Stelling van Den Helder

Werken op Texel

Het Marsdiep en het Vlie waren in de 17de eeuw de vaargeulen om vanaf de Noordzee naar Amsterdam te varen. De Rede van Tessel was daarbij de normale verzamelplaats van 's Lands vloten van koopvaardij- en oorlogsschepen bij het uitzeilen. Om de scheepvaart te beschermen waren vele kustbatterijen ingericht.
In 1784 was de Rede van Tessel niet meer voldoende en werd het Nieuwe Diep ingericht als oorlogshaven. Vanaf 1810 (Franse Tijd) werd de Oude Schans verbeterd en een nieuwe lunet en een redoute aangelegd. Rond 1880 zijn er nog plannen geweest voor een fort op de kustlijn van Tessel (Fort op de Horst).
In de jaren 1920 en 1930 zijn er enkele nieuwe open kustbatterijen gebouwd.
 

Redoute

In 1811 aangelegd als vijfhoekig, gesloten werk. Het werd in 1922 opgeