen]

Niemeijer, J.W.: Afbeeldingen van Zuidhollandsche kastelen en buitenplaatsen in de XVIIe en XVIIIe eeuw.
In: Historia.
Maandschrift voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Jg. 12, 1947, p. 108-110; ill.; lit.opg.

Nijhoff, I.A.: Het kasteel te Hattem.
In: Aldaar
Jg. 1857, p. 235-

Nijhoff, I.A.: Iets over Loevestein.
In: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde.
Jg. IX, p. 256-

Nijhoff, P.: Het huis Grunsfoort.
In: Geldersche Volks Almanak
Jg. 1853, p. 108-

Nispen tot Sevenaer, E.O.M. van: Het kasteel Ammerzoden.
In: Buiten
Jg. 1917, 21 en 28 april.

Nispen tot Sevenaer, E.O.M. van: Nederlandsche kastelen.
110 p.; ill; lit./br.opg.
Amsterdam, 1942 (1e druk).
Amsterdam, 1943 (2e druk).
Amsterdam, 1949 (3e druk).
Amsterdam, 1949 (4e druk).

Nispen tot Sevenaar, E. van: Hoe zag het kasteel van Wouw eruit?
In: Jaarboek Gulden Roos
Vol. 1943, p. 139-; m.krt.

Noomen, P.N.: De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners.
Hilversum, 2006
ISBN 90-6550-916-X
608 p.; ill.

Noorda, S.J.H. van der: Over de oudste lotgevallen van Loevestein.
In: Algemeene en Nieuwe Konst en Letterboek
Jg. 1855, p. 238-

Noordeloos, P.: Eenigenburg-Nuwendoren.
In: West-Frieslands Oud en Nieuw
Jg. XXVII, 1960, p. 133-

Nooy, J.M.T. [red.]: Jan Jacob Weve: De Valkhofburcht te Nijmegen.
Een alsnog-uitgave van het manuscript uit 1925.
Nijmegen, z.j. [1993]
ISBN 90-71509-05-2
256 p.; ill.; plgr.

Notermans, J.; Waegeman, T.; Desmedt, I. [eds]: Burchten en versterkingen in de Euregio Maas-Rijn.
Een toeristische ontdekkingsreis.
Eupen, 2002
ISBN 90-5433-160-7
271 p.; ill.; krtn.; lit.opg.
[ook verschenen in het Duits en Frans; behandelt verdedigingswerken in Nederlands Limburg, Belgisch Limburg/Luik en west Duitsland van Romeinse tijd tot de Tweede Wereldoorlog in de vorm van thematische routebeschrijvingen]

Nusselder, E.J.; Weve, W.F.: Het Huis Dodendael te Ewijk
Delft, 1974.

Obreen, H.T.: Het slot te Rijswijk in het land van Altena.
In: Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Jg. 1944-1947, p. 78- ; ill.

Oele, B.: Ter Maelstede in Zuytbevelant.
In: Historia.
Maandblad voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Jg. 8, 1942
p. 47-52; ill.; plgr.; lit./br.opg.

Oirschot, A. van: Het kasteel van Heeze.
Nederlandse kastelen, deel I
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
16 p.; ill.

Oirschot, A. van: Het Kasteel Nemelaer te Haaren.
Nederlandse kastelen, deel II
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p.; z.j.
19 p.; ill.; lit.opg.

Oirschot, A. van: Kasteel de Blauwe Camer
Norbertinessenklooster Sint-Catharinadal.
Nederlandse kastelen, deel VI
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p., 1970, 1e druk
Z.p., 1977, 3e druk
24 p.; ill.; lit.opg.
Serie Nederlandse Kastelen
Nieuwe Reeks deel 1
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting
Z.p., 1984, 5e druk
31 p.; ill.; litopg.

Oirschot, A. van: Het kasteel van Heeze.
Nederlandse kastelen Deel 1
2e geheel herziene en uitgebreide druk
z.p., 1977

Oirschot, A. van: Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant. Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
Rijswijk, 1981
ISBN 906120-285X
324 p.; ill.;lit.opg.

Olde Meierink, B.; Baaren, G. van; Bosch van Drakestein, R.G.; Elias, B.G.J. e.a. [red]: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht.
Stichting Utrechtse Kastelen
Utrecht, z.j.
595 p.; ill.

Oldenborgh, J. van: De fundamenten van het slot bij Egmond aan den Hoef.
In: De Ingenieur
Jg. 53, 1938.

Onderzoek op het burchtplein te Heusden.
In: Nieuws Bulletin van de Oudheidkundige Bond
Jg. 1949, p. 48, 157; Jg. 1950, p. 78.

Ouwerling, H.N.: Het Liesselsche Blokhuis.
In: Aldaar
Jg. 1897, p. 65-
[Noord Brabant]

Pannekoek, E.J.: Het slot Keppel.
In: Geldersche Volksalmanak
Jg. 1871, p. 40-

Peeters, H.: Het slot te Afferden.
In: De Maasgouw
Jg. 1879, p. 192

Pelinck, E.: De Rijnlandse kastelen en buitenhuizen na de middeleeuwen en hoe ze werden uitgebeeld.
In: Fockema Andreae, S.J.; Renaud, J.G.N.; Pelinck, E.: Kastelen, Ridderhofsteden en Buitenplaatsen in Rijnland, Arnhem, 1974, p. 53-64.

Peters, C.H.: Het kasteel ‘Die Haghe’.
In: Haagsch Jaarboekje
Jg. 1894, p. 5-67; ill.;plgr.

Pfeil, J.M.: De vier Batenburgen en Batenburg.
1855.

Poelhekk, M.A.D.C.: Het Valkhof te Nijmegen.
In: Eigen Haard
Jg. 1896, p. 693-

Poll, W. van de: Het kasteel Waardenburg.
In: Gelderland.
Tweemaandelijks Tijdschrift voor Nederlandsche Letterkunde.
Jg. 2, deel II.
Tiel, 1853.

Postma, E.B.: Nijenrode.
Nederlandse kastelen, Deel XXII
z.p., 1975

Postma, E.B.J.: Kasteel Nijenrode
Serie Nederlandse Kastelen, Nieuwe Reeks, deel 2
[deze uitgave verscheen eerder als deel XXII]
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting
Z.p., 1984, 2e druk
48 p.; ill.; lit.opg.

Pothof, M.J.: Kasteel Holtmühle te Tegelen.
Bouwhistorisch onderzoek.
In: Hoekstra, T.J.; Janssen, H.L.; Moerman, I.W.L. [red]: Liber Castellorum. 40 variaties op het thema kasteel.
Zutphen 1981
ISBN 906011-436-1
p. 25-239; ill.; plgr.; lit./br.opg.; summary.

