Magazijnen

Magazijnen Landmacht

Dit deel betreft de magazijncomplexen die binnen de Vesting Holland tot circa 1950 in gebruik zijn geweest. Hier werd munitie en pakmiddelen voor de Koninklijke Landmacht opgeslagen. Bij een mobilisatie werd het leger per trein of boot voorzien van deze munitie.
De meeste, voor 1930 gebouwde, complexen lagen binnen de Stelling van Amsterdam met een concentratie in de omgeving van het Hembrugterrein bij Zaandam met de Artillerie-Inrichtingen (producent) en het (voormalige) Algemeen Verdedigingspark (afnemer, hoofdvoorraad Veldleger).

Na de Eerste Wereldoorlog werden de hoofdvoorraden artilleriematerieel en munitie ondergebracht in het Algemeen Verdedigingspark. Vanaf 1 december 1938 kwam de munitie onder het beheer van een zelfstandig Munitiepark. De staf hiervan was in eerste instantie gevestigd aan de Sarphatistraat 108 (voormalig Militaire Hospitaal) maar verhuisde, na het bombardement op Warschau in 1939, naar villa Mariëtte, Nicolaas Beetsstraat 5 in Aerdenhout.
 
Amstelveen
(Foto: René Ros, 2003)

Amstelveen

Ten oosten van het voormalige Fort bij het Schiphol aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder in het latere Amsterdamse Bos nabij Amstelveen. Inmiddels gesloopt behalve een woning en het peilgebouw (nu woning) evenals een deel van de aarden wallen.
Van het werk zijn nog enkele restanten.
 
Arsenaal Woudrichem
(Foto: René Ros, 1999)

Arsenaal Woudrichem

In de Vesting Woudrichem (Provincie Noord-Brabant).

In gebruik vanaf onbekende datum tot voor 1-1-1968.

Tegenwoordig buiten gebruik.
Het werk is in goede staat.
 
Bovenkerkerpolder
(Foto: René Ros, 2003)

Bovenkerkerpolder

Aan de Nesserlaan in de Bovenkerkerpolder nabij Amstelveen.

In gebruik vanaf 1939. Van mei 1944 tot circa juli 1946 gebruikt voor de opslag van het (gevangenis-)inventaris van Fort bij Spijkerboor. Daarbij genoemd als "voormalig Genie-magazijn". Op 1-12-1950 in gebruik als buskruitmagazijn. In 1980/1983 nog in gebruik, waarschijnlijk rond 1985 buiten gebruik gesteld en afgestoten.

Tegenwoordig buiten gebruik. De woning, wachtgebouw en alle negen magazijnen zijn in gewijzigde toestand nog aanwezig. Van twee magazijnen is het dak geheel gewijzigd en een gebouw ertussen aangebracht.
Het werk is in goede staat.
 
De Krom
(Foto: Dirk Zweers, 2012)

De Krom

Ten noordoosten van Katwijk aan Zee (Provincie Zuid-Holland) bij een boerderij De Krom, westelijk van de Rijksstraatweg.
Het bestaat uit drie percelen met vijf tot zes gebouwen per perceel. Alle gebouwen waren gecamoufleerd door een ander uiterlijk ("karakter") als loods, schuur of garage.

In gebruik vanaf eind 1939 tot onbekende datum en op 1-12-1950 als verstrekkingsmagazijn.

Tegenwoordig buiten gebruik. Voor zover bekend was in 2002 nog slechts één perceel met twee gebouwen aanwezig. Deze gebouwen zijn in 2012 gesloopt.
Het werk is geheel verdwenen en onherkenbaar.
 
Den Oever
(Foto: René Ros, 2008)

Den Oever

Gesterweg 6, 8, 10 en 14, Den Oever.
Oorspronkelijk in 1933-1934 gebouwd als magazijnen voor de Kazematten Afsluitdijk. Bestaat anno 2008 uit twee terreindelen: noord met twee magazijnen, hondenkennel, BOS-hok? en twee woningen. En zuid met vier magazijnen. Alle magazijnen waren gecamoufleerd door een ander uiterlijk ("karakter") als stolpboerderij maar hadden deuren voor voertuigen. Van deze deuren zijn een aantal houten nog aanwezig, een aantal zijn in de jaren 1970-1980 vervangen door roldeuren en een enkele recenter door glaswanden.
Het werk is in goede staat.
Zie ook Kazermatten Afsluitdijk
 

Lisse

   
Spekkenlaan
(Foto: René Ros, 2003)

Spekkenlaan

Locatie "Spekkenlaan" had enkele percelen rondom de kruising Spekke(n)laan en Loosterweg ten westen van Lisse (Provincie Zuid-Holland). In de stukken werd de indruk gewekt dat het om reservoirs ging.

De bouw begon in april 1940. In juni 1940 gingen de terreinen terug naar de vorige eigenaar. Alleen de funderingen van de woning en het bureel waren af.

Tegenwoordig in gebruik als Scouting-terrein, bos of bollenveld.
Het werk is geheel verdwenen en onherkenbaar.
   
Essenlaan
(Foto: René Ros, 2003)

Essenlaan

Locatie "Essenlaan" was een perceel ten noordoosten van de de kruising Essenlaan en Loosterweg ten zuidwesten van Lisse (Provincie Zuid-Holland). Het moest gaan bestaan uit een woning, twee "steenen" loodsen en een transformator gebouw. In de stukken werd de indruk gewekt dat het om reservoirs ging.

De bouw begon in april 1940. In de week van 26 april - 2 mei was de directiekeet gereed gekomen. De drie andere gebouwen zijn waarschijnlijk nooit gebouwd.

Tegenwoordig in gebruik als bollenveld met wel twee zeer afwijkende hekken...
Het werk is geheel verdwenen en onherkenbaar.
 
Naaldzicht
(Foto: René Ros, 2000)

Naaldzicht

Aan de oostzijde van de Amstel, ten noorden van Ouderkerk a.d. Amstel.

In gebruik vanaf ca. 1921 (bouwtekening) tot onbekende datum en op 1-12-1950 als uitrustingsmagazijn.
Het bestond in 1940 uit 2 loodsen (1920), schaftlokaal en privaat (1935) en 2 aangebouwde woningen (1920) met het "karakter" van een boerderij. In 1980/1983 nog in gebruik?

Tegenwoordig buiten gebruik.
Het werk is in goede staat.
 

Oegstgeest

20 munitiemagazijnen moeten voor 1940 zijn gebouwd; de naam "Oegstgeest" als magazijn is uit 1939 bekend. In 1940-1945 is een groot hoofgebouw toegevoegd voor het Marinebekleidungslager. Na 1945 was het het laatst in gebruik (tot 2000) bij Marine Electro Optisch Bedrijf (MEOB).
Vermoedelijk geheel in december 2006 gesloopt, niet bekend of er nog restanten zijn.
Het werk is herkenbaar op een kaart of luchtfoto.
 
Ouderkerk
(Foto: René Ros, 2000)

Ouderkerk

Ter plekke van een voormalige Post van Krayenhoff; aan de oostzijde van de Amstel, ten zuiden van Ouderkerk a.d. Amstel en tegenover Schietkatoenfabriek De Oude Molen.

In gebruik vanaf 1938 of eind 1939 tot na 1980/1983 en op 1-12-1950 als uitrustingsmagazijn. In 1940 bestond het uit vijf magazijnen en één woning welke allen nog aanwezig zijn.

Tegenwoordig buiten gebruik.
Het werk is in goede staat.
 
Poortugaal?
(Foto: Geo van Geffen, 2007)

Poortugaal?

Magazijn met onbekende functie en gezien bouwstijl vermoedelijk voor 1940 gebouwd.
Anno 2007 in gebruik bij Rijkswaterstaat. Er staan ten minste drie grindbeton grenspalen bij het toegangshek.
Het werk is in vrijwel originele staat.
 

Schoonhoven

Betreft de voormalige kazerne aan de Opweg te Schoonhoven.

In gebruik vanaf tenminste 1932 en op 1-12-1950 als uitrustingsmagazijn.

Tegenwoordig gebruik is onbekend.
 
Stammersdijk
(Foto: René Ros, 2000)

Stammersdijk

Op en nabij een voormalige Post van Krayenhoff aan de Weespertrekvaart nabij Diemen.
Er zijn nog twee militaire loodsen en een houten kringenwetwoning aanwezig. Een derde magazijn (geschutloods?) werd in 2000 gesloopt.

In gebruik gedurende onbekende periode en op 1-12-1950 als buskruitmagazijn.

Tegenwoordig buiten gebruik.

Het werk is in goede staat.
 
Voorhout
(Foto: René Ros, 2003)

Voorhout

Aan de Rijnsburgerweg ten zuiden van Voorhout (Provincie Zuid-Holland). Het bestaat uit vier percelen met drie tot vijf gebouwen per perceel. Daaronder een woning, bureelgebouw en transformatorgebouw. Alle gebouwen waren gecamoufleerd door een ander uiterlijk ("karakter") als loods, schuur of garage.
Met overslag vrachtwagen - boot bij Gemaal De Leeghwater (Haarlemmermeerpolder)?

In gebruik vanaf eind 1939 en op 1-12-1950 als verstrekkingsmagazijn.

Tegenwoordig buiten gebruik.
   
Perceel I
(Foto: René Ros, 2003)

Perceel I

Het bureel en woning zijn verdwenen maar de twee munitiemagazijnen met het karakter van bollenshuren zijn nog aanwezig. Buiten het terrein, langs de weg naar Perceel III, is een Duitse betonnen schuilbunker aanwezig.
Het werk is in vrijwel originele staat.
   
Perceel II
(Foto: René Ros, 2003)

Perceel II

Twee gebouwen zijn verbouwd tot woning en er is een nieuwe woning geplaatst. Alle andere viier munitiemagazijnen zijn nog aanwezig. Op het terrein is een Duitse betonnen schuilbunker aanwezig.
Het werk is in vrijwel originele staat.
   
Perceel III
(Foto: René Ros, 2003)

Perceel III

Alle drie munitiemagazijnen (karakter van een loods) zijn nog aanwezig. Oorspronkelijk alleen via een met hekken afgezette weg vanaf Perceel I bereikbaar.
Het werk is in vrijwel originele staat.
   
Perceel IV
(Foto: René Ros, 2003)

Perceel IV

Alle drie munitiemagazijnen (karakter van een woningen, garage en werkplaats) zijn nog aanwezig. Op het terrein is een Duitse betonnen schuilbunker aanwezig.
Het werk is in vrijwel originele staat.
 

Voorschoten

Aan de Willem de Zwijgerlaan in Voorschoten (Provincie Zuid-Holland) was een "Depot der Artillerie" gevestigd. Nu een terrein ten oosten van de Veurseweg ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan?

In gebruik vanaf circa 1940.
Waarschijnlijk buiten gebruik gesteld en gesloopt t.b.v. een woonwijk.
Het werk is geheel verdwenen en onherkenbaar.
 
Wierickerschans
(Foto: René Ros, 2001)

Wierickerschans

Aan de Oude Rijn, Bodegraven.

In gebruik vanaf 1939 tot 1940 en 1948 tot 1960; op 1-12-1950 uitrustingsmagazijn.

Tegenwoordig buiten gebruik.
Het werk is in redelijke staat.
Zie ook Wiericker Schans, geschiedenis (OHW)
 
Zevenhuizen
(Foto: René Ros, 2002)

Zevenhuizen

Nabij Zevenhuizen (Provincie Zuid-Holland) langs de huidige snelweg A12.

In gebruik gedurende onbekende periode en op 1-12-1950 als uitrustingsmagazijn. Vanaf 1990 in particulier eigendom en ingericht als bedrijventerrein waaronder de bouw van bedrijfspanden tussen de magazijngebouwen. Alle militaire gebouwen zijn nog aanwezig en in goede staat.

Tegenwoordig buiten gebruik.
Het werk is in goede staat.