Overig

Artillerie Schietkamp Oldebroek
(Foto: René Ros, 2002)

Artillerie Schietkamp Oldebroek

Op het schietkamp zijn diverse versterkte gebouwen te vinden. De meerderheid zijn waarnemingsposten van zeer verschillende ouderdom. Er werd/wordt onder andere geoefend door auto- en tankwrakken te beschieten.
Er zijn ook minstens twee gallerijen met kijkgaten voor de waarnemers van de schietoefeningen.

Tevens zijn er minstens vijf oefenkazematten gebouwd waar met scherp geschoten kon worden.
De twee aanwezige oefenkazematten zijn nabootsingen van de kanonruimte met dunne wanden van gewapend beton. De schietgaten zijn volledig nagebootst en waren aangeaard. In het dak zitten ronde openingen voor periscopen en plaatstalen deuren geven toegang tot de kazematten.
Er zijn ook drie oefenkazematten, waaronder een hefkoepelgebouw voor een 6 cm kanon, geweest zoals toegepast in de Stelling van Amsterdam.

Behalve op de Oldebroeksche Heide en andere hieronder genoemde locaties zijn er ook oefenkazematten op de Waalsdorper Vlakte geweest, zowel van hout als beton.
Zie ook Legerplaats bij Oldebroek op website Stelling van Amsterdam
 
Kazemat 6 cm
(Foto: René Ros, 2004)

Kazemat 6 cm

De oefenkazemat met een geschutruimte voor een 6 cm Kazemat kanon is kleiner dan die voor 5 cm Kazemat en in slechtere staat door betonrot. In de geschutruimte is de pivot voor het opstellen van het kanon nog aanwezig. Het was bedoelt om de bemanning voor de VIS Kazematten op te leiden. De kazemat is voorzien van pijpen voor ventilatie met een kazematventilatieaggregaat welke er is beproefd.
In 1934 werden fondsen aangevraagd en is de kazemat voor 740 gulden gebouwd. Op de Leusderheide moet een soortgelijke oefenkazemat hebben gestaan.
Het werk is in slechte staat.
 
Kazemat 5 cm
(Foto: René Ros, 2004)

Kazemat 5 cm

De oefenkazemat met een geschutruimte voor een 5 cm No.2 Kazemat kanon is circa 2,5 bij 4 meter en 2 meter hoog. Dit kanon werd gebruikt in de Rivierkazematten.
Deze kazemat moet rond 1936 gebouwd zijn omdat dit kanon toen in gebruik kwam. Een tweede oefenkanon bevond zich in de kazerne van de Politietroepen in Nieuwersluis waar niet met scherp geschoten kon worden.
Bij Den Helder was een oefenkazemat voor een 5 cm No.1 Kazemat kanon (in gebruik op Den Oever en Kornwerderzand).
Het werk is in redelijke staat.

Gietstalen kazemat Texel

In januari 1937 deed de Commandant Vesting Holland een verzoek voor de bouw van een gietstalen kazemat W15-21 op Oldebroek. Met de bedoeling om eruit te schieten met mitrailleur, maar ook voor een schietproef erop met artillerie.

De beide proeven zijn echter op Texel gehouden. De locatie is niet bekend en evenmin of er nog restanten van zijn.

Loozerlinie

De Loozerlinie is in 1799-1800 ten noorden van Hardenberg (Ov.) aangelegd en bestond uit een gebastionneerde liniewal met enkele redoutes met een natte gracht en een achterliggende lunet. Alleen de onderstaande objecten zijn nog te herkennen.
Van het werk zijn nog enkele restanten.
 

Noordelijke redoute

Het werk is in slechte staat.
 

Gracht

Het werk is herkenbaar in het terrein.

Munitiefabriek De Kruithoorn

De fabriek met schietbaan van de Nederlandse Wapen en Munitiefabriek (NWM) "De Kruithoorn" is gelegen op het huidige bedrijventerrein"De Poeldonk" te Den Bosch. Er werd vanaf nog onbekende datum na 1945 vooral klein-kaliber munitie voor o.a. de Goalkeeper gemaakt. Totdat het bedrijf in 1972 werd overgenomen door Rheinmetal.
Het werk is in redelijke staat.

Schansen

Nog bestaande aarden schansen uit de periode voor 1800 en niet behorende tot een linie. Veelal werden deze schansen in oorlogstijd aangelegd ter verdediging van een bepaalde gebied en/of stad. Ook werden schansen aangelegden tussen de frontiersteden (vestingen).
 

Emmerschans

Van het werk zijn nog enkele restanten.
 

Engelse Schanse

Het werk is in vrijwel originele staat.
 
