Catalogus

Overzicht
Recente wijzigingenWAARSCHUWING
De hier genoemde forten, bunkers e.d. zijn veelal niet vrij te bezoeken. Breng jezelf en anderen niet onnodig in gevaar of problemen. En heb respect voor andermans eigendom en ons gezamenlijk erfgoed.

VRIJWARING
Het Ministerie van Defensie heeft aangegeven dat er geen zwaarwegende bezwaren bestaan tegen het vermelden van bunkers die nog in gebruik zijn bij het ministerie en de krijgsmacht.
Andere, nog bij Defensie in gebruik zijnde maar niet bewaakte en niet algemeen bekende terreinen, worden niet vermeld tenzij defensie de (plaats)naam zelf openbaar heeft gemaakt.