Stelling van Amsterdam

Algemene Voorzieningen

Om een beleg van minimaal een half jaar te doorstaan moesten ook voorzieningen voor voedsel, brandstof, drinkwater enzovoort aanwezig zijn. Tevens werden een aantal landelijke instellingen binnen de Stelling geplaatst zodat de machines en voorraden al aanwezig waren.
 
Algemeen Verdedigingspark
(Foto: René Ros)

Algemeen Verdedigingspark

Dit had het grote, centrale magazijn voor de Stelling moeten worden die aan de Sectorparken zou leveren. Pas in 1914 kwam dit van de grond maar daarvan is niets bewaard gebleven. Na 1920 kreeg het een landelijke functie en daarvan zijn vele gebouwen bewaard.
Het werk is in vrijwel originele staat.
Meer informatie
 
Artillerie Inrichtingen
(Foto: René Ros)

Artillerie Inrichtingen

In 1898 werd besloten om de militaire werkplaatsen in Delft naar Zaandam te verplaatsen. Als staatsbedrijf werd in het omvangrijke complex geschut, munitie en ander materiaal voor het Nederlandse leger geproduceerd en hersteld. In 2003 sloot opvolger Eurometaal de poort.
Het werk is in vrijwel originele staat.
Meer informatie
 
Kavalleriekazerne
(Foto: René Ros)

Kavalleriekazerne

De kazerne werd in 1865 in gebruik genomen door de cavalerie, voor huisvesting van de soldaten (max. 470) en stalling van de paarden (max.252).
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
 
Koudenhorn Kazerne
(Foto: René Ros)

Koudenhorn Kazerne

In 1771 gebouwd als Diaconiehuis werd het gebouw in 1810 herbestemd tot kazerne. Tot 1960 waren er vele verschillende legeronderdelen gehuisvest. Sinds 1972 is het een politiebureau.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
 
Magazijn voor Bijzondere Opkomst Nieuwe Meer
(Foto: René Ros)

Magazijn voor Bijzondere Opkomst Nieuwe Meer

De geweren en projectielen, die tijdens de Eerste Wereldoorlog waren geproduceerd en gebruikt, werden na 1918 ingeleverd. Dit unieke magazijn werd, op het oude Fort aan de Nieuwe Meer, gebouwd om deze goederen op te slaan.
Het werk is in vrijwel originele staat.
Meer informatie
Zie ook Stichting Nieuw en Meer
 
Marine Etablissement
(Foto: René Ros)

Marine Etablissement

In 1654 begon dit complex als scheepswerf van de VOC. Later werd het deel van de Koninklijke Marine die er tot 1915 haar eigen schepen bouwde en onderhield. Verschillende werkplaatsen bleven en opleidingen kwamen erbij. In de jaren 1960 werd het westelijke deel afgegraven voor de IJ-tunnel. Het dok in het oostelijke deel werd gedempt en bebouwd.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
 
Marinevliegkamp Schellingwoude
(Foto: René Ros)

Marinevliegkamp Schellingwoude

In 1916 door de Marine Luchtvaartdienst in gebruik genomen als eerste vliegkamp voor watervliegtuigen. Heeft ook civiele watervliegtuigen ontvangen en is tijdens de Tweede Wereldoorlog intensief door de Duitse bezetter gebruikt.
Het werk is geheel verdwenen en onherkenbaar.
Meer informatie
Zie ook Militair Terrein Zeeburg / Kamp Zeeburg
 
Militair Terrein Zeeburg
(Foto: René Ros)

Militair Terrein Zeeburg

In 1910 werd een schietbaan in gebruik genomen op de baggerbergplaats en vanaf 1916 de hangars van het Marinevliegkamp. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden heel veel hangars, barakken en bunkers gebouwd die na de oorlog als Kamp Zeeburg voor opleidingen werden gebruikt. Alleen de woning van de schietbaan en drie Duitse bunkers bestaan nog.
Van het werk zijn nog enkele restanten.
Meer informatie
Zie ook Militair Terrein Zeeburg / Kamp Zeeburg
 
Militaire Drinkwatervoorziening
(Foto: René Ros)

Militaire Drinkwatervoorziening

Aangezien de normale drinkwatervoorzieningen buiten de Stelling lagen werden eerst regenwaterbassins aangelegd. Vanaf 1900 werd dit complex met ruim 100 waterbronnen als noodvoorziening gebouwd en uitgebreid. De meeste gebouwen en bassins bestaan nog.
Het werk is in slechte staat.
Meer informatie
 
Oranje Nassau Kazerne
(Foto: René Ros)

Oranje Nassau Kazerne

De bouw begon onder Frans bewind maar het werd in 1815 als Nederlandse kazerne in gebruik genomen. Tot 1987 ware er vele verschillende legeronderdelen gehuisvest. Sinds 1990 bevat het woningen en kantoorruimten.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
 
Rijks Kleding Magazijn
(Foto: René Ros)

Rijks Kleding Magazijn

Voor de opslag en distributie van kleding en andere uitrusting voor het gehele Nederlandse leger werd in 1877 dit magazijn binnen de Stelling in gebruik genomen. Het bleef tot 1970 in gebruik en werd daarna politiebureau.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
 
Rijks Militair Hospitaal
(Foto: René Ros)

Rijks Militair Hospitaal

Van 1870 tot ca. 1920 vond in dit gebouw de geneeskundige verzorging van militairen plaats. Er waren 275 bedden maar in oorlogstijd konden dat er 400 worden.
Het werk is in redelijke staat.
Meer informatie
 
Rijksmagazijn voor Geneesmiddelen
(Foto: René Ros)

Rijksmagazijn voor Geneesmiddelen

In 1795 in Den Haag opgericht verhuisde het in 1889 naar een nieuw pand binnen de Stelling. Het was een fabriek en groothandel die medicijnen e.d. leverde aan de krijgsmachtdelen en rijksinstellingen.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
 
Ripperda Kazerne
(Foto: René Ros)

Ripperda Kazerne

In 1884 opgeleverd als cavaleriekazerne en later vooral motordienst en andere onderdelen. Vanaf 1934 Ripperda Kazerne genoemd en tot 1992 in gebruik gebleven waarna op het terrein woningbouw plaatsvond.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
 
Stellingcommandant
(Foto: René Ros)

Stellingcommandant

De Stellingcommandant had in vredestijd een kleine staf en was in verschillende kantoren gevestigd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij met zijn staf gevestigd in het Amstel Hotel te Amsterdam.
Het werk is in goede staat.
Meer informatie
 
Vliegkamp Schiphol
(Foto: René Ros)

Vliegkamp Schiphol

In 1916 werd een militair vliegkamp ingericht nabij het Fort aan het Schiphol. In de loop der tijd is het uitgegroeid tot een internationaal civiel vliegveld. Door bombardementen en economische belangen zijn er vrijwel geen historische gebouwen meer aanwezig.
Het werk is herkenbaar in het terrein.
Meer informatie