Stelling van Amsterdam

Sector Sloten

De zuidwestelijke sector van de Stelling met de polders bij Haarlem maar vooral de Haarlemmermeerpolder.
 
Sectorpark Sloten - afd. Materieel
(Foto: René Ros)

Sectorpark Sloten - afd. Materieel

Het centrale magazijn voor algemeen materiaal in de Sector Sloten. De woning is nog aanwezig evenals twee voertuigloodsen uit 1937.
Van het werk zijn nog enkele restanten.
Meer informatie
 
Sectorpark Sloten - afd. Munitie
(Foto: René Ros)

Sectorpark Sloten - afd. Munitie

Het centrale magazijn voor munitie in de Sector Sloten. Er zijn nog vele magazijnen uit verschillende perioden aanwezig waaronder een magazijn uit 1898.
Het werk is in vrijwel originele staat.
Meer informatie
Zie ook Cultureel Bedrijventerrein 1800 Roeden (StvA)
 
Kazematten Zijkanaal B
(Foto: René Ros)

Kazematten Zijkanaal B

In 1934 werden twee betonnen kazematten bij Zijkanaal B gebouwd om de weg Amsterdam - Velsen af te sluiten. De kanonkazemat is gesloopt maar de mitrailleurkazemat is nog aanwezig.
Van het werk zijn nog enkele restanten.
Meer informatie
 
Positie bij Spaarndam
(Foto: René Ros)

Positie bij Spaarndam

Deze positie bestaat uit een liniewal uit 1885 met aan de uiteinden Fort benoorden Spaarndam en Fort bezuiden Spaarndam. Later uitgebreid met nevenbatterijen (1903) en vanaf 1916 een niet voltooide zgn. voorstellling met granaatvrije schuilplaatsen en tevens scherfvrije schuilplaatsen in de liniewal.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
   
Fort benoorden Spaarndam
(Foto: René Ros)

Fort benoorden Spaarndam

Met dit in 1903 opgeleverde fort konden 288 soldaten meerdere toegangen door de inundatie afsluiten. Vanaf 1957 ligt voor het fort een munitiemagazijncomplex met camouflerend bos.
Het werk is in slechte staat.
Meer informatie
   
Fort bezuiden Spaarndam
(Foto: René Ros)

Fort bezuiden Spaarndam

Dit relatief kleine fort is in 1901 opgeleverd om o.a. het water Spaarne en de wegen af te sluiten. Het achtergelegen stoomgemaal ligt op die locatie om de inundaties te voorzien van water via een complex systeem van sluizen.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
Zie ook Cafe-terras Fort Zuid
 
Positie aan de Liede
(Foto: René Ros)

Positie aan de Liede

De smalle inundaties, grillige structuur van het terrein en de toegangswegen vereisten een aantal forten dicht bij elkaar en onder het bevel van een positie-commandant. Van de scherfvrije onderkomens tussen de forten is er nog maar een over.
Meer informatie
   
Fort bij Penningsveer
(Foto: René Ros)

Fort bij Penningsveer

Het in 1901 opgeleverde fort sloot de oude weg van Haarlem naar Amsterdam af en bestreek de smalle inundaties.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
Zie ook Fort Penningsveer (StvA)
   
Fort bij de Liebrug
(Foto: René Ros)

Fort bij de Liebrug

Het kleine fort, opgeleverd in 1900, sloot de spoorweg Haarlem - Amsterdam af. De enige keelkazemat bestreek het gebied richting Vijfhuizen waar nog een Fort aan de Fuikvaart had moeten komen.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
Zie ook DS Ruitersport (Fort bij de Liebrug, StvA)
Zie ook Wine & Olive Life (Fort bij de Liebrug, StvA)
   
Fort aan de Liede
(Foto: René Ros)

Fort aan de Liede

In 1844 opgeleverd was dit fort een aanvulling op de voorloper van de Stelling (de Posten van Krayenhoff) en kreeg er een beperkte rol in. Een verdieping van de bomvrije toren zou nog ondergronds aanwezig zijn.
Het werk is in slechte staat.
Meer informatie
 
