Nieuwe Hollandse Waterlinie

Lingeaccess

 
Werk op de spoorweg bij de Diefdijk
(Foto: H. van Zanten, z.j.)

Werk op de spoorweg bij de Diefdijk

Gebouwd in 1880 op de spoorlijn Geldermalsen - Leerdam ter afsluiting daarvan. Verbetert in 1885 met remises en borstweringen. Voor en achter het werk lagen beweegbare kraanbruggen waarvan de achterste intact is. Deze is één van de enige twee kraanbruggen in Nederland, de andere is de brug van Fort Ronduit bij Naarden.
Het werk is in goede staat.
 

Batterij aan de Diefdijk

Aangelegd in 1902 als aarden batterij met betonnen schuilplaats. Dekte een grote bocht in de Noorder Lingedijk op 1200 meter afstand van Fort bij Asperen. De weg Tiel - Leerdam is er doorheen aangelegd.
Het werk is geheel verdwenen en onherkenbaar.
 

Batterijen aan de Meerdijk

Twee batterijen ten noorden van Fort bij Asperen, in 1845 aangelegd ter afsluiting van de weg Acquoy - Asperen en de rivier Linge. Beide in 1899 verbetert en in 1906 van een betonnen schuilplaats voorzien.
   
Batterij 1
(Foto: René Ros, 2002)

Batterij 1

Het werk is in goede staat.
   
Batterij 2
(Foto: René Ros, 2002)

Batterij 2

Het werk is in redelijke staat.
 
Fort bij Asperen
(Foto: René Ros, 2002)

Fort bij Asperen

Aangelegd in 1845-1847 op de Noorder Lingedijk nabij Asperen. Verdedigde de rivier Linge en de achterliggende waaiersluis uit 1815 en de daar achter gelegen waaiersluizen in de Linge. Verbeteringen in 1879-1880 (aanaarding toren met remise), 1914-1918 (scherfvrije wachthuis en waarnemingsposten) en 1939-1940 (schuilplaats) aangebracht.
Het werk is in goede staat.
Zie ook Fort Asperen (NHW, stichting)
 
Wapenplaats bij Asperen
(Foto: René Ros, 2003)

Wapenplaats bij Asperen

Aangelegd in 1845 ter bescherming van een waaiersluis (1815) en de Zuider Lingedijk.
Het werk is herkenbaar in het terrein.
 
Batterij aan de Nieuwe Lingedijk
(Foto: H. van Zanten, z.j.)

Batterij aan de Nieuwe Lingedijk

Als aarden batterij in 1845 tegen het noordwestelijk talud van de Nieuwe Zuiderlingedijk ten zuiden van Asperen aangelegd. In 1903 voorzien van een bomvrije betonnen schuilplaats voorzien.
Het werk is in slechte staat.
 
Fort bij de Nieuwe Steeg
(Foto: H. van Zanten, z.j.)

Fort bij de Nieuwe Steeg

Ook wel 'Fort bij Herwijnen' genoemd. Ten oosten van Asperen, naast de Zuider Lingedijk, in 1878 gebouwd. Sloot deze dijk en een niet inundeerbare terreinstrook ernaast af. Bijzonder is de tweedelige, op vier meter afstand tegen over elkaar staande, bomvrije kazerne welke nodig was omdat het vrijstaande fort van twee zijden onder vuur kon komen.
Het werk is in goede staat.
 
Inundatiekanaal Tiel
(Foto: René Ros, 2001)

Inundatiekanaal Tiel

Drie kilometer lang inundatiekanaal tussen de Waal en de Linge. Met vier damsluizen/bruggen en op de Waalbandijk twee loodsen voor inundatiemateriaal en een woning voor de wachter welke allen nog aanwezig zijn.
Het werk is in goede staat.