Quack, J.C.W.: Het slot Loevestein.
In: De Geldersche Volksalmanak
Jg. 1869, p. 1-
Jg. 1870, p. 1-
Jg. 1871, p. 150-

Quack, J.C.W.: Nog iets over de voormalige ligging van het slot Loevestein.
In: Aldaar
Jg. 1872, p. 161-

Quack, J.C.W.: Het huis Nederhemert.
In: Geldersche Volksalmanak
Jg. 1873, p. 126-

Quack, J.C.W.: Het Huis Lievestein is geen verzonken slot. Een nader onderzoek.
In: Aldaar
Jg. 1874, p. 147-

Quack, J.C.W.: De overblijfselen van het slot Aalst in den Bommelerwaard.
In: Geldersche Volksalmanak
Jg. 1875, p. 715-

Quack, J.C.W.: Lievestein is Loevestein.
In: Aldaar
Jg. 1876, p. 99-

Regt, W.M.C.: De ridderhofstad Cleyn-Poelgeest.
In: Leidsch Jaarboek
Jg. 1907, p. 113-

Remonchamps, A.E.: De vluchtburg bij de Hofstede ‘Berglust’ te Ritthem op Walcheren.
In: Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
Jg. 8, 1927.

Renaud, J.G.N. : Het kasteel De Binckhorst.
In: Buiten
Jg. 29, 1935, p. 152 e.v.

Renaud, J.G.N. : Het kasteel De Binckhorst.
In: Eigen Haard
Jg. 61, 1935, p. 377-378.

Renaud, J.G.N. : Honderd jaar uit de kronieken van den Binckhorst.
In: Die Haghe
Jaarboek 1935, p. 12-36.

Renaud, J.G.N. : Uit de bouwgeschiedenis van den Binckhorst.
In: Oudheidkundig Jaarboek
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond
4e serie, No. 5, 1936, p. 23-31.

Renaud, J.G.N. : Uit de bouwgeschiedenis van het Slot op den Hoef.
In: Oudheidkundig Jaarboek
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond
4e serie, No. 7, 1938, p. 65-83.

Renaud, J.G.N.: Hoe heeft het slot te Egmond er uit gezien?
In: Elzevier’s Maandschrift
Jg. 98, 1939, p. 162-174.

Renaud, J.G.N. : De iconografie van het slot te Egmond.
In: Maandblad voor beeldende kunsten
Jg. 1940, p. 338-345.

Renaud, J.G.N. : Om en nabij het voormalige kasteel te Heumen aan de Maas.
In: Gelre
Jg. 44, 1941, p. 175-184.

Renaud, J.G.N.: Vondsten op den Doornenburg.
In: Gelre
Jg.44, 1941, p. 185-188.

Renaud, J.G.N. : Spangen en Van der Spangen’s.
In: Rotterdamsch Jaarboekje
5de reeks, 1, 1943, p. 203-212.

Renaud, J.G.N.: Het huis te Balgoy.
In: Gelre
Jg. 47, 1944, p. 21-40.

Renaud, J.G.N.: Het middeleeuwsch kasteel en de archeologie.
In: Een kwart eeuw oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland
[Gedenkboek A.E. van Giffen].
Meppel, 1947.
p. 427-444.

Renaud, J.G.N.: Het middeleeuwse kasteel te Heusden.
Brabants Jaarboek.
Nieuwe Reeks der Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
1949.
p. 45-55.

Renaud, J.G.N. : Kastelen in Noord-Brabant.
Brabants Jaarboek
Nieuwe Reeks der Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
1950.
p. 59-78.

Renaud, J.G.N. : De onderzoekingen op het Gravenhof te Zutphen.
In: Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
6e serie, No. 3, 1950, p. 15-34.

Renaud, J.G.N. : Spangen, de geschiedenis van een kasteel, opgegraven uit de bodem en naar oude perkamenten.
A.O.-boekje 359
Amsterdam, 1951
16 p.; ill.

Renaud, J.G.N.: De Rijnlanse kastelen in hun krijgsbouwkundige betekenis.
In: Fockema Andreae, S.J.; Renaud, J.G.N.; Pelinck, E.: Kastelen, Ridderhofsteden en Buitenplaatsen in Rijnland.
Leiden, 1952, p. 21-52; Arnhem, 1974, p. 21-52.

Renaud, J.G.N.: Onderzoek van de ruïne op de burchtheuvel Kessel.
In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Jg. 3, 1952, p. 13-14.

Renaud, J.G.N.: De burcht van Leiden.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
6e serie, Jg. 5, 1952, p. 1-32; ill.; lit./br.opg.

Renaud, J.G.N. : Kastelen in het Land van Altena en het overige gebied tussen de Maasarmen.
In: Brabantia
Jg. 2, 1953, p. 25-48.

Renaud, J.G.N.: De middeleeuwse woontoren in Nederland.
In: Heemschut
Jg. 30, 1953, p. 49-55.

Renaud, J.G.N. : Een en ander over het Huis Rozenburg.
In: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken
Jg. 45, 1953, p. 107-112.

Renaud, J.G.N. : Die Früburgen des benachbarten holländisches Maasgebietes.
In: Der Niederrhein
Jg. 20, 1953, p. 50-56.

Renaud, J.G.N.: De bouwgeschiedenis van het Muiderslot.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
6e serie, No. 7, 1954, p. 193-212.

Renaud, J.G.N. : Huis te Riviere.
In: Zuid-Hollandse Studiën
Jg. 4, 1954, p. 24-49.

Renaud, J.G.N. : Het huis te Riviere, Zuid-Holland.
In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Jg. 6, 1955, p. 126-139.

Renaud, J.G.N. : De opgraving van het huis Ter Lips.
In: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken.
Jg. 47, 1955, p. 80-89.

Renaud, J.G.N. : Het Huis van ridder Dirk van Hodenpijl, Zuid-Holland.
In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Jg. 7, 1956, p. 81-84.

Renaud, J.G.N. : De borg te Wedde, Groningen.
In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Jg. 7, 1956, p. 89-94.

Renaud, J.G.N.: Zandenburg, Zeeland.
In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Jg. 7, 1956, p. 95-108.

Renaud, J.G.N.: Le comte Florent V comme constructeur de châteaux forts.
In : Revue Internationale d’Histoire Militaire
Jg. 9, 1957, p. 313-322.

Renaud, J.G.N. : Enkele opmerkingen over het bodemprofiel en de middeleeuwse scherven op de burcht Valkenburg [Limburg]
In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Jg. 8, 1957-58, p. 172-178.

Renaud, J.G.N.: Graaf Floris V als burchtenbouwer.
In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
No. 8, 1957-58, p. 158-171.

Renaud, J.G.N.: Kastelen in het rivierengebied.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
6e serie, No. 11, 1958, p. 115-127.

Renaud, J.G.N. : Het middeleeuwse kasteel in de archeologie.
In: Jaarverslag van de Nederlandse Kastelenstichting
Jg. 1957 [1958], p. 8-20.

Renaud, J.G.N.: De Doorwerth.
In: Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1948-1958
Z.p., 1959, p. 119-125.

