Zweedse verdedigingswerken

Ahlberg, H.; Lundberg, E.; Dahl, C.W.; Wadsjo, H.; Alm, C.F.: Svenska tradgardkonsten sadan den till vara dagar bovarats i anlaggningar vid slott och herrgardar.
Uppmatninger och beskrivingar jamte bilder samlade och utgivna av Architekturminnesforeningen.
Stockholm, 1930/31.

Anderson, H.G.: Sweden passes plan to revamp armed forces.
In: Jane’s Defence weekly
5 April 2000, p. 10
[betreft o.a. opheffen van kustbatterijen]

Baker, H.E. [ed.]: Sweden’s sea and coastal defense.
In: U.S. Naval Institute Proceedings
Vol 82, No. 1, January 1956, p. 1007-1010; ill.

Neue Bevölkerungsschutzräume in Stockholm.
In: Ziviler Luftschutz
Jg. 23, No. 4, April 1959, p. 115.

Bjuggren, S.E.: Fästningar och fästningsstrid.
1915
162 p.; 10 pltn.
[militair handboek]

Bofors
Aktienbolaget Bofors.
Gotenburg, 1936
129 p.; ill.

Bofors Un siècle au service de la défense 1883-1983
1983
88 p. ; ill.

Cyrus, A.: Kungl Kustartilleriet 1902-1952.
1952
444 p.; ill.

Ebhardt, B.: Der Wehrbau Europas im Mittelalter.
Das Standardwerk der Burgenkunde.
1939
1958
2001 [reprint]
3 vols.
1800 p.; ill; plgr.; krtn.
[Deel 1: Denemarken, Nederland, België, Engeland, Ierland, Schotland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.
Deel 2: Spanje, Portugal, Italië.
Deel 3: Zweden, Noorwegen, Finland, Polen, Hongarije, Slowakije, Kroatië, Bosnië, Servië, Roemenië, Bulgarije, Griekenland, Turkije]

Ericsson, E.: Olof Hansson ornehnflud oon Svenska Fortifikationsvasendet.
1935
128 p.; ill.
[300 jaar Zweedse versterkingen]

Har du hört om Föra-Linjen?

Eketorp. Fortification and settlement on Oland/Sweden.
1979
128 p.; ill.
[resultaten archeologisch onderzoek Eketorp tingfort]

Forty, G.: Coastal defences.
In: Military Modelling
Vol. 16, No. 6, June 1986, p. 396.

Foss, C.F.: TRIDON in position for next move.
In: Jane’s Defence Weekly
2 December 1998, p. 33, 34; ill.

Foss, C.F.: Mortar system takes to the water.
In: Jane’s Defence Weekly
5 April 2000, p. 11; ill.
[betreft: Fins dubbelloops 120 mm mortiersysteem aan boord van kustverdedigingsvaartuigen]

Foss, C.F.: Swedish Army tests FH-77BD.
In: Jane’s Defence Weekly
20 June 2001, p. 24; ill.
[including the possible use as coast defence gun]

Gander, T.J.: Bofors Coastal Defence Artillery.
In: Jane’s Defence Weekly
Vol. 4, No. 12, 21 September 1985, p. 627-629, 631; ill.

Gander, T.J.: Coastal Defence in the Nuclear Age: the Swedish approach.
In: Fortress
No. 10, August 1991, p. 54-59; ill.

Gianazza, G. : Châteaux forts vus du ciel.
2003
256 p; 130 aerial pictures
[castles and fortifications in France, Germany, Spain, Portugal, Turkey, Scandinavia, Romania etc.]

Hagelius, J.A.: Lärebok i Befästningskonsten.
Stockholm, 1836.
400 p.; ill.

Hansson, L.: Sörmlands kustförsvar under fem sekel.
1996
163 p.; krtn.
[betreft 5 eeuwen kustverdediging in Sörmland]

Hazellius, J.A.: Larobok i Befastnings-konsten.
Antagen for Artilleri-, Kavalleri- och Infanteri-Officers-Examen
1836
400 p.; 7 pltn.

