Kustverdediging

Dit overzicht bevat de verdedigingswerken die onderdeel waren van de kustverdediging langs de Noordzeekust, met uitzondering van de (pantser)forten die onderdeel uitmaakten van een stelling of linie:

Stelling van Den Helder (m.n. Fort op de Harssens, Fort Erfprins en Fort Kijkduin)
Stelling van Amsterdam (m.n. Fort bij IJmuiden)
Stelling van de monden der Maas en van het Haringvliet (m.n. Fort aan den Hoek van Holland)
Werken aan de Westerschelde (m.n. Fort de Ruyter)

Elke locatie wordt hier beknopt beschreven en van een recente foto voorzien.

Technische realisatie: René Ros
Met bijdragen van Ronald Vrolijk.

Bronnen o.a.:
- Kustversterkingen 1900-1940. Drs. J.R. Verbeek, Haarlem 1989.