Stelling van Amsterdam

Sector Ilpendam

De noordoostelijke sector van de Stelling met Waterland en de Beemster, het stille en weidse noorden.
 
Sectorpark Ilpendam - afd. Materieel
(Foto: René Ros)

Sectorpark Ilpendam - afd. Materieel

Het centrale magazijn voor algemeen materiaal in de Sector Ilpendam. De woning is nog aanwezig evenals twee magazijnen uit 1937-1938.
Van het werk zijn nog enkele restanten.
Meer informatie
 
Sectorpark Ilpendam - afd. Munitie
(Foto: René Ros)

Sectorpark Ilpendam - afd. Munitie

Het centrale magazijn voor munitie in de Sector Ilpendam. Er zijn geen gebouwen meer aanwezig.
Het werk is herkenbaar in het terrein.
Meer informatie
  Zeedijk

Zeedijk

De marine had tot taak de Zuiderzee te verdedigen. Langs de Zeedijk, met het ontoegankelijke Waterland erachter, volstond bewaking en enkele kustbatterijen.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
 
Fort bij Edam
(Foto: René Ros)

Fort bij Edam

Opgeleverd in 1912 ligt het fort aan de Zuiderzeekust ter verdediging van de zeedijk en zeesluis.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
Zie ook Fort bij Edam (StvA)
 
Fort bij Kwadijk
(Foto: René Ros)

Fort bij Kwadijk

Langs de spoorweg gelegen is het in 1896 als verdedigbaar aardwerk opgeleverd en nooit voltooid. In 1959 zijn de aardwerken geslecht en alleen de woning en bergloods zijn nog aanwezig.
Van het werk zijn nog enkele restanten.
Meer informatie
 
Inundatiekering Kwadijk
(Foto: René Ros)

Inundatiekering Kwadijk

De weg door het dorp Kwadijk is in 1891 opgehoogd om het inundatiewater ten noorden van het dorp te kunnen houden.
Het werk is in vrijwel originele staat.
Meer informatie
 
Fort benoorden Purmerend
(Foto: René Ros)

Fort benoorden Purmerend

In 1912 opgeleverd ligt het fort langs de oostelijke rand van de Droogmakerij de Beemster.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
Zie ook Wijnimport J. Bart (Fort Benoorden Purmerend, StvA)
 
Fort aan de Nekkerweg
(Foto: René Ros)

Fort aan de Nekkerweg

Uitkijkend naar Middenbeemster ligt dit fort uit 1913 aan een inundatiekering, de verhoogde wegen, in de Beemster.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
 
Fort aan de Middenweg
(Foto: René Ros)

Fort aan de Middenweg

Aan de zuidelijke rand van de Droogmakerij de Beemster ligt dit kleine fort, opgeleverd in 1913.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
 
Fort aan de Jisperweg
(Foto: René Ros)

Fort aan de Jisperweg

Aan de zuidelijke rand van de Droogmakerij de Beemster ligt dit kleine fort, opgeleverd in 1913.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie