Portugese verdedigingswerken

Almeida, J. de: Roteirodos monumentos militares Portugueses.
Lisboa, 1945.

Azeredo, F. de: Forteresses bâties par les Portugais dans l’Orient pendant la première moitié du XVIe siècle.
In : Bulletin IBI
No. 29, 1991, p. 8-11: ill.

Balbian Verster, J.F.L. de: De verrassing van Goa (1639)
(Een nog onbekend schilderij, nu in het Rijksmuseum).
In: Eigen Haard
Jg. 1904, No. 27, 2 juli 1904, p. 423-427; ill., No. 28, 9 juli 1904, p. 437-442; ill.; krt.

Barroca, M.J.: As fortificacoes do Litoral Portuense.
2001
160 p.; ill.
[fortificaties rond Oporto, 16e-19e eeuw]

Boica, J.M.F.; Fatima Rombouts de Barros, M. de ; Magalhaes Ramalho, M. de : As fortificacoes maritimas da costa Cascais.
2001
233 p. ; ill.plgrn.; krtn.
[fortificaties 15e-19e eeuw langs de kust van Cascais, ten westen van Lissabon]

Borschberg, P.: Portuguese, Spanish and Dutch plans to construct a fort in Straits of Singapore, ca. 1584-1625.
In: Archipel
Jg. 2003, No. 65, p. 55-88.
[Johore]

Brohier, R.L.: Links between Sri Lanka and the Netherlands.
A book of Dutch Ceylon.
Uitg. Netherlands Alumi Association of Sri Lanka
Colombo, z.j. [> 1972]
m.n. Hoofdstuk 6: Monumental legacies of the colonial Dutch, paragraaf 1: Forts and Fortresses, p. 37-86; ill.
[ook Portugese vestingbouw]

Correia, C; Almeida Wright, S. & C.: Fortificaçoes Portuguesas no Brasil. Dos descobrimentos a época pombalina.
1999
388 p.; 65 p. ills.; plgr.; krtn.; 25 p. Engelse samenvatting.
[Portugese forten in Brazilië, 16e en 17e eeuw]

Danvers, F.C.: Report to the Secretary of State for India in Council on the Portuguese records relating to the East Indies, contained in the Archivo da Torre de Tombo, and the Public Libraries at Lisbon and Evora.
London, 1892
Amsterdam, 1966 [reprint]
209 p.; krt.
[Portugese vestingbouw in Arabië, India en Indonesia]

Ebhardt, B.: Der Wehrbau Europas im Mittelalter.
Das Standardwerk der Burgenkunde.
1939
1958
2001 [reprint]
3 vols.
1800 p.; ill; plgr.; krtn.
[Deel 1: Denemarken, Nederland, België, Engeland, Ierland, Schotland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.
Deel 2: Spanje, Portugal, Italië.
Deel 3: Zweden, Noorwegen, Finland, Polen, Hongarije, Slowakije, Kroatië, Bosnië, Servië, Roemenië, Bulgarije, Griekenland, Turkije]

Fernandes, I.C.F. : Mil anos de fortificacoes na Peninsula Iberica e no Magreb (500-1500).
2002
934 p. ; ill. ; plgr. ;krtn.
[Spaanse en Portugese fortificaties]

Fox, A.M.H. : Prehistoric Maori fortifications in the North Island of New Zealand.
New Zealand Archaeological Association
Monograph/New Zealand Archeaological Association
No. 6
Auckland, 1976
ISBN 0-582-71746-9 cased
ISBN 0-582-71747-7 pbk
73 p. ; ill. ;lit.opg.

Gautier Dalche, J. : Châteaux et peuplements dans la Péninsule Ibérique (Xème – XIIIème siècles)
In : Châteaux et peuplements dans la Péninsule Ibérique (Xème – XIIIème siècles)
p. 93-107.

Gerring, A.[ed] : De verovering van de stad Malacca (thans Singapore genaamd) door de Oost-Indische Compagnie in het jaar 1641, overgenomen uit het daghregister van het Casteel Batavia.
Soekaboemi, 1927.
36 p.; ill.

Gianazza, G. : Châteaux forts vus du ciel.
2003
256 p ; 130 aerial pictures
[castles and fortifications in France, Germany, Spain, Portugal, Turkey, Scandinavia, Romania etc.]

Gil, J.: Os mais belos castelos e fortalezas de Portugal.
1998
306 p. : ill.; plgr.; krtn.

Graça, J.: The fortifications of Macau.
Macau, 1982.

Graham, I.: Malacca Fort.
In : Journal of Southeast Asian History
Vol 3, No. 2, September 1962.

Hageman Jcz, J.: Geschiedenis der verovering van Malakka en der oorlogen tusschen de Portugezen en de Maleijers.
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Deel 24, 1852, deel 4
52 p.

Irwin, G.W.: Melaka fort.
In: Sandhu, K.S.; Wheatley, P. [eds]: Melaka. The transformation of a Malay capital c. 1400-1980
Vol. 1, p. 195-241; krtn.
[Portuguese and Dutch time, Malaysia]

Janssen, T.: Portugees fort en Wilhelmus.
In: Moesson, Jg. 38, No. 7, 15 januari 1994, p. 43; ill.
[betreft het Portugese fort te Hittu, op Ambon]

Kirkman, J.: Fort Jesus.
Mombasa, 1974
327 p. ; ill.;plgr.;krtn.
Mombasa, 1978 [9e druk]

Kleiss, W.: Die portugiesische Seefestung auf der Insel Hormoz am Persischen Golf.
In: Architectura.
Zeitschrift für die Geschichte Baukunst
Jg. 8, 1978, p. 166-183.

Klintowitz, J.: Fortalezas Historicas do Brasil.
1983
160 p.; ill.; plgr.
[Portugese en Nederlandse forten in Brazilië: Fortaleza de Santa Maria, Salvador, Bahia, Forte do Principe da Beira, Guajara-Mirim, Rondonia, Forte de Sao Marcelo, Forta de Santa Cruz ou de Orange,Itamaraca, Pernambuco, Forte de Santo Antonio da Barra]

Koestoro, L.P.[a.o.]: Penelitian situs benteng Portugis Pulau Cingkuk di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
In: Berita penelitian arkeologi
No. 07
101 p.; ill.; krt.; tabn.; lit.opg.
[betreft Portugees fort in Indonesië]

Leupe, P.A.: Stukken betrekkelijk het beleg en de verovering van Malakka op de Portugezen in 1640-1641: benevens het rapport van den kommissaris Schouten over den verleden en tegenwoordigen toestand dier stad.
Uit de papieren der voormalige Oost-Indische Compagnie.
In: Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht
2e serie, deel 2, 1e stuk, 1859.
272 p.;plgr.

Lima, M.P. de : Muralhas e fortificacoes de Evora. Walls and fortifications of Evora.
1996
128 p.; ill.; plgr.; krtn.
[fortificaties rond Evora, een stadje ten zuid-oosten van Lissabon]

Mendonça de Oliveira, M.: As fortificaçoes portuguesas de Salvador quando Cabeça do Brasil.
2004
260 p. ; ill; plgr.; krtn.

Monod, Th. L’ile d’Arguin (Mauritanie), essai historique.
Lisboa, 1983
327 p. ; ill.
[detailed research on Arguin castle, Mauritaria, during the Portuguese, Dutch and Brandenburg periods]

Mori, V.H.; Cerqueira Lemos, C.A.; Fonseca de Castro, A.H. : Arquitetura Militar. Um panorama historico a partir do Porto de Santos.
2003
231 p.; ill.; plgr.
[Portugese forten in Brazilië]

Nelson, W.A.: Fort Jesus of Mombasa.
Canongate Press, Edinburgh, 1994
ISBN 0-86241-393-1
84 p.; ill.; plgr.; krtn.

Overvoorde, J.C.: Eene niet gepubliceerde kaart van de belegering van Malakka in 1640-1641.
In: Tijdschrift voor de Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.
Vol. LXVI, 1926
[hoofdplan van de stad en het kasteel Malacca, door P. Elias, op basis van informatie van majoor-ingenieur C.F. Reimer]

Paar, F.: De Nederlandse fortificaties in Portugal.
In: CCHPB Bulletin, Jg. 18, maart/april 1996, p. 7, 8.

Paar, E.: De “Nederlandse school” der fortificatieleer. De theoretische en praktische invloeden op de Portugese militaire architectuur in de zeventiende eeuw.
In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, Jg. 1996, No. 1, p. 12-23.

Paar, E.: Jan Ciermans. Een Bossche vestingbouwkundige in Portugal.
’s-Hertogenbosch, Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 2000
16 p; ill.
De Brabantse Leeuw
ISSN 0006-8632
Jg. 49

Pedroso de Lima, M.: Walls and fortifications of Évora.
1996
128 p.; ill.;plgr.;krtn.

Plas, Th. Van der: De vesting Malakka.
In: Mars et Historia
Jg. 36, No. 1, januari/maart 2002
p. 7-19; plgr.; ill. ; lit.opg..

Ratelband, K. : Nederlanders in West Afrika 1600-1650.
Angola, Kongo en São Tomé.
Bezorgd door R. Baesjou
Zutphen, 2000
ISBN 90-5730-096-6
319 p.; ill.; krt.; lit.opg.
[o.a. de Portugese kustforten en de verovering van El Mina door de Nederlanders]

Setyowati, D.: Ngungak Benteng Portugis ing Jepara.
In: Panjebar Semangat
No. 31, 31 Juli 2004
p. 27, 28; ill.

Silva Campos, J. da: Fortificaçoes da Baia.
1940
323 p ; ill.
[Portugese forten in Brazilië: Forte do Mar, Forte de Santo Antonio da Barra, Forte de Santa Maria, Fortaleza de Sao Diogo, Forte de Lagartixa, Forte de Jequitaia, Forte de Montesserrate, Forte de Sao Pedro, Forte da Ribeira]

Suchtelen, B.C.C.M.M. van: De ruïne van het oud-Portugeesche fort op Poeloe Ende.
Naschrift over het fort en de Dominikaner Solor-Flores-missie (1561-1638)/ door G.P. Rouffaer.
Nederlandsch-Indië, Oud en Nieuw, Jg. 8, 1923/24
62 p.; ill.; plgr.

Stavenhagen, W.: Der Kriegshafen Lissabon.
In: Gegenwart, 1907.

Tomlinson, R.: Fortifications in the South of Portugal.
In: Casemate, Fortress Study Group Newsletter 57, January 2000, p. 5; ill.

Velden, A.J.H. van der: De geloofsprediking op Ende.
(Met schetskaartje “ruïne van een Portugeesch fort op het eiland Poelau Endeh”).
In: Javapost, Bandoeng 1911, 753, 768, 785.

Visser, B.J.J. : Onder Portugeesch-Spaansche vlag.
De katholieke missie van Indonesië 1511-1605.
Amsterdam, 1925
340 p; ill.; krt.
[o.a. Portugese forten in de Molukken, op Solor en Endeh]

Zapatero, J.M. : El ingeniero militar Bautista Antonelli en las ‘Yndias Occidentalis’ 1581-1616.
In : Viganò, M. : Architetti e ingeneri militari Italinani all’estero dal XV al XVIII secolo.
Livorno, 1994
p. 121-134.