Geniedijk Haarlemmermeer
(Foto: René Ros)

Geniedijk Haarlemmermeer

De langste speciaal aangelegde liniewal is deze Geniedijk van 10,5 kilometer. Met drie forten, drie batterijen en vele kleine voorzieningen voor geschut.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
 
Fort bij Vijfhuizen
(Foto: René Ros)

Fort bij Vijfhuizen

Dit fort is een van de vier eerst opgeleverde betonnen forten (1899) en ligt aan een uiteinde van de Geniedijk. Bij het fort staat de enig overgebleven metalen bergloods.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
Zie ook Kunstfort Vijfhuizen (Fort bij Vijfhuizen, StvA)
 
Voorpositie bij Cruquius
(Foto: René Ros)

Voorpositie bij Cruquius

In 1843-1846 werd het Fort bij Heemstede aangelegd als aanvulling op de voorloper van de Stelling (de Posten van Krayenhoff). Het kreeg als kleine voorpositie een rol in de opname in de Stelling van terugtrekkende troepen, met scherfvrije schuilplaatsen uit 1916.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
 
Voorstelling bij Vijfhuizen
(Foto: René Ros)

Voorstelling bij Vijfhuizen

Op de droogblijvende rand van de polder werd een brede voorstelling aangelegd voor de opname in de Stelling van terugtrekkende troepen. In 1916 voorzien van scherfvrije schuilplaatsen en mitrailleurblokken.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
Zie ook Haarlemmermeersche Golfclub
 
Batterij aan de IJweg
(Foto: René Ros)

Batterij aan de IJweg

Omdat het Fort bij Vijfhuizen en het Fort bij Hoofddorp niet het gehele tussenterrein konden bestrijken werd ertussen een kleine batterij gebouwd. Deels door de Duitse bezetter gesloopt liggen de restanten ondergronds.
Het werk is herkenbaar in het terrein.
Meer informatie
 
Fort bij Hoofddorp
(Foto: René Ros)

Fort bij Hoofddorp

Midden in de Geniedijk werd in 1904 het Fort bij Hoofddorp opgeleverd. Op het diepste punt van de polder kreeg het twee verdiepingen en een unieke gietstalen caponniere middenvoor.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
Zie ook Schietsportvereniging Buitenveldert (Fort bij Hoofddorp, StvA)
 
Batterij aan de Sloterweg
(Foto: René Ros)

Batterij aan de Sloterweg

Omdat het Fort bij Hoofddorp en het Fort bij Aalsmeer niet het gehele tussenterrein konden bestrijken werd ertussen een kleine batterij gebouwd. Hoewel vervallen is het nog intact en zichtbaar.
Het werk is in slechte staat.
Meer informatie
 
Kazematten Slotertocht
(Foto: René Ros)

Kazematten Slotertocht

In 1934 en 1937 werden drie betonnen kazematten in de Geniedijk gebouwd om de nieuwe Rijksweg 4 met vuurkracht af te kunnen sluiten.
Het werk is in vrijwel originele staat.
Meer informatie
 
Batterij aan de Aalsmeerderweg
(Foto: René Ros)

Batterij aan de Aalsmeerderweg

Als onderdeel van de Geniedijk werd in 1890-1895 een aarden batterij aangelegd om de Aalsmeerderweg te kunnen afsluiten.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
 
Fort bij Aalsmeer
(Foto: René Ros)

Fort bij Aalsmeer

Dit fort is in 1904 opgeleverd en ligt aan een uiteinde van de Geniedijk. Achter het fort ligt een dubbele schutsluis om de zuidelijke helft van de Haarlemmermeerpolder onder water te kunnen zetten.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
 
Fort bij Kudelstaart
(Foto: René Ros)

Fort bij Kudelstaart

Aan de rand van de Westeinderplassen ligt het in 1907 opgeleverde fort om de plassen en weg af te sluiten. Achter het fort ligt een sluis om de polder onder water te zetten maar ook om bewapende schepen in die polder te laten.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
Zie ook Stichting VaFaMil