Groep Geleide Wapens

Een inventarisatie van kampen en sites die tijdens de Koude Oorlog voor de Groep Geleide Wapens van de Koninklijke Luchtmacht in toenmalig West-Duitsland zijn gebouwd of hergebruikt.

NIKE raketten, Militaire Luchtvaartmuseum Soesterberg
(Foto: René Ros, 2004)
Diverse groepshoofdkwartieren en lanceer-sites voor NIKE en HAWK luchtafweerraketten van de Koninklijke Luchtmacht in Noord-Duitsland die vanaf 1960 in gebruik waren. De Nederlandse NIKE sites vormden een deel van een NIKE-belt van de NAVO. Het doel was het onderscheppen van vijandelijke vliegtuigen op middelbare en grote hoogte (tussen 3.000 en 20.000 m).

De NIKE-sites waren permanente opstellingen die in feite uit 3 locaties bestonden: een kazerne, een lanceergebied en een vuurleidingsgebied met radars. Het lanceergebied en vuurleidingsgebied lagen tussen de 900 en 5.500 meter van elkaar vandaan. De HAWK systemen waren mobiel.
Tot 1975 waren er 2 NIKE groepen met in totaal 8 sites en 3 HAWK groepen met in totaal 11 sites. Na de zomer van 1975 werd dit geheel ingekrompen tot een NIKE groep met 4 sites, en twee HAWK groepen met in totaal 8 sites. De overblijvende HAWK-systemen werden naar Nederland verplaatst (zie ook Vliegbases De Peel) en daar bestemd voor de vliegveldverdediging.

Bij elke groep behoorde een Battallion Operations Centre (BOC). Bij de NIKE groepen was er een apart operatiecentrum, uitgerust met eigen radar. Bij de HAWK groepen was het een onderdeel van het Groepshoofdkwartier en beschikte het niet over een eigen radar.

Elke locatie wordt hier beknopt beschreven en van een recente foto voorzien.

Zie ook plannen voor Geleide Wapens Amsterdam.

Literatuuronderzoek, fotografie (tenzij anders aangegeven) en technische realisatie: René Ros
Met bijgedragen van: Michel van Best en Ron Erhardt (†2009)