Harrevelderschans
(Foto: René Ros, 2008)

Harrevelderschans

Rond 1590, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, aangelegd om een handelsweg van/naar Munsterland te beheersen, nabij Haaksbergen. In 1976 gedeeltelijk in oorspronkelijke staat teruggebracht. Enige schans in Nederland met 4 halfbastions.
Het werk is in goede staat.
 

Heumense Schans

Het werk is herkenbaar in het terrein.
 

De Katshaar

Van het werk zijn nog enkele restanten.
 

Mookerschans

Het werk is herkenbaar in het terrein.
 
Schans Wolfheze
(Foto: Ruud van der Werff, 2004)

Schans Wolfheze

Schans Wolfheze, uit 1553, sloot de Schelmseweg af.
Het werk is herkenbaar in het terrein.

Civiele Schuilplaatsen

Civiele schuilplaatsen uit de periode direct voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog.
 
Klatteweg Den Haag
(Foto: Ronald Vrolijk, 2008)

Klatteweg Den Haag

Klatteweg, Den Haag. Gebouwd rond 1939.
Het werk is in redelijke staat.

Speelforten Paleis Het Loo

Op het terrein van het Paleis Het Loo te Apeldoorn, liggen drie aarden forten ten westen van het paleisgebouw.
In 1854 en 1855 zijn deze forten op initiatief van Koning Willem III aangelegd maar de beoogde functie is onbekend - mogelijk werkverschaffing. Na het gereedkomen van de forten was echter een compleet toegerust detachement artillerie in het paleis gelegerd.
De drie forten zijn Rijksmonument en verkeren - gezien de topografische kaart - in goede staat. Doordat ze later door de jeugd als speelobject zijn gebruikt kregen ze de naam 'speelforten'.
 

Fort Wiesel

Het werk is in redelijke staat.
 

Fort Frederik Hendrik

Het werk is in redelijke staat.
 

Fort Java

Het werk is in slechte staat.

Stelling Grenadier en Jagers

Op de Waalsdorpervlakte, bij Den Haag, staan minimaal drie Nederlandse munitiebergplaatsen in de Nederlandse Stelling van de Grenadiers en Jagers. Een personeelsonderkomen is ondergewerkt, twee munitiebergplaatsen zijn zichtbaar. Bouwjaar onbekend.
 
Personeelsonderkomen
(Foto: Ronald Vrolijk, 2007)

Personeelsonderkomen

Het werk is in redelijke staat.

Locatie bekend maar niet gepubliceerd.

 
Munitiebergplaats 1
(Foto: Ronald Vrolijk, 2006)

Munitiebergplaats 1

Het werk is in redelijke staat.

Locatie bekend maar niet gepubliceerd.

 
Munitiebergplaats 2
(Foto: Ronald Vrolijk, 2006)

Munitiebergplaats 2

Het werk is in redelijke staat.

Locatie bekend maar niet gepubliceerd.

Vechtwagenhindernissen Babberich - Pannerden

Nabij de Nederlands - Duitse grens zijn nog twee vechtwagenhindernissen aanwezig. Deze zijn door het Nederlandse leger rond 1939 gebouwd en zijn een hoge betonnen muur waarin één rij aangescherpte spoorrails schuin in de aanvalsrichting staan.
Of er nog meer van dit soort versperringen langs de grenzen aanwezig zijn is onbekend.
 
Weg Babberich - Elten (D)
(Foto: René Ros, 2002)

Weg Babberich - Elten (D)

Het werk is in redelijke staat.
 
Weg Babberich - Herwen, nabij grenspaal 672
(Foto: René Ros, 2002)

Weg Babberich - Herwen, nabij grenspaal 672

Het werk is in redelijke staat.
 
Weg Aerdt - Herwen
(Foto: Wil Kuijpers, 2007)

Weg Aerdt - Herwen

Mogelijk een restant van een Duitse? wegversperring in de weg Aerdt - Herwen. Een ronde staander is nog aanwezig, de andere zou voor wegverbreding gesloopt zijn.
Van het werk zijn nog enkele restanten.
 
Deukerdijk
(Foto: Wil Kuijpers, 2007)

Deukerdijk

Mogelijk een Duitse? wegversperring in de Deukerdijk nabij Pannerden. Twee vierkante staanders zijn aanwezig aan weerszijde van de weg.
Het werk is in redelijke staat.

Venebrugger linie

Aangelegd in 1799-1800 ten zuidoosten van Hardenberg (Ov.) aangelegd als een gebastioneerde en van gracht voorziene wal met drie aanliggende redouten. Er is slechts één redoute overgebleven evenals enkele bossages bij de Lennipshoeve.
Van het werk zijn nog enkele restanten.