Grebbelinie

Op deze pagina's is een beknopt overzicht van de werken van de Grebbelinie te zien.
Zie voor een volledige overzicht van de werken in de Grebbelinie:

Grebbelinie

De Grebbelinie is in de 16de eeuw aangelegd en was vanaf de aanleg in 1815 van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie tot 1940 een voorlinie ervan. Het was vanaf februari 1940 de hoofdverdediging. De naam is niet de formele en de linie bestaat eigenlijk uit twee linies.

Elke locatie wordt hier beknopt beschreven en van een recente foto voorzien.

Grebbelinie

Literatuuronderzoek, fotografie (tenzij anders aangegeven) en technische realisatie: René Ros

Volgorde en naamgeving volgens "De Kazematten van de Grebbelinie en wat er van over is". De omschrijving is een samenvatting van de omschrijving uit hetzelfde artikel en aangevuld met andere bronnen en eigen waarnemingen.