Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam is een 135 km lange verdedigingskring op 15-20 km rond de hoofdstad Amsterdam welke grotendeels tussen 1881 en 1914 door het Departement van Oorlog is gebouwd. Het omvat 3-5 km brede onderwaterzettingen (inundaties) en 36 forten, twee kustforten, twee vestingen, drie batterijen en twee kustbatterijen. Daarnaast zijn er nog veel meer inlaatsluizen, nevenbatterijen en magazijnen geweest. Dit alles om het als nationaal reduit, als laatst te verdedigen gebied, van het Koninkrijk der Nederlanden te kunnen verdedigen.

De forten zijn het meest zichtbaar en spreken het meest tot de verbeelding. Er is meer verbeelding nodig om de gehele Stelling te zien als een kring van onderwaterzettingen en als logistiek systeem. Maar als je dat niet doet, ontgaat de essentie van dit in de wereld unieke bouwwerk.
De Stelling is in 1996 geplaatst op de Lijst van het Werelderfgoed van de UNESCO vanwege haar waarde voor de mensheid.

Op deze pagina's is een beknopt overzicht van de werken van de Stelling van Amsterdam te zien.
Zie voor een volledige overzicht van de werken in de Stelling van Amsterdam:

Stelling van Amsterdam

Stelling van Amsterdam