Stelling van Amsterdam

Sector Zaandam

De noordwestelijke sector van de Stelling met de Zaanstreek en het polderland tegen de duingronden.
 
Sectorpark Zaandam - afd. Materieel
(Foto: René Ros)

Sectorpark Zaandam - afd. Materieel

Het centrale magazijn voor algemeen materiaal in de Sector Zaandam. De woning is nog aanwezig maar de bergloods is gesloopt.
Van het werk zijn nog enkele restanten.
Meer informatie
 
Sectorpark Zaandam - afd. Munitie
(Foto: René Ros)

Sectorpark Zaandam - afd. Munitie

Het centrale magazijn voor munitie in de Sector Zaandam. Een latere woning, een kruitmagazijn uit 1893 en enkele andere loodsen zijn nog aanwezig.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
 
Fort bij Spijkerboor
(Foto: René Ros)

Fort bij Spijkerboor

In 1914 opgeleverd ligt het fort langs de westelijke rand van de Droogmakerij de Beemster. Bijzonder aan dit fort zijn de twee verdiepingen, de nog aanwezige pantserkoepel en het langdurig gebruik als gevangenis.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
Zie ook Fort bij Spijkerboor
 
Militaire Weg in Polder Wormer, Jisp en Nek
(Foto: René Ros)

Militaire Weg in Polder Wormer, Jisp en Nek

In 1896 werd een militaire weg door de polder aangelegd, tussen twee wegen langs de kanalen die onderaan de dijk waren gelegd om ongezien troepen te verplaatsen.
Het werk is herkenbaar in het terrein.
Meer informatie
 
Fort bij Marken-Binnen
(Foto: René Ros)

Fort bij Marken-Binnen

Aan de rand van het Alkmaardermeer ligt sinds 1904 het fort dat rond 1908 twee betonnen nevenbatterijen kreeg waarvan er nog een aanwezig is.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
Zie ook RBOC Fort Markenbinnen (StvA)
 
Fort bij Krommeniedijk
(Foto: René Ros)

Fort bij Krommeniedijk

Vanaf 1903 ligt dit fort in de polder, destijds langs een doorgaande weg maar tegenwoordig afgelegen en stil. Achterlangs het fort ligt een vervallen inundatiekade.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
Zie ook Vrijwilligersgroep Fort Krommeniedijk (StvA)
 
Fort aan Den Ham
(Foto: René Ros)

Fort aan Den Ham

Het kleine fort is in 1903 opgeleverd met als taak de spoorweg af te kunnen sluiten, pas later is de autoweg aangelegd. Achterlangs het fort ligt een vervallen inundatiekade.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
Zie ook Fort aan den Ham (StvA, museum)
 
Fort bij Veldhuis
(Foto: René Ros)

Fort bij Veldhuis

Dit fort is een van de vier eerst opgeleverde betonnen forten (1899). Ten noordoosten ligt nog een liniewal. En ten westen een slecht herkenbare inundatiekering uit 1893-1895.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
Zie ook Aircraft Recovery Group (Fort Veldhuis, StvA)
 
Fort aan de St.Aagtendijk
(Foto: René Ros)

Fort aan de St.Aagtendijk

Dit fort is een van de vier eerst opgeleverde betonnen forten (1899). Uitzonderlijk is de betonnen caponniere middenvoor om het zijkanaal en een inundatiesluis te verdedigen.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
 
Fort bij Velsen
(Foto: René Ros)

Fort bij Velsen

Dit fort is een van de vier eerst opgeleverde betonnen forten (1899). Het ligt op ruime afstand voor andere forten om het Noordzeekanaal richting Fort bij IJmuiden af te sluiten. Het was het eerste fort dat aan een particulier werd verkocht die wegens onenigheid met overheden uiteindelijk de meeste bomvrije gebouwen in 1981-1983 heeft gesloopt.
Van het werk zijn nog enkele restanten.
Meer informatie
 
Positie van IJmuiden
(Foto: René Ros)

Positie van IJmuiden

In 1914 werden de troepen in IJmuiden in een 'Positie' met een eigen commandant samengevoegd, waaronder kustbatterijen, geschut bij de sluizen en loopgraven in de duinen.
Meer informatie
   
Fort bij IJmuiden
(Foto: René Ros)

Fort bij IJmuiden

Van 1882 tot 1890 werd het vrijwel geheel ondergrondse fort op de noordoever van het Noordzeekanaal gebouwd. In 1929 kwam het op een eiland te liggen door het graven van het Noorderbuitenkanaal.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
Zie ook Eiland te huur (Fort bij IJmuiden, StvA)
   
Kustbatterijen IJmuiden
(Foto: René Ros)

Kustbatterijen IJmuiden

Van 1932 tot 1937 werden een viertal moderne kustbatterijen aan de kust bij IJmuiden gebouwd.
Van het werk zijn nog enkele restanten.
Meer informatie
 
Fort Zuidwijkermeer
(Foto: René Ros)

Fort Zuidwijkermeer

In 1903 werd dit fort ten noorden van het Noordzeekanaal opgeleverd, met twee unieke kelders. De nevenbatterij is bij een verbreding van het kanaal verdwenen.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie