Grebbelinie

Valleistelling

Ook wel Stelling van de Geldersche Vallei of Grebbelinie genaamd.
 
Batterij bij Spakenburg
(Foto: René Ros, 2005)

Batterij bij Spakenburg

Beschermde de inundatiesluis bij Spakenburg. Vanaf 1912 bebouwd maar nog herkenbaar aan afwijkend stratenpatroon en de straatnaam 'Nieuwe Schans'.
Het werk is herkenbaar op een kaart of luchtfoto.
Meer informatie
 
Post bij Krachtwijk
(Foto: René Ros, 2005)

Post bij Krachtwijk

Ten oosten van Soest aan de Eem. Met een Szw kazemat voor een zware mitrailleur.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
 

Voorpost aan de Coelhorst

Aan de Eem tussen de Post bij Krachtwijk en het Werk aan de Glashut op de Koelhorsterkade.
Meer informatie
 
Werk aan de Glashut
(Foto: René Ros, 2005)

Werk aan de Glashut

Ten noorden van Amersfoort aan de Eem.
Van het werk zijn nog enkele restanten.
Meer informatie
 

Batterij aan het Voetpad

Ten oosten van Amersfoort aan de de Laaglandse Weg (nu Hoge Weg).
  Werk op de Asschatterkade

Werk op de Asschatterkade

In 1799 aangelegd als een in de keel open aarden werk. De weg over de Aschatterkade liep door een coupure in de coutine. Het werk is niet voltooid.
Van het werk zijn nog enkele restanten.
Meer informatie
 
Gedekte Gemeenschapsweg aan de Grebbe
(Foto: Arthur van Beveren, z.j.)

Gedekte Gemeenschapsweg aan de Grebbe

Liniewal met gemeenschapsweg tussen Hoogland en Veenendaal, op de westoever van het Vallei-kanaal.
Het werk is in goede staat.
 

Werk op de Roffelaarskade

Twee aarden lunetten, aan beide zijden van de kade, met een borstwering dwars over de Roffelaarskade. In 1799 aangelegd maar niet voltooid.
Meer informatie
 
Schans bij Woudenberg
(Foto: René Ros, 2003)

Schans bij Woudenberg

De enige en oudste in 1584 aangelegde schans tijdens de strooptochten van Spanjaarden uit Zutphen en Deventer. De zuidelijke helft bestaat nog steeds, in het centrum van Woudenberg.
Het werk is herkenbaar in het terrein.
 

Voorwerk bij de Lambalgebrug

Ten zuidwesten van Scherpenzeel aan het Vallei-kanaal aan het uiteinde van de Lambalgerkade. Met een unieke K-kazemat uit de periode van het Veldleger.
Meer informatie
  Voorwerk aan de Engelaar

Voorwerk aan de Engelaar

In 1799 aangelegd als voorpost en ter verdediging van een damsluis. Het bestaat uit een open aarden werk (open keel) met een natte gracht aan de frontzijde.
Meer informatie
  Werk aan de Daatselaar

Werk aan de Daatselaar

Oorspronkelijk een redoute en lunet (terreinen nog herkenbaar) uit 1786. Later is een gesloten aarden werk op de samenkomst van de Groeperkade en de Slaperdijk aangelegd maar niet geheel voltooid.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
  Batterij aan de Schalmdijk

Batterij aan de Schalmdijk

Aangelegd in 1786 als aardwerk op de Slaperdijk. In 1799 feitelijk vervangen door het zuidelijker gelegen Werk aan de Jufvrouwdijk. Een kazemat is nog aanwezig aan de noordzijde en enkele betonresten wijzen op ondergrondse resten van een (Duitse?) kazemat.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
  Fort aan de Buurtsteeg

Fort aan de Buurtsteeg

Aangelegd in 1786 ter verdediging van de Slaperdijk en de Emminkhuizerberg. De Rijnspoorweg is circa 1855 door het fort heen aangelegd. De noordelijke helft is een camping en nauwelijks herkenbaar, van de zuidelijke helft is het grondwerk en de grachten gerestaureerd. Een kazemat en een Duits bunker zijn nog aanwezig evenals een tankgracht ten oosten van het fort.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
  Werk aan de Juffrouwwijk

Werk aan de Juffrouwwijk

Voor een betere bescherming van de Emminkhuizerberg is in 1799 een langwerpige getenailleerde liniewal aangelegd. In 1939 zijn hier enkele kazematten gebouwd en later een Duits bunker. Het werk ligt ten zuiden van de Batterij aan de Schalmdijk op de spoorlijn Utrecht - Arnhem.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
  Werken aan de Rooden Haan

Werken aan de Rooden Haan

Drie kleine lunetten in de Slaperdijk nabij een damsluis, ten noordwesten van Veenendaal.

Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
 

Bergbatterij aan de Grebbe

Op de zuidhelling van de Grebbeberg, ten oosten van Rhenen.
  Bastions aan de Grebbe

Bastions aan de Grebbe

Nabij de Grebbesluis, ten oosten van de Grebbeberg en Rhenen.
Het werk is in redelijke staat.
  Hoornwerk aan de Grebbe

Hoornwerk aan de Grebbe

Drie lunetten ten zuidoosten van de Grebbeberg, van de Grebbesluis tot de Neder-Rijn.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
 
Militair Ereveld Grebbeberg
(Foto: René Ros, 2007)

Militair Ereveld Grebbeberg

Oorspronkelijk als begraafplaats van alle gesneuvelden van de strijd tussen 10 en 15 mei 1940. Duitse slachtoffers zijn later elders herbegraven. Ook de militairen die zich tijdens de slag onderscheiden hebben en later zijn overleden zijn er begraven. Evenals b.v. de gesneuvelden van de Prinses Irene Brigade uit de periode 1944-1945.