Koude Oorlog - Nutsvoorzieningen

Gedurende de periode van 1946 tot de jaren 1970 werden bij alle vitale nutsvoorzieningen in Nederland beschermde onderkomens gebouwd. Het hoofddoel was om de verschillende netten voor de gas, water en elektriciteit voorziening ook in oorlogsomstandigheden te kunnen bedienen.

Zo zijn een aantal waterleidingobjecten in Limburg bijvoorbeeld voorzien van een ingebouwde schuilkelder voor het bedienend personeel. Er was destijds vaak sprake van schuilplaatsen voor personeel omdat de automatisering nog niet ver ontwikkeld was. Veel bedieningswerkzaamheden werden handmatig gedaan en volgens telefonische opdrachten.

De oliemaatschappijen werden verplicht om een extra voorraad van drie maanden olie aan te houden. Tevens werd op zeven plaatsen door de rijksoverheid in het kader van het 'oliespreidingsplan' opslagtanks gebouwd voor een voorraad van een maand.

Elke locatie wordt hier beknopt beschreven en van een recente foto voorzien.

Technische realisatie: René Ros
Met dank aan Joop Schreuder.