Renaud, J.G.N.: Archeologisch onderzoek in middeleeuwse kastelen.
In: Honderd eeuwen Nederland
Den Haag, 1959.
p. 246-264.

Renaud, J.G.N. : De Hellenburg.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
6e serie, No. 12, 1959, p. 51-66.

Renaud, J.G.N.: Kasteel ‘Nijendoren’ bij Krabbendam [N.H.] hervonden en opgegraven.
In: Westerheem
Jg. 9, 1960, p. 38-41.

Renaud, J.G.N.: Opgraving van het kasteel Oud-Haerlem.
In: Samen
Jg. 29, 1960, p. 245-247.
[Maandblad voor de Hoogovens te IJmuiden]

Renaud, J.G.N.: Middeleeuwse kastelen in Limburg.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
6e serie, No. 14, 1961, p. 109-140.

Renaud, J.G.N. : Oud-Haerlem bij Heemskerk.
In: Fibula
Jg. 2, 1961, No. 1, p. 12.

Renaud, J.G.N. : De Hellenburg.
In: Fibula
Jg. 2, 1961, No. 5, p. 46-50.

Renaud, J.G.N.: Enkele archeologische opmerkingen betreffende het kasteel Wisch.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
6e serie, No. 15, 1962, p. 223-232; ill.
Ook opgenomen in brochure over het kasteel Wisch van de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, c.1965.

Renaud, J.G.N.: Het kasteel Wisch en de archeoloog.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
6e serie, No. 16, 1963, p. 43-50.
Ook opgenomen in brochure over het kasteel Wisch van de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, c.1965.

Renaud, J.G.N. : Het onderzoek van de Oudborg onder Swalmen.
In: Fibula
Jg. 4, 1963, p. 1-5.

Renaud, J.G.N. : Nieuws van de Hellenburg.
In: Fibula
Jg. 4, 1963, p. 9.

Renaud, J.G.N. : Nieuwe wegen in de castellologie.
In: Nieuwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Jg. 1963, p. 79, 80.

Renaud, J.G.N. : Le donjon dans les châteaux des Pays-Bas.
In : Château Gaillard, I : Colloque des Andelys 1962.
Caen, 1964
p. 101-124.

Renaud, J.G.N. : Kasteelnamen.
In: Handelingen van het 28ste Nederlands filologencongres, Nijmegen, 1964.
Groningen, 1964
p. 191-192.

Renaud, J.G.N.: De ruïne van het Huis te Heenvliet.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Jg. 64, 1965, p. 109-117.

Renaud, J.G.N.: Variaties op het thema kasteel.
Assen, 1966
31 p.
[Openbare les, Utrecht]

Renaud, J.G.N. : Kastelen in Zeeland
In: Zeeuws Tijdschrift
Jg. 16, 1966, p. 28
[résumé van een lezing]

Renaud, J.G.N. : Graaf Floris V als bouwer van kastelen.
In: Jaarboekje Nederlandse Kastelenstichting 1967
Z.p., 1968
p. 24-31.

Renaud, J.G.N. : Heer Dirk’s huis van Teylingen te Warmond.
In: A.G. van der Steur [red.]: Heeren en bueren; bijdragen tot de geschiedenis van Warmond.
Den Haag, 1969
p. 13-19.

Renaud, J.G.N. : Quelques remarques concernant le ‘Hunneschans’ au Lac d’Udel.
In : Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent
Jg. 22, 1968, p. 191-199.

Renaud, J.G.N. : De Nuwendoren.
In: Alkmaars Jaarboekje
Jg. 6, 1970, p. 51-60.

Renaud, J.G.N. : Middeleeuwse kastelen in het Maasgebied.
In: Jaarboekje Nederlandse Kastelenstichting 1969
Z.p., 1970, p. 31-34.

Renaud, J.G.N. : Opgraving bij het Slot Zuylen.
In: Jaarboekje Nederlandse Kastelenstichting 1969
Z.p., 1970, p. 44, 45.

Renaud, J.G.N. : Verslag betreffende het ingesteld oudheidkundig onderzoek van de Burcht te Leiden.
Verslag Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 1969
Z.p. [Den Haag], 1970, p. 126-128.

Renaud, J.G.N. : De Nieuwburg bij Oudorp, opgraving en historische achtergronden.
In: Alkmaars Jaarboekje
Jg. 7, 1971, p. 51-66.

Renaud, J.G.N.: Moermond.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Jg. 70, Afl. 2/3, mei 1971, p. 76-78; ill.
[kasteel bij Renesse]

Renaud, J.G.N. : Stand der Burgenforschung in den Niederländen.
In: Burgen- und Siedlungs-archäologie des Mittelalters.
Veröffentlichungen der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte, 5
Wien, 1971
p. 100-102.

Renaud, J.G.N. : Het kasteel vanaf de dertiende eeuw tot het einde der Middeleeuwen.
In: Middeleeuwse burchten.
Publikaties van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum te Tongeren, No. 17
Tongeren, 1972
p. 20-21.

Renaud, J.G.N. : Enige aantekeningen betreffende de ruïne van Valkenburg.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Jg. 72, 1973, p. 112-115.

Renaud, J.G.N. : Kastelen, oorsprong en ontwikkeling.
In: Noord-Limburg kastelenland.
Venlo, 1973
p. 3-7.

Renaud, J.G.N.: De Leidse Burcht.
Nederlandse kastelen, deel XX.
Uitgave Nederlandse Kastelenstichting
Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB
Z.p. [Muiderberg], 1974
Z.p.[Muiderberg], 1982, 2e druk.
31 p.; ill.; plgr.; lit.opg.

Renaud, J.G.N. : Kastelen in het Markiezaat Bergen op Zoom.
In: Jaarboekje Nederlandse Kastelenstichting 1973.
Z.p., 1974
p. 19-24.

Renaud, J.G.N. : Le château du XIIIe siècle aux Pays-Bas.
In : Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Jg. 23, 1973 [1975], p. 435-458.

Renaud, J.G.N. : Iets over de typologie van het kasteel in Limburg.
In: Win, J.T.H. de: Kastelen in Limburg.
Hoensbroek, 1975
p. 5-10.

Renaud, J.G.N. : Middeleeuwse kastelen in de Vechtstreek.
In: Jaarboekje Nederlandse Kastelenstichting 1976
Z.p., 1977
p. 21-27

Renaud, J.G.N. : Het kasteel als archiefstuk.
In: Jaarboekje Nederlandse Kastelenstichting 1977.
Z.p., 1978
p. 21-24.

Renaud, J.G.N. : Het kasteel Duurstede.
In: Spiegel Historiael
Jg. 13, 1978, p. 328-334.

Renaud, J.G.N.: Het kasteel van Valkenburg.
Deel XXXIX uit de serie Nederlandse kastelen.
Tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Kasteel van Valkenburg.
Uitg. Nederlandse kastelenstichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
z.p. [Doorn], 1979.
40 p.; ill.; plgr.

Renaud, J.G.N. : Niederländische Backsteinburgen des 13. und 14. Jahrhunderts.
In: Burgen as Holz und Stein.
Burgenkundliches Kolloquium in Basel 1977
Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 5.
Olten-Freiburg im Breisgau, 1979
p. 95-105.

Renaud, J.G.N. : Kastelen, oorsprong en ontwikkeling.
In: Noord Limburg Kastelenland
Venlo, 1980 [2e druk]
p. 3-7.

Renaud, J.G.N. : Het kasteel van Well, waarheid en Dichtung.
In: Verwoord verleden, aangeboden aan J.C.M. Stoel.
Lomm, 1982
p. 85-91.

Renaud, J.G.N. : Castellologie in Overijssel.
In: Het kasteel Voorst.
Zwolle, 1983
p. 3-16.

Renaud, J.G.N. : Warmond of Voorhout ?
In: Castellogica
Vol. 1, 1983-1987 (1984), p. 53-70.

Renaud, J.G.N. : Over de bouwgeschiedenis van het kasteel van Valkenburg, verantwoording van een tussenbalans.
In: Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg
Vol. 120, 1984, p. 285-308.

Renaud, J.G.N. : Een brokje actualiteit : de restauratie van de vierkante toren te Wijk bij Duurstede is aangevangen.
In: Castellogica
Vol. 1, 1983-1987, 1984, p. 89-90.

Renaud, J.G.N. : De ruïne van Duurstede.
Serie ‘Nederlandse Kastelen’, Nieuwe reeks, deel 9
Uitgave Nederlandse Kastelen Stichting
Z.p. [Doorn], 1985
32 p.; ill.; lit.opg.

Renaud, J.G.N. : Warmond of Voorhout II.
In : Castellogica
Vol. 1, 1983-1987, 1985, p. 105-118.

Renaud, J.G.N. : Over de gedaanteverwisselingen van het Huys Geysteren.
In: Munster en Maasgouw.
Maastricht 1986
p. 72-93.

Renaud, J.G.N. : Het kasteel van Heusden.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Jg. 85, 1986, p. 241-242.

Renaud, J.G.N. : Bokhoven’s kasteel. Een onverwachte ontdekking.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Jg. 86, 1987, p. 42, 43.

Renaud, J.G.N. : In memoriam A.I.J.M. Schellard.
In: Castellogica
Vol. 1, 1983-1987, 1987, p. 269-273.

Renaud, J.G.N. : De woontoren van Dever. Een vreemde eend in de vaderlandse bijt.
In: Rondom Dever, opstellen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Dever.
Alphen aan den Rijn, 1988
p. 1-8.

Renaud, J.G.N. : Moet dat zo nu wel ? Overpeinzingen in het kasteelpark van Heusden.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Jg. 87, 1988, p. 131-133.

Renaud, J.G.N. : Dossier Valkhof.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Jg. 87, 1988, p. 244-246.

Renaud, J.G.N. : Huis Middachten : aangaande de bouwdatum van het middeleeuwse kasteel.
In: De stenen droom, opstellen over bouwkunst en monumentenzorg.
Liber Amicorum van prof.dr.ir. C.L. Teminck Groll.
Zutphen, 1988
p. 236-240.

Renaud, J.G.N. : De Keverberg ofwel de burcht van Kessel.
In: Castellogica
Jg. 1989, p. 49-64.

Renaud, J.G.N. : De ruïne van Huys ter Kleef onder Haarlem.
In: Castellogica
Jg. 1990, p. IL

Renaud, J.G.N. : Kastelen in het land van Kessel.
Tentoonstellingscatalogus
Oudheidkamer Horst, 1991.
p. 5-8.

Renaud, J.G.N.; Dijk, E. van: Het huis te Wedde.
Groningen, 1959.
96 p.

Renaud, J.G.N.; Mark, G. van der: Middeleeuws Amersfoort; enige notities over zijn versterkingen en woonhuizen.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.
6e serie, No. 12, 1959, p. 193-226.

Renaud, J.G.N.; Schellart, A.I.J.M.: Kasteel Oud Poelgeest.
Nederlandse kastelen, deel VIII
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p.; z.j.
22 p.; ill.; lit.opg.

Renaud, J.G.N.; Schellart, A.I.J.M.; Nieuwenhuis, H.: Kasteel Rosendaal.
Nederlandse kastelen, Nieuwe Reeks deel 21
Uitgave: Nederlandse Kastelenstichting.
Doorn, 1987.

Renaud, J.G.N.; Straalen, T. van: Kasteel Haamstede.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Jg. 70, 1971, p. 79-84

Reyn, J. van: Het slot Honingen.
In: De Navorscher
Jg. 1865, p. 259-

Reyen, P.E. van: The Dutch castle in the Middle Ages.
Detroit, 1964
[Scriptie Wayne State University, Detroit, USA. Aanwezig in UB Amsterdam: BF 64-50]

Reyen, P.E. van: Nieuwe gegevens over het kasteel Hernen.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.
Jg. 1964, kol. 333.

Reyen, P.E. van: De ruïne van Brederode.
IJmuiden, 1965

Reyen, P. E. van: Middeleeuwse kastelen in Nederland.
Bussum, 1965.
Fibula reeks 9
152 p.; ill.; plgr.; lit./br.opg.; glossarium.
Haarlem, 1976 [3e geheel herziene druk]
Haarlem, 1979 [4e druk]
ISBN 90-228-30-098
184 p.; ill.; glossarium.

Robidé van der Aa, C.P.E.: Oud-Nederland en zijn burgten en kasteelen geschetst en afgebeeld.
1837.

Robidé van der Aa, C.P.E.: Oud-Nederland in de uit vroeger dagen overgebleven burgen en kastelen.
Aflevering 1-24
Nijmegen, 1841-1846.
Zutphen, c. 1975 [herdruk]
ISBN 90-601-1224-5

Roest van Limburg, T.M.: Het Kasteel van Breda. Aantekeningen betreffende het voormalig Prinsenhof te Breda.
Schiedam, 1904.
XVI, 224 p.; ill.

Rogge, H.C.: Bezoeken op Loevestein in 1624.
Dordrecht, 1859.

Rogge, H.C.: De staatsgevangenis der Nederlandsche Republiek, Loevestein.
In: Eigen Haard
Jg. 1877, p. 177-

Roovers, P.: Het Huis Heijen in het dertigste jaar van zijn herrijzen uit een trieste ruïne.
Nederlandse kastelen, deel XXXVI
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p., 1978
24 p.; ill.

Ros-De Korte, G.: Het kasteel te Dussen.
Nederlandse kastelen, deel III
z.p.; z.j.

Ros-de Korte, G.: Het kasteel van Medemblik.
Deel XXI van de serie Nederlandse kastelen.
Uitgave Nederlandse Kastelenstichting
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p., 1975, 1e druk
29 p.; ill.; lit.opg.
Z.p. [Muiderberg], 1979 , 2e druk

Ruempol, E.: Het kasteel Zuylestein.
In: Buiten
Jg. 1909, p. 4, 16, 28.

