Duitse Radar en Peilstations

Een beknopt overzicht van radarstations en peilstations die door de Duitse bezetter op Nederlands grondgebied zijn geplaatst. Deze stations hadden een functie binnen de luchtverdediging tegen geallieerde vliegtuigen.
(Later meer algemene informatie.)

Elke locatie wordt hier beknopt beschreven en van een recente foto voorzien. Indien bekend worden nog aanwezige restanten beschreven.

Duitse Radar en Peilstations

Gebaseerd op aantekeningen van Henk Jalving. Met bijdragen van Gerlof Langerijs en anderen.
Afbeelding hierboven uit "Angriffshohe 4000 , Ein Kriegstagebuch der deutschen Luftwaffe 1939-1945" van Cajus Bekker.
Technische realisatie: René Ros
Met informatie bijdragen van diverse personen, waaronder René Dolfsma.