Stelling van Amsterdam

Sector Ouderkerk

De zuidoostelijke sector van de Stelling met het veenrivierengebied en de Vechtstreek. De Stelling sluit hier aan op de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
 
Sectorpark Ouderkerk - afd. Materieel
(Foto: René Ros)

Sectorpark Ouderkerk - afd. Materieel

Het centrale magazijn voor algemeen materiaal in de Sector Ouderkerk. De woning is nog aanwezig, evenals een zoeklichtenloods uit ca.1937.
Van het werk zijn nog enkele restanten.
Meer informatie
 
Sectorpark Ouderkerk - afd. Munitie
(Foto: René Ros)

Sectorpark Ouderkerk - afd. Munitie

Het centrale magazijn voor munitie in de Sector Ouderkerk. Het was een hergebruik van het in 1868 aangelegde Fort in de Laander en Westbijlmerpolder, een aanvulling op de voorloper van de Stelling (de Posten van Krayenhoff). In 1968 is het fort gesloopt.
Het werk is geheel verdwenen en onherkenbaar.
Meer informatie
 
Fort bij De Kwakel
(Foto: René Ros)

Fort bij De Kwakel

Het fort werd voor het dorp De Kwakel gebouwd (1907) en kwam ver vooruit in de polder te liggen maar had daardoor wel vrij schootsveld naar de buurforten.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
Zie ook Bar 't Fort (StvA, Fort bij De Kwakel)
 
Fort aan de Drecht
(Foto: René Ros)

Fort aan de Drecht

Het in 1911 opgeleverde fort had alleen de Drecht met damsluis en wegen te verdedigen. Daardoor is de voorzijde van het fort anders ingericht maar de achterzijde ziet eruit als elk ander fort.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
Zie ook Vereniging Huurderbelangen Fort aan de Drecht (StvA)
 
Fort bij Uithoorn
(Foto: René Ros)

Fort bij Uithoorn

In 1911 werd het fort opgeleverd om de wegen af te kunnen sluiten en een inlaatsluis te beschermen. Maar ook twee spoorlijnen die via Uithoorn liepen maar niet meer bestaan.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
Zie ook Fort Academie Amstelhoek (Fort bij Uithoorn, StvA)
Zie ook Brandweer Games
 
Fort Waver-Amstel
(Foto: René Ros)

Fort Waver-Amstel

Sinds 1911 ligt dit fort op de samenkomst van de riviertjes Waver en Amstel, uitkijkend over de diepe Groot-Mijdrecht Polder.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
Zie ook Krimpenfort Wijnen (Fort aan de Waver-Amstel, StvA)
 
Fort in de Botshol
(Foto: René Ros)

Fort in de Botshol

Dit fort werd in 1896 opgeleverd als 'verdedigbaar aardwerk' met fortwachterswoning maar zou nooit bomvrije gebouwen krijgen. En toch is het een fort, niet alleen in naam.
Het werk is in vrijwel originele staat.
Meer informatie
 
Fort aan de Winkel
(Foto: René Ros)

Fort aan de Winkel

Dit fort werd in 1895 opgeleverd als 'verdedigbaar aardwerk' met fortwachterswoning en bergloods maar zou nooit bomvrije gebouwen krijgen.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
Zie ook Stichting VaFaMil
 
Fort bij Abcoude
(Foto: René Ros)

Fort bij Abcoude

In 1887 is dit fort opgeleverd als eerste fort van de Stelling. Door de uitvinding van de brisantgranaat werden bakstenen forten kwetsbaar. Na schietproeven werden er betonnen forten ontwikkeld en bleef dit het enige fort van baksteen.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
 
Batterijen aan het Gein
(Foto: René Ros)

Batterijen aan het Gein

Tussen 1805 en 1810 werden twee aarden batterijen voor geschut aan beide zijden van het riviertje Gein aangelegd om deze af te sluiten. Die taak behielden ze als onderdeel van de Stelling maar ook voor lange afstandsgeschut.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
 
Fort bij Nigtevecht
(Foto: René Ros)

Fort bij Nigtevecht

Aan het Merwedekanaal, nu Amsterdam-Rijnkanaal, werd in 1904 dit fort opgeleverd. Het sloot zowel het kanaal als de Vecht af en beschermde de schutsluis ertussen.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
 
Fort bij Hinderdam
(Foto: René Ros)

Fort bij Hinderdam

In 1629 werd hier een eerste schans aangelegd dat in 1673 werd vervangen door een fort als onderdeel van de Oude- en later Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is een onbereikbaar eiland in de Vecht met een bomvrij wachtgebouw en remise.
Het werk is in slechte staat.
Meer informatie
 
Fort Uitermeer
(Foto: René Ros)

Fort Uitermeer

In 1589 werd hier een eerste schans aangelegd dat in 1673 werd vervangen door een fort als onderdeel van de Oude- en later Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 1845 en 1878 werden een toren en remise gebouwd die nog aanwezig zijn. De wallen zijn in 1954-1955 geslecht voor de bouw van munitiemagazijnen.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
Zie ook Uiteraard Uitermeer
 