S., K. van: Dever.
In: De Navorscher
Jg. 4, 1854, p. 166, 167.

Sassen, A.: Het kasteeltje Kouwenberg onder Vucht.
In: Noordbrabantsche Almanak
Jg. 1890, p. 333-

Sasse van Ysselt, A.F.O. van: Het eerste Huis Aerdt.
In: Gelre
Jg. XX.

Sasse van Ysselt, A. van: De overgave van het kasteel van Wouw aan Parma [1587]
In: Aldaar
Jg. 1894, p. 97-

Sasse van Ysselt, A.F.O. van: Aanteekeningen betrekkelijk eenige kasteelen in de Betuwe.
In: Geldersche Volksalmanak
Jg. 1895, p. 12-

Sasse van Ysselt, A. van: De Heerlijkeid Eckart en de huizen Lochtenburg en Pasbogaard.
In: Aldaar
Jg. 1896, p. 235-, 280-
[Gemeente Woensel, Noord Brabant]

Sasse van Ysselt, A.F.O. van: De Gemeente Herwen en Aerdt en hare kasteelen.
In: Geldersche Volksalmanak
Jg. 1897, p. 103-

Sasse van Ysselt, A.F.O. van: Het huis Durendael te Oisterwijk.
In: Aldaar
Jg. 1897, p. 192-

Sasse van Ysselt, A.F.O. van: De kasteelen Coudenhoven en het Hof.
In: Aldaar
Jg. 1898, p. 15-, 40-, 75-
[Noord Brabant]

Sasse van Ysselt, A.F.O. van: Het kasteel van Stapelen.
In: Taxandria.
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde
Jg. 25, 3e reeks, jg. 5, 1918, p. 157-162.

Sasse van Ysselt, A.F.O. van: Aanslag op het kasteel van Heeswijk 1583.
In: Taxandria
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde
Jg. 25, 3e reeks, jg. 5, 1918, p. 237-240.

Schaik, D.C. van: De vluchtgangen van het kasteel van Valkenburg en de Historische Grot.
In: Historia
Maandschrift voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Jg. 3, 1937, p. 167-173; ill.; plgr.; lit.opg.

Scheepens, W.: Beschrijving van het kasteel Doornenburg.
In: Bulletin Oudheidkundige Bond
Jg. 1909.

Schellaas, H.; Dekkers, G.; Wiersma, H.: Overijssel, kastelen en historische landhuizen.
1969.

Schellart, A.I.J.M.: Kastelen in nood.
1955.

Schellart, A.I.J.M.: Ronde burchten in Nederland.
3 dln.
Deel I
Rijswijk/Muiderberg, 1954
Deel II
Rijswijk/Muiderberg, 1958
Deel III
Rijswijk/Muiderberg, 1960

Schellart, A.I.J.M.: The castle of Rosendaal.
In: Bulletin International Castle Institute
Jg. 17, 3 december 1962.

Schellart, A.I.J.M.: ‘Kastelen’.
Historische ontwikkeling en betekenis van het kasteel.
Deventer, 1974.

Schellart, A.I.J.M.: Contemporaine parallellen.
In: Hoekstra, T.J.; Janssen, H.L.; Moerman, I.W.L. [red]: Liber Castellorum. 40 variaties op het thema kasteel.
Zutphen 1981
ISBN 906011-436-1
p. 76-80; ill.; lit.opg.
[omtwikkelingen kastelenbouw in Engeland, Nederland en Savoye. o.a. kasteel Radboud]

Schellart, A.I.J.M.; Haasse, H.; Jesse, N.: Het versterkte huis, kastelen in Nederland.
1951.

Schellart, A.I.J.M.; Nieuwenhuis, G.J.J.: Kasteel Rosendael.
Nederlandse kastelen, deel XIV
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
27 p.; ill.; lit.opg.

Schellart, A.I.J.M.; Renaud, J.G.N.; Nieuwenhuis, H.: Kasteel Rosendael.
Uitgave Nederlandse Kastelen Stichting
Serie ‘Nederlandse kastelen
Nieuwe Reeks, deel 21
Zutphen, 1987
32 p.; ill.; plgr.

Schellart, A.I.J.M.; Stuijvenberg, W. van [red.]: Kastelen in Nederland.
Een rondreis langs burchten en kastelen in ons land.
Uitgave: Sijthoff en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Amsterdam/’s-Gravenhage, 1984
ISBN 90-218-3195-3
244 p.; ill.; lit.opg.

Schellart, A.I.J.M.; Vries, T. de: Kastelen vertellen hun verhalen.
Amsterdam, z.j.
120 p.; ill.

Schellart, A.I.J.M.; Vries, T. de: Op zoek naar burchten en kastelen.
Stenen getuigen van onze historie.
Den Haag, 1961.

Schellart, A.I.J.M.; Vries, T. de: Burchten en kastelen.
Stenen getuigen van onze historie.
Den Haag, 1963, 2e druk
142 p.; ill.; lit.opg.; krtn.
Den Haag, 3e druk
142 p; ill.; lit.opg.
4e druk
Katwijk, 1978, 5e druk
ISBN 90-6077-203-2
144 p.

Schellart, A.I.J.M.; Dekkers, G.; Maaskant, A.A.C.: Kastelen.
Deventer, 1974.

Schellart, A.I.J.M.; Jansen, H.P.H.; Gendeke, P.W.; Kalkwiek, K.A.: Atlas van de Nederlandse kastelen.
Alphen aan den Rijn, 1980.

Schellart, M.: Statistisch overzicht van de Nederlandse kastelen.
1956.

Schets der wordings- en bouwgeschiedenis van het kasteel Bergh te ‘s-Heerenberg.
1943.

Schevichaven, H.D.J. van: De burcht van Nijmegen.
In: De Nederlandsche Spectator
Jg. 1895, p. 35-

Schevichaven, H.D.J. van: Het Valkhof te Nijmegen.
In: De Nederlandsche Spectator
Jg. 1898, p. 310-

Schilfgaarde, A.P. van: Eenige mededeelingen over het slot Ulft.
In: Gelre
Jg. XXXIX, 1942, p. 117-118.

Schilfgaarde, A.P. van: Het Huis Bergh.
1950

Schimmelpenninck van der Oije van Nijenbeek, A.: Dorenweert.
In: Geldersche Volks Almanak
Jg. 1877, p. 1-

Schotel, G.D.J.: Iets over het slot Teylingen en de bezigheden van Jacoba van Beijeren op hetzelve.
In: N.G.V. Kampen: Magazijn voor Wetenschappen, Kunsten en Letteren
Jg. 1832, p. 289-

Schotel, G.D.J.: Teilingen.
In: Europa
Jg. 1862, deel I, p. 139-

Schotel, G.D.J.: Beleg van het slot Pouderoijen in 1507 en 1508.
In: Uitspanning.
p. 129-

Schotel, G.D.J.: Ammerzoden.
In: Nijhoff’s Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde
Deel IV, 1884, p. 123-

Schukking, W.H.: Iets over het voormalige kasteel te Harlingen en over paalfunderingen in de 16e en het begin van de 17e eeuw.
In: De Ingenieur
Jg. 1936

Schulte, A.G. [ed.]: Ruïnes in Nederland.
Zwolle, 1998.