Högberg, L.: Skåne-Linjen (Per-Albin-Linjen).
Det skånska kustförsvaret under andra världskriget.
Klippan, 2000
138 p; ill.; lit.opg.
[betreft Skåne linie, 1938/39 in Zuid Zweden]

Högberg, L.: I Per-Albinlinjens fotspår – Ystad med omnejd och Simrishamn – Städernas försvar – En vandring bland Beredskapstidens försvarsansträngningar i södra Sveriges städer.
2002
48 p.; ill.; plgr,
[betreft Skåne linie, 1938/39 in Zuid Zweden, toestand anno 2002]

Högberg, L.: I Per-Albinlinjens fotspår (2) – Sydvästra Skåne (Malmö, Trelleborg, Falsterbokanalen och Klagshamn).
2003
191 p.; ill.; plgr.; krtn.
[betreft sector van Skåne linie van Malmö tot Klagshamn, 1938/39 in Zuid Zweden, toestand anno 2002]

Högberg, L.: I Per-Albinlinjens fotspår (3) – Nordvästra Skåne (Landskrona, Helsingborg, Höganäs och Bjärehalvön).
2005
223 p.; ill.; plgr.; krtn.
[betreft sector van Skåne linie van Landskrona tot Bjärehalvön, 1938/39 in Zuid Zweden, toestand anno 2002]

Högberg, L.; Sjöblom, J.: Blekinge – det hamliga landskapet – Första delen.
2004
240 p.; ill.; plgr.; krtn.
[Zuidoost kust van Zweden tussen Oloström en Kalmar, 19e en 20e eeuw]

Jonsson, A.: Historien om ett Slott. Landskrona Citadell.
198 p.; ill.

Josée, D.G.: Kustartillerie.
In: De Onderofficier.

Kartaschew, K. von: Frihetstidens Fastningskommissioner.
1994
332 p.; ill.; plgr.; krtn.
[17e en 18e eeuwse verdedigingswerken in Zweden, w.o. Oxdiupet, Landskrona, Vaxholm, Malmoe, Kalmar, Borholm, Karlshamn]

Kartaschew, K. von: Karlsborg Fästning och Vabergets historik och besckrivning.
Uppsala, 1999
ISBN 91-85266-72-8
288 p.; ill.; krt.

Kaufmann, J.E.; Jurga, R.M.: Fortress Europe. European fortifications of World War II.
1999
429 p.; ill.; plgr.
[betreft fortificaties van Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Zwitserland, Groot Brittannië, Italië, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Tsjecho-Slowakijë, Polen, Joegoslavië en USSR]

Langenbach, H.: Festungsbau in Göteburg – Bauruine und Rekordprojekt 1619-1660.
2004
313 p.; ill.; plgrn.; krtn.

Marino, A. [ed]: Fortezze d’Europa. Forme, professioni e mestieri dell’architettura difensiva in Europa e nel Meditteraneo spagnolo.
2003
463 p ; ill.
[essays van een internationale conferentie in Aquila in maart 2002; betreft middeleeuwse fortificaties in Italië, Spanje, de Nederlanden, Zweden en Finland]

Marintaktiska Kommandot: Kustförsvar. Från kustbefästningar till amfibiekår 1902-2002
2002
405 p.; ill.;krtn.

Varbergs Museum Arsbok 1995,
Varbergs Slott och Fästning och samtida Försvarsverk.
1995
162 p.; ill.

Näsman, U.; Wegraeus, E.: Eketorp. Fortification and settlement on Öland.
1976
128 p.; ill.

Netjes, G.J.: Bunkers in Zuid-Zweden.
In: Mededelingenblad Verdedigingswerken
Aflevering 3, november 1991, p. 13, 14; ill.

Norn, O.: Kronborgs Bastioner. En Fortifikationshistorisk Studie.
1954
80 p.; ill.

Ozorak, P.: Bunkers bunkers everywhere.
Ottawa, 1998
ISBN 0-9695127-5-9
198 p.; ill.; lit.opg.
[bunkers etc. uit de Koude Oorlog]

Persson, G.: Schutzvermögen von Grobsandfiltern gegen Kampfstoffe.
In: Ziviler Luftschutz
Jg. 22, No. 6, Juni 1958, p. 139-143.

Schweden baut kombinierte Schutz- und Lagerräume
In: Zivilschutz
Jg. 25, No. 11, November 1961, p. 391, 392; ill.; plgr.

Varbergs Slott och Fästning och samtida Försvasrsverk.
Varbergs Museum Arsbok 1995
1995
162 p.; ill.

Sobèus, U.: Försvarsanläggningar i Stockholms Skärgård.
Ferusund, Sandhamm, Dalarö och Älvsnabben och optiska telegrafen.
1998
195 p.; 28 pltn.
[fortifications of Stockholm from the 17th century till present]

Stade, A.: Erik Dahlberg och Carl X Gustavs Krigshistoria.
1967.
448 p.; ill.

Stechzén, B.: Bofors. En kanonindustris historia.
1946
761 p.; ill.

Vreedenberg, H.: Luchtvaart en kustverdediging.
De vlieger van Cody.
In: Het Nederlandsche Zeewezen
Jg. 3, 1 april 1904, p. 104-107; ill.
[behandelt de Zweede ballons captif, die aan gesleepte pontons verbonden waren]