Vordere Wasserstellung

Deuker Oosthuizen
(Foto: René Ros, 2000)

Deuker Oosthuizen

In de Kleine Koog polder (gemeente Zeevang), aan de voormalige trekvaart van Oosthuizen naar Hoorn (nu provinciale weg) is in een tocht een betonnen damsluis annex duiker aanwezig. Het gebruik van gewapend beton, ijzeren balken en baksteen wijst op een vrij recente bouwdatum, mogelijk in opdracht van de Duitse bezetter.
Een duiker die de taak heeft overgenomen heeft een kleinere capaciteit hetgeen wijst op een militaire functie van de in onbruik geraakte duiker. In september 2005 is de duiker deels gesloopt.
Het werk is herkenbaar in het terrein.

Haarlemmermeer

 

Bunker Badhoevedorp 1

"een lichte kazemat in het Z landhoofd van de brug over de Spaarnwouder tocht in de Sloterweg"
 

Bunker Badhoevedorp 2

"een lichte kazemat in een der landhoofden van de brug over de Vijfhuizer tocht in de Sloterweg"
 

Flakstand Rijksweg 4

opstellingen voor luchtdoelgeschut "nabij het viaduct, waarmede de Rijksweg nr. 4 wordt geleid over de Kruisweg" tussen Schiphol en Hoofddorp. Scherfweer van 0,5 m beton.
 
Nasse Panzergraben Schiphol
(Foto: René Ros, 2004)

Nasse Panzergraben Schiphol

De tankgracht liep van Badhoevedorp, ten westen van de Sloterweg, naar het zuiden. Halverwege de Vijfhuizerdwarsweg en de Kruislaan liep de gracht naar het zuidoosten om daar weer op de ringvaart aan te sluiten. Dit laatste stuk, circa 85 meter, is anno 2004 nog aanwezig alhoewel de naastgelegen boerderij Hardenberg eind 2003 moet zijn gesloopt.
Van het werk zijn nog enkele restanten.
 
MG-Stand + Ringstand Hardenberg
(Foto: René Ros, 2004)

MG-Stand + Ringstand Hardenberg

De tankgracht rond Schiphol sloot ten zuiden van het vliegveld aan op de ringdijk. Even ten zuiden van de boerderij Hardenberg was op het dijktalud een schuin omhoog lopende palenversperring aangebracht van de tankgracht naar de weg op de dijk. Ervoor was een mitrailleurnest (MG-Stand) aangelegd met de schootsrichting naar de tankgracht. Bij de oprit van de boerderij was een Ringstand (Tobruk) geplaatst. Beide bouwwerken waren door een loopgraaf, gedeeltelijk rioolbuizen, met elkaar verbonden.
Het werk is herkenbaar in het terrein.
 

Bunker Aalsmeerderbrug

Ondergewerkt in een tuin langs de dijk van de Haarlemmermeer zou een Duitse bunker liggen. Functie is onbekend en mogelijk is het gebouwd voor de Vordere Wasserstellung.

Locatie bekend maar niet gepubliceerd.

 

Bunker Aalsmeerderbuurt

Volgens een verzetskaart uit juni 1944 een kazemat met 1 schietgat, en een muur met 2 schietgaten, nabij Aalsmeerderbuurt (nu Rijsenhout).
Het werk is geheel verdwenen en onherkenbaar.

Bunker Kudelstaart

Volgens een verzetskaart uit juni 1944 een "kazemat met metselwerk bekleed".