Schuyf, J.: Beyond the castle: moated sites in the Netherlands.
In: Hoekstra, T.J.; Janssen, H.L.; Moerman, I.W.L. [red]: Liber Castellorum. 40 variaties op het thema kasteel.
Zutphen 1981
ISBN 906011-436-1
p. 144-153; ill.; plgr.; lit./br.opg.

Simonis, A.H.: Het Huijs van Montfort, van mijter tot koningskroon.
Gulden reeks van Limburgse monumenten, No. 18
z.p., 1961

Slootmans, C.J.F.: Het voormalige kasteel te Wouw.
In: Jaarboek de Ghulden Roos
Jg. III, 1943, p. 99-138.

Sluys, S. Doedes van der: Beschrijving der sloten en huizen van Schieland.
In: Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam
Rotterdam, 1893-1908, 4 dln.
Deel II, p. 1-

Smeets, F.Th.W.; Goosen, A.B.J.M.; Blanc, P.M. le [red.]: Lemborgh: het kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbrecht.
Assen, 1984.
ISBN 90-232-2059-5

Smit, W.P.A.: Het kasteel Hernen.
In: Buiten
Jg. 1918, 15 juni.

Sneep, J.e.a. [red]: Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland.
Noord-Brabant.
Amsterdam, 1996
ISBN 90-6011-816-2
224 p.; ill.; lit./br.opg.

Son, M.A.F.T. van: Het huis Palstercamp of Doddendael.
In: De vrede van Nijmegen.
Catalogus tentoonstelling in “commandrie van St.Jan”, 1978
p. 75 e.v.

Spahr van der Hoek, J.J.: Fryske stinzen.
Ljouwert, 1962.

Spilman, H.: Afbeeldingen van kerken, kasteelen en andere gebouwen in oostelijk Noord-Brabant.
Uitgave Provinciaal Genootschap van Noord-Brabant.
2 dln.

Spreekwoorden.
Spreekwoorden en gezegden in het Muiderslot.
Stichting Rijksmuseum Muiderslot
Muiden, z.j.
20 p.; ill.
[geïllustreerde bezoekersgids]

Sprenger, J.: De ruïne Lichtenberg
In: de Maasgouw, 1941.

Stamkot, B.: Loevestein.
Matrijs Kijkgids No. 1
Utrecht 1986
ISBN 90-70482-32-0
24 p.; ill.; lit.opg.

Sterk, J.: Philips van Bourgondië 1465-1524.
Bisschop van Utrecht. Protagonist van de Renaissance.
Zutphen, 1980
ISBN 906011.375.6
332 p.; ill.; br./lit.opg.
[o.a. kasteelinventarissen van het slot Vollenhove en het slot Duurstede, met geschut bewapening]

Stoel, J.G.M.: De kastelen van Arcen.
Castellogica
Vol. 1991, II.

Stoel, J.G.M.; Verstraelen, A.: Arcen.
Historie-natuurschoon in woord en beeld.
Venlo, 1979
ISBN 90-6216-003-4
72 p.; ill.

Stoepker, H.: Graven naar het kasteel van Tilburg.
Uitgave Stichting Brabants Heem, deel 29
Waalre, 1986
184 p.; ill.

Stouten, H.: Nogmaals het slot Batenstein, zijn beschrijvers en zijn bewoners.
In: In het Land van Brederode
Vol. 6, 1981, No. 3 / 4, p. 1-5; ill.

Stöver, J. [red.]: Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland.
ISBN 9057-3007-88
Walburg Pers, Zutphen, 2000
512 p.; ill.

Straalen, Th. van; Renaud, J.G.N.: Kasteel Haamstede.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Jg. 70, Afl. 2/3, mei 1971, p. 79-84; ill.

Stratingh, G.A.: Het Huis of Hof Groningen, thans het Militaire Lands Ziekenhuis.
In: Groninger Volksalmanak voor 1838
Groningen, 1837
p. 40-74; ill.; krt.

Stratingh, G.A.: Het kasteel Selwerd.
In: Groninger Volksalmanak voor 1840
4e jaargang, Groningen, 1839
p. 111-135; krt.

Stuers, V. de: De ruïne van Brederode.
In: Nederlandsche Kunstbode
Jg. 1879, p. 76-; p. 84-

Stuers, V. de: Het kasteel Borne.
In: De Maasgouw
Jg. 1909, p. 1-

Swalue, E.B.: Het slot Oostende te Goes en de moerbeziënboom van Jacoba van Beijeren op hetzelve.
In: Zeeuwsche Volksalmanak
Jg. 1838, p. 126-

Swierstra, N.J.: Het kasteel de Hooge Boeckhorst.
In: Historia
Maandschrift voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Jg. 3, 1937, p. 230-234; ill., p. 252-255; ill.

Tak, C.B. van der: Beschrijving van den bouwval van “ Het Huis De Haar”
In: Bouwkundige Bijdragen
Jg. XII, 1862, p. 380-388.

Temminck Groll, C.L.: Wat kocht Marten van Rossem?
Een hypothese over de Cannenburch
In: Hoekstra, T.J.; Janssen, H.L.; Moerman, I.W.L. [red]: Liber Castellorum. 40 variaties op het thema kasteel.
Zutphen 1981
ISBN 906011-436-1
p. 240-247; ill.; lit./br.opg.; summary.

Tengbergen, A.: De acht kastelen van Vorden.
Zutphen, 1973 [2e druk]

Tengbergen, A.: Het Huis te Vorden.
Huis der Gemeente
Nederlandse kastelen, deel XXXIII
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p., 1978.
52 p.; ill.; lit.

Te Winkel, J.: Het kasteel in de XIIIe eeuw.
Groningen, 1879.

Thijs, C.: Baarlo, het dorp met vier adellijke kastelen.
Baarlo, 1953.

Thijs, J.: De ruïne van Teylingen.
Sassenheim, 1917

Timmers, J.J.M.: Kasteel Well
z.p.; z.j. [Maastricht, c. 1969]
[stencil uitgave]

Tombe, J.W. des Het kasteel Tassigny.
In: De Navorscher
Nieuwe Serie, Jg. LV, 1905, p. 23
[Limburg]

Toll, J. van: Nog een en ander over het Huis den Toll te Koudekerk.
In: Historia
Maandblad voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Jg. 8, 1942
p. 275, 276; ill.

Tresling, T.P.: Fraeylemaborg te Slochteren.
In:Groninger Volksalmanak voor 1840.
4e jaargang, Groningen, 1839.
p. 78-88; ill.; lit.opg.

