Grebbelinie

Stelling in de Neder-Betuwe

  Foto

Werk aan De Spees

Ten noordoosten van Kesteren, aan de Neder-Rijn.
Het werk is in vrijwel originele staat.
  Foto

Liniewal De Spees - Ochten

Van het Werk aan De Spees naar het Werk bij Ochten. Door een ruilverkaveling in de jaren 1950 is het deel ten zuiden van de spoorlijn Tiel - Elst geheel verdwenen. De wal op het deel ten noorden van de spoorlijn is ook verdwenen maar het terrein is als Camping de Linie nog herkenbaar.
Het werk is herkenbaar in het terrein.
  Foto

Werk bij Ochten

Ten oosten van Ochten aan de Waaldijk?
Het werk is geheel verdwenen en onherkenbaar.
  Foto

Marinebatterij bij Ochten

Ten westen van Ochten aan de Waaldijk? Tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgerust met drie kanonnen.