Koude Oorlog - Volksgezondheid

In grote magazijnen werden voorraden aangelegd om in buitengewone omstandigheden voldoende van overheidswege te kunnen verstrekken. Deze goederen hadden voornamelijk met de volksgezondheid te maken. Behalve noodvoorraden zou een in vredestijd gepland distributiesysteem ingesteld worden voor de verspreiding van levensmiddelen en andere eerste levensbehoeften.

Volksgezondheid In Bijzondere Omstandigheden (VIBO) was een taak van de Geneeskundige Hoofdinspectie (Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid) en bestond al tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarschijnlijk vanaf 1939. Na de Tweede Wereldoorlog werden nieuwe magazijnen gebouwd waarin onder andere verbandmiddelen, geneesmiddelen, bloedplasma, narcotica, noodbedden (17.000 in totaal), brancards, materieel voor veldhospitalen werden opgeslagen. Ziekenhuizen konden hieruit bevoorraad worden en tevens konden geïmproviseerde noodhospitalen ingericht worden.
In Materieelvoorziening In Bijzondere Omstandigheden (MIBO) magazijnen werden grote voorraden van ander materieel opgeslagen, vermoedelijk noodvoedselpakketten, biscuits, babyvoedsel en water. Het gaat om 15 locaties met 34 loodsen.

In totaal waren er 30 van deze VIBO en MIBO magazijnen in het land en het lijkt erop dat ze zijn verspreidt naar de bevolkingsdichtheid van een gebied. In een enkel geval werd een oud fort gebruikt maar vermoedelijk zijn vrijwel overal standaard industrieloodsen gebouwd.

Elke locatie wordt hier beknopt beschreven en van een recente foto voorzien. Het is echter niet bekend welke magazijnen onder VIBO of MIBO vielen, daarom zijn ze hier alleen in één overzicht opgenomen.

Literatuuronderzoek, fotografie (tenzij anders aangegeven) en technische realisatie: René Ros
Bijdragen over locaties en huidige status: Erik de Reijer, Stichting Functioneel Bunkerbeheer

Bronnen o.a.:
- De wilde wegwijzer: militarisme en justitie in kaart. Onkruit, Amsterdam
- Oorlog in beton : beton uit Nederland : oorlog in beton : beton in oorlog : nederland van beton : bunkers in oorlog : oorlog aan de bunker. Onkruit, Amsterdam.
- De Russen komen. Mark Traa, Amsterdam.