Tromp, H.M.J.: Kastelen langs de Wetering.
3 delen.
Zeist, 1968-1972.

Tromp, H.: Kasteel Amerongen.
Deel XXXV uit de serie Nederlandse kastelen
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p., 1978
64 p.; ill.; lit.opg.

Tromp, H.M.J.: Kijk op kastelen.
Amsterdam/Brussel, 1979.
ISBN 90-10-02446-6
144 p.; ill.; lit.opg.

Ubachs, C.: Nachtelijke onderzoekingen onder de puinen des kasteels van Valkenburg.
In: Aldaar
Jg. 1889, p. 177-

Utrecht Dresselhuis, J.: Iets over het slot en de Heeren van Baarland.
In: Aldaar
Jg. 1841, p. 49-
[betreft Zeeland]

Het Valkhof te Nijmegen.
Nijmegen, 1980
215 p.; ill.; lit./br.opg.

Velden, P.A. van der: De ruïne van een historisch kasteel met ondergang bedreigd.
In: De Nederlandsche Heraut
Jg. 1889, p. 72-
[betreft het slot van Teylingen]

Vemer, J.C.: Zuid Limburg land vol kastelen
Maastricht, 1966.

Vemer, J.C.: Kastelen in het land van Midden- en Noord-Limburg.
Maastricht, 1967.

Venetien, J. van; Kloek, L.H.; Nieuwenhuis, G.J.J.: Beeckestijn.
Serie Nederlandse Kastelen, deel XXIV
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.
Z.p., 1975
44 p.; ill.; lit.opg.

Venetien, J. van; Kloek, L.H.; Sieger, C.: Beeckestijn.
Serie Nederlandse Kastelen, Nieuwe Reeks, deel 24
Deze bijgewerkte uitgave verscheen eerder als deel XXIV
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting.
Z.p., 4e herziene druk
47 p.; ill.; lit.opg.

Venne, J. van de: Het beleg van Valkenburg door de Luikenaren in 1465.
Publication de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg à Maestricht.
Tome LXII
1926.

Venne, J.M. van de: Geschiedenis van het kasteel van Valkenburg, zijn heren en hun drossaarden.
Valkenburg, 1951.
170 p.; ill.

Verbrugge, M.: Het slot van Strijen in de XIVe eeuw.
In: De Fakkel of Bijdragen tot de Kennis van het Ware, Goede en Schoone.
Jg. XIII, p. 41-
[Noord Brabant]

Verbrugge, M.: Teylingen op het laatst der XIIIe eeuw.
In: Vriend des Vaderlands.
Jg. XVI, p. 138-

Verbrugge, M.: De ondergang van het steenenhuis aan de Donge van heer Willem van Duivenvoorde in 1420.
In: De Vriend des Vaderlands
Jg. XIV, p. 526-
[Noord Brabant]

Verburgt, J.W.: De Ridderhofstad Gunterstein in het bijzonder als woonplaats van Johan van Oldenbarnevelt, Raadpensionaris van Holland.
In: Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake
Jg. 1917.

Verheyen, J.: Het kasteel van Well en de vloek die er op rustte.
Gulden reeks van Limburgse monumenten, No. 3
Maastricht, 1955

Ver Huell, A.: Het slot Doornenburg.
In: De Geldersche Volksalmanak
Jg. 1865, p. 84-

Verkaik, J.W.: Floris V en het Muiderslot.
In: Tussen Vecht en Eem
Jg. 14, 1996

Verlee, P.J.: Loevestein, onze staatsgevangenis.
Gorinchem, 1921.

Vermunt, M.: Het kasteel van Bergvliet. Het ‘slikpaleis’onder de Plaat
In: De Waterschans.
Geschiedkundig tijdschrift van de Geschiedkundige Kring van stad en land Bergen-op-Zoom
Jg. 1994, februari
[Gemeente Bergen-op-Zoom]

Verwey, H.: Zandenburg en de bergjes van Zandijk.
In: Castellogica
Jg. 1983, p. 39-54.
[betreft Zeeland]

Verweij, M.S.; Dolfin, M.J.; Vroman, N.: Het kasteel te Woerden: het gebouw, de geschiedenis en de restauratie.
Woerden, 1989
Uitgave: Stichting Stichts-Hollandse Bijdragen
Stichts-Hollandse Bijdragen 20.

Vinhuizen, J.B.; Coster, H.P.: De Borg Menkema te Uithuizen.
In: Groningsche Volksalmanak
Jg. 1929.

Visser, J.S. : De ruïne van Brederode.
Santpoort, 1929 (1e druk)
Santpoort, 1933 (2e druk)
115 p.; ill.; plgr.

Vlerk, L.C. van der: Utrecht ommuurd.
De stedelijke verdedigingswerken van Utrecht.
Vianen, 1983.
157 p.

Vlist, E. van der: De Burcht van Leiden.
Leidse Historische Reeks No. 14
Leiden, 2001
ISBN 90-741 30-34-6
104 p.; ill.; lit./br.opg.

Vloten, J. van: Andries van Anderlecht op het slot ’s Heerenberg in mei 1572.
In: Jaarboek van de Koninklijke Militaire Academie
Breda, 1866, p. 49

Vloten, J. van: Vaderlandsche gebouwen en gedenktekenen.
[Het huis ter Kleef]

Vorsterman van Oyen, A.A.: De Cannenborch.
In: Goeverneur’s Oude Huisvriend
Jg. 1884, p. 415-

Vredenberg, J.: Het landgoed Cruysvoorde te Twello.
Nederlandse kastelen deel XXXVII
Uitgave Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Z.p., 1978
23 p.; ill.; lit.opg.

Vries, J. de: Het Huis Assumburg.
In: Eigen Haard
Jg. 1902, No. 28, p. 441-444; ill..

Vries, J. de: Oude relieken tussen Warmond en Lisse.
In: Eigen Haard
Jg. 1904, No. 19, 7 mei 1904, p. 299-303; ill.
[o.a. slot Teylingen en toren van Dever]

Vries, J. de: Het Muiderslot.
Amsterdam, 1910.

Vries, J. de: De Doorwerth.
In: Pelgrimages, 178.

Waardeberekening van ’t kasteel Neuburg te Gulpen in de 18e eeuw.
In: Aldaar
Jg. 1879, p. 106-

Wageningen, G. van: Dekema state.
Een bewogen geschiedenis.
Leeuwarden, 1990
30 p.; ill.

Wartena, R.: Geschiedenis van een adellijk huis en zijn bewoners.
In: Arnhemse Courant
8 februari 1958.
[betreft het Huis Aerdt]

Wartena, R.: De Doorwerth.
z.p., 1960.

