Magazijnen

Dit deel geeft een overzicht van magazijncomplexen, niet zijnde hergebruikte forten, die voor 1940 gebouwd zijn en waar (mogelijk) nog restanten aanwezig zijn.

Zie Koude Oorlog - Magazijnen voor een overzicht van magazijncomplexen van na 1945.

Elke locatie wordt hier beknopt beschreven en van een recente foto voorzien. Alleen magazijnen waarvan bekend is dat ze niet meer bij het Ministerie van Defensie in gebruik zijn komen in dit overzicht voor.

Technische realisatie: René Ros