Magazijnen

Luchtstrijdkrachten 1939-1940

Mogelijk zijn nog vier munitiemagazijnen voor de L.S.K. (Luchtstrijdkrachten) gebouwd. Door het uitbreken van de oorlog is het niet duidelijk welke bouwactiviteiten gestart, afgebroken of voltooid werden. Nader veldonderzoek moet dit nog aantonen.
Het doel van de magazijnen Noordwijk en Noordwijkerhout is nog niet met zekerheid aan de L.S.K. verbonden.
 

Bodegraven

Terrein ten noordwesten van de Kerkweg, noordelijk van Bodegraven (Sect. B 259).
Waarschijnlijk nooit bebouwd, op de topografische kaart zijn geen gebouwen te zien.
 

Katwijk

ondergronds
 

Limmen

Ten zuiden van Limmen aan de provinciale weg. Genoemd in 1930, bestek uit 1940 met een dienstwoning, slagkwikmagazijn en drie munitiemagazijnen. Maskering zou onder andere bestaan uit het bouwen als 'West-Friesche boerderij'. Aanvankelijk was een locatie bij Wormerveer gepland.
Waarschijnlijk nooit bebouwd, op de topografisch kaart zijn geen gebouwen te zien.
 

Mijnsherenland

Ten noorden van Mijnsherenland (Sect. C 43 en 47) op de samenkomst van de Vrouwe Huisjesweg en de provinciale weg naar Maasdam. Later is de provinciale weg over het beoogde terrein doorgetrokken.
Waarschijnlijk nooit bebouwd, op de topografisch kaart zijn geen gebouwen te zien.
 

Noordwijk

Waarschijnlijk nooit bebouwd, op de topografisch kaart zijn geen gebouwen te zien.
 

Noordwijkerhout

In mei 1940 zou begonnen worden met de bouw van onder- en bovengrondse reservoirs bij Noordwijk en Noordwijkerhout (Sasbergen en Paardenkerkhof) nabij de waterleidingduinen.
   

Sasbergen

   

Paardenkerkhof