Koude Oorlog - Magazijnen

Dit deel geeft een overzicht van de magazijnen die na 1945 voor de Nederlandse Krijgsmacht zijn gebouwd. Het gaat hier om magazijncomplexen die apart liggen van andere militaire complexen zoals kazernes en vliegbases. Ook als oudere forten werden hergebruikt als magazijncomplex, komen deze niet op dit overzicht voor tenzij daarvoor nieuwe gebouwen zijn geplaatst.
Deze magazijnen waren veelal bedoeld voor de opslag van goederen die in geval van oorlogsdreiging, mobilisatie of oorlog nodig waren en waarvan in vredestijd voldoende moest zijn geproduceerd en opgeslagen. Er worden hierin magazijncomplexen, munitiemagazijncomplexen en mobilisatiecomplexen onderscheiden.

De meeste kazernes en vliegbases beschikken over voorzieningen voor opslag van schietvoorraden van scherpe munitie en oefenmunitie, doorgaans in kleine hoeveelheden en bestemd voor gebruik door de daar gelegerde eenheden. Tevens zijn er voor de verschillende krijgsmachtonderdelen grotere depots en munitietechnische werkplaatsen.

Zie Magazijnen voor een overzicht van magazijncomplexen van voor 1940.

Elke locatie wordt hier beknopt beschreven en van een recente foto voorzien. Alleen magazijnen waarvan bekend is dat ze niet meer bij het Ministerie van Defensie in gebruik zijn komen in dit overzicht voor.

Technische realisatie: René Ros

Bronnen o.a.:
- Van marketentster tot logistiek netwerk. Prof.dr. H. Roos (red), Amsterdam