W.D.: Kastelen rond Leiden.
In: Nederlands Archief voor Genealogie en Heraldiek
Jg. 1947, p. 175-

Werner, H.M.: De Cannenburch.
In: Geldersche Volksalmanak
Jg. 1881, p. 105-
Jg. 1882, p. 198-

Werner, H.M.: Het kasteel Ruurlo.
In: Aldaar
Jg. 1882, p. 121-
Jg. 1883, p. 217-

Werner, H.M.: De Roode-Toren.
In: Aldaar
Jg. 1884, p. 3-
Jg. 1885, p. 160-

Werner, H.M.: Het kasteel Heeswijck.
In: Goeverneur’s Oude Huisvriend
Jg. 1885, p. 2-; p. 43-
[Noord Brabant]

Werner, H.M.: Loevestein, historische schetsen.
In: Goeverneur’s Oude Huisvriend.
Jg. 1885, p. 164-; p. 217-; p. 252-; p. 282-

Werner, H.M.: De Doorwerth.
In: Goeverneur’s oude Huisvriend
Jg. 1886, p. 403-

Werner, H.M.: Emilia van Nassau en het kasteel te Wijchen.
In: Goeverneur’s Oude Huisvriend
Jg. 1886, p. 96-

Werner, H.M.: Het kasteel Vorden.
In: De Geldersche Volksalmanak
Jg. 1892, p. 15-

Werner, H.M.: Het kasteel Ter Horst.
In: De Geldersche Volksalmanak
1893, p. 38
[kasteel bij Loenen]

Werner, H.M.: Het kasteel de Marsch.
In: Aldaar
Jg. 1896, p. 99-
[kasteel ligt bij Zutphen]

Werner, H.M.: Geldersche kasteelen, historische, oudheidkundige en genealogische studiën.
2 dln.
Zutphen, 1906-1908.

Werner, H.M.: De bannerij en het kasteel Berg.
Geldersche Kasteelen Deel 1
1906.

Werner, H.M.: Het kasteel Zuylestein.
In: Het Huis
Jg. VI, 1908, p. 173-

Werner, H.M.: Het kasteel te Wijchen.
In: Het Huis Oud en Nieuw
Jg. VII, 1909, p. 13-

Werner, H.M.: Het kasteel Wardenburg.
In: Het Huis Oud en Nieuw
Jg. 1914.

Werner, H.M.: Het kasteel Heeswijk.
In: Het Huis Oud en Nieuw
februari 1915

Werner, H.M.: Het kasteel de Voorst.
In: Verhandelingen op gebied van geschiedenis en kunst
Jg. 1926, p. 97-

Werveke, H. van: De oudste burchten aan de Vlaamse en de Zeeuwse kust.
Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.
Klasse der Letteren
Jaargang XXVII, 1965, No. 1
Brussel, 1965.
22 p.; ill.; plgr.; krt.; lit./br.opg.

Wielinga, B.J.: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland.
Baarn, 1979.

Wielinga, J.M.M.: De ruïne van Heenvliet en het Ambachtsherenhuis van de Heren van Heenvliet.
De geschiedenis van de heerlijkheid Heenvliet en haar eigenaren.
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting.
Serie “Nederlandse kastelen”.
Nieuwe Reeks deel 7
Zutphen, 1985
31 p.; ill.; plgr.; lit.opg.

Wiemans, J.G.: Het Huis te Merwede.
In: Nederlandsche Konstbode, Algemeene en Nieuwe
Jg. 1886, p. 361-

Wigcheren, D.P. van: Het Huis te Nuwendoorn
Nederlandse kastelen, deel XXVII
Z.p., 1976
32 p.; ill.; lit.opg.

Wijbrans, F.W.R.: Slot Teilingen in de 19de eeuw.
In: Spiegel Historiael
Jg. 16, 1981, No. 1, p. 33-37; ill.

Wijck, H.W.M. van der: Marquette, Assumburg, Beeckesteijn en Waterland.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Jg. 1967.

Wildeman, M.G.: Iets over ’t kasteel Assumburgh in 1667.
In: Oud-Holland
Jg. XXIII, 1905, p. 41-

Win, J.Th.H. de: Gebrookhoes te Hoensbroek, “Het grootste kasteel tussen Maas en Rijn”.
Gulden Reeks voor Limburgse Monumenten, No. 21
Uitgave Stichting tot instandhouding van voortbrengselen der gewestelijke bouwkunst [Restauratie Stichting Limburg]
Maastricht, 1962.

Win, J.Th. de: Kasteel Hoensbroek.
Nederlandse kastelen, Deel XI
Uitgave: Nederlandse Kastelen Stichting en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
z.p.; z.j.
27 p.; ill.; lit.opg.

Win, J.T. H. de: “Kastelen” in Limburg.
Hoensbroek, 1975.

Wind, S. de: Iets over het kasteel Heleenburg en het dorp Baarland.
In: Zeeuwsche Almanak
Jg. 1837.

Winkel, J. te: Het kasteel in de dertiende eeuw, geschetst volgens de gedichten van dien tijd.
1879.

Winkler, J.: Bijdrage tot de kennis van den ouden Frieschen burchtbouw.
In: De Navorscher, Nieuwe Serie, Jg. 11, 1878, p. 130-136.

Wit, C. de: Het ontstaan van het Haagse Binnenhof.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Jg. 1954

Wittert van Hoogland, E.B.F.F.: Ridderhofstad de Haer.
In: Genealogisch Blad
Jg. III, 1908, p. 485-

Wittert van Hoogland, E.B.F.: Bijdragen tot de geschiedenis der Utrechtse Ridderhofsteden en Heerlijkheden.
2 delen.
’s-Gravenhage, 1909-1912.

Witteveen-Jansen, M.: Kastelen en vestingwerken in de Bommelerwaard.
2004
ISBN 90-5994-065-2
84 p.; ill.

Woebcken, C.: Friesische Schlösser.
Bremen-Wilhelmshaven, 1922.

Wolf-Catz, H.: Kleine geschiedenissen van grote kastelen.
1965 [1e druk]
Leiden, 1976 [2e druk]
Leiden, 1978 [3e herziene druk]

Wolf-Catz, H.: Kastelen. Hun personages, hun schatten.
Nederlands Uitgeverscentrum N.V.
1965, 1e druk.
Hilversum, 1967, 2e druk.
183 p.; ill.; lit.opg.

Wonen in Arcadië. Het interieur van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen.
’s-Hertogenbosch, 1998
Catalogus tentoonstelling in Noordbrabants Museum 1998-1999.

Zandstra, E.: Gelderse kastelen.
Deel 1: Het kwartier van Zutphen, 1958.
Deel 2: Kastelen en huizen op de Veluwe, 1960.
Deel 3: Kastelen en huizen in de Betuwe, 1962.

Zandstra, E.: Kastelen en huizen op de Veluwe.
Nijgh en Van Ditmar, 1961

Zandstra, E.; Schiffsgaarde, A.P. van; Buurman, D.J.G.: Kastelen en huizen in de Betuwe.
’s-Gravenhage/Rotterdam, z.j.

Weer zoekactie naar explosief kasteelgracht.
In: Metro
18 februari 2004, p. 4
[betreft kasteel Hoensbroek]