Stelling van Den Helder

Op deze en volgende pagina's wordt een overzicht gegeven van de verdedigingswerken welke tot de Stelling van Den Helder hebben behoord. Daaronder worden ook de Werken op Texel gerekend. Alleen permanente werken die langere tijd hebben bestaan worden hier genoemd.

Elke locatie wordt hier beknopt beschreven en van een recente foto voorzien.

Zie Den Helder. Forten, batterijen en bunkers voor meer informatie en afbeeldingen van de Stelling van Den Helder.

Stelling van Den Helder

Literatuuronderzoek, fotografie(tenzij anders aangegeven) en technische realisatie: René Ros

Bronnen:
- Atlas van historische vestingwerken in Nederland, deel IIIb: de provincie Noordholland, Stichting Menno van Coehoorn
- Historische Verdedigingswerken in Noord-Holland, Provincie Noord-Holland
- Kustversterkingen 1900 - 1940. Drs. J.R. Verbeek.