Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (N.H.W.) is vanaf 1815 aangelegd om het westen van Nederland te verdedigen. Van Muiden in het noorden tot de Biesbosch kon een strook land onder water gezet worden en de doorgangen werden afgesloten met 5 vestingen, 39 forten en 5 lunetten. Tot mei 1940 hebben er nog vele aanpassingen aan de waterlinie plaatsgevonden, bijvoorbeeld de losse groepsschuilplaatsen tussen de forten.

Het is de opvolger van de (Oude) Hollandse Waterlinie (O.H.W.) en volgde een meer oostelijk tracé om Utrecht heen. Tot 1865 werd de linie 'Utrechtsche Linie' genoemd.
De N.H.W. en de Stelling overlappen elkaar in het gebied van Vesting Muiden naar Fort bij Hinderdam. De Grebbelinie was tot 1940 een vóórstelling van de N.H.W.
Elke locatie wordt hier beknopt beschreven en van een recente foto voorzien. Een eigen groepering op regio/acces wordt gehanteerd. Vanaf 1885 werd een indeling in groepen ingevoerd: Naarden, Weesp, Nieuwersluis, Blauwkapel, Lunetten, Vreeswijk, Gorinchem en Woudrichem.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
Nieuwe Hollandse Waterlinie

Foto's: Jurgen Lamers of René Ros tenzij anders aangegeven.

Bronnen:
- De Hollandse Waterlinie, Brand & Brand
- Sterk Water, Chris Will