Overig

Dit overzicht bevat de verdedigingswerken die geen onderdeel uitmaken van een bepaalde linie of stelling. Vestingen zijn buiten beschouwing gelaten.

Elke locatie wordt hier beknopt beschreven en van een recente foto voorzien.