Kazematten Uitermeer
(Foto: René Ros)

Kazematten Uitermeer

In de periode 1933-1939 zijn rond het Fort Uitermeer verschillende soorten betonnen kazematten gebouwd als modernere middelen om de autoweg, spoorweg en vaart af te sluiten. Een aantal is gesloopt of beschadigd.
Van het werk zijn nog enkele restanten.
Meer informatie
 
Kazematten Hakkelaarsbrug
(Foto: René Ros)

Kazematten Hakkelaarsbrug

In 1931 werden drie betonnen kazematten bij Hakkelaarsbrug gebouwd om de nieuwe Rijksweg 1 met vuurkracht af te kunnen sluiten. Twee kazematten bestaan nog maar de kanonkazemat vlak langs de weg is gesloopt.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
 
Vesting Weesp
(Foto: René Ros)

Vesting Weesp

In 1892 werd de oude vestingstad officieus bij de Stelling ingedeeld. De wallen dateren uit 1672 en zijn verschillende keren verbeterd.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
   
Fort aan de Ossenmarkt - Weesp
(Foto: René Ros)

Fort aan de Ossenmarkt - Weesp

Binnen de vesting Weesp werd op de Ossenmarkt in 1859-1861 een bomvrije toren met rondgaande gracht en ophaalbrug gebouwd. In 1876 werd de gracht gedempt en het torenfort met steunmuren en een dekkingswal aan de oostzijde versterkt. Deze dekkingswal is in 1983-1985 weer verwijderd.
Het werk is in vrijwel originele staat.
Meer informatie
 
Fort bij Muiderberg
(Foto: René Ros)

Fort bij Muiderberg

Er waren al verschillende plannen geweest voor een modern fort bij Muiderberg. In 1911-1912 werd besloten tot de bouw welke in 1914 werd stilgelegd door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Het is daarna niet meer voltooid en is nu een woonwijk waarin de oude fortwachterwoning te vinden is.
Het werk is geheel verdwenen en onherkenbaar.
Meer informatie
 
Vesting Muiden
(Foto: René Ros)

Vesting Muiden

In 1285 was het eerste Muiderslot gebouwd en na verwoesting werd in 1373 het huidige slot gebouwd. Vanaf 1427 kwamen er verschillende vestingwerken rond de stad en werden later een bomvrije kazerne en remises toegevoegd.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
Zie ook Muiden Vesting (NHW)
Zie ook Muiderslot (OHW/NHW/StvA)
   
Muizenfort Muiden
(Foto: René Ros)

Muizenfort Muiden

Het 'Muizenfort', ofwel gebouw C , is een onderdeel van de vesting Muiden. Het is gebouwd in de periode 1874-1876, gelijk met nabijgelegen bomvrije kazerne. Het fort is een zogenaamde capponnière (een aan de voet van de hoofdwal gelegen uitbouw ter flankering van de gracht) gebouwd op het ravelijn bij de voormalige Naarderpoort.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
Zie ook Muider Muizenfort Museum
   
Kazematten Muiden
(Foto: René Ros)

Kazematten Muiden

In 1931 werden drie betonnen kazematten bij Muiden gebouwd om de nieuwe Rijksweg 1 met vuurkracht af te kunnen sluiten. Twee kazematten bestaan nog maar de kanonkazemat vlak langs de weg is gesloopt.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
   
Westbatterij Muiden
(Foto: René Ros)

Westbatterij Muiden

De huidige 'defensieve toren' werd in 1851 gebouwd om de Vechtmond te verdedigen en landingen op de Zuiderzeekust te voorkomen. In de loop der tijd werd de dijk hoger dan de schietgaten.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
Zie ook Scouting Pampus Muiden (Westbatterij Muiden, NHW/StvA)
 
Kustbatterij bij Diemerdam
(Foto: René Ros)

Kustbatterij bij Diemerdam

Begonnen als post in 1787 werd de huidige open kustbatterij vanaf 1886 gebouwd. Samen met een soortgelijke Kustbatterij bij Durgerdam en het Fort aan het Pampus moest het de toegang naar Amsterdam over water afsluiten.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
 
Fort aan het Pampus
(Foto: René Ros)

Fort aan het Pampus

Het eiland met fort werd in 1895 opgeleverd, gelegen aan de vaargeul Pampus. Samen met de Kustbatterij bij Diemerdam en de Kustbatterij bij Diemerdam moest het de toegang naar Amsterdam over water afsluiten.
Het werk is in slechte staat.
Meer informatie
Zie ook Forteiland Pampus (StvA)
 
Kustbatterij bij Durgerdam
(Foto: René Ros)

Kustbatterij bij Durgerdam

Op het kunstmatige Vuurtoreneiland uit 1701 werd vanaf 1886 de huidige kustbatterij gebouwd. Samen met een soortgelijke Kustbatterij bij Diemerdam en het Fort aan het Pampus moest het de toegang naar Amsterdam over water afsluiten.
Het werk is in vrijwel originele staat.
Meer informatie