Geullinie

Door de Territoriaal Bevelhebber in Zuid-Limburg (TBZL) werden twee weerstandslinies voorzien. Namelijk een grenslijn en een vertragingslijn met respectievelijk 4 en 30 S3-kazematten met drie schietgaten.
Eind 1939 werden een zestal kazematten in een derde linie, op de westoever van het Julianakanaal (formeel Maaslinie?), aangelegd.

Elke locatie wordt hier beknopt beschreven en van een recente foto voorzien.

<nog geen satellietfoto beschikbaar>

Literatuuronderzoek, fotografie (tenzij anders aangegeven) en technische realisatie: René Ros
Met dank aan Jan Vos.

Bronnen:
- Kazematten in het Interbellum. H.R. Visser en J.S. van Wieringen onder redactie van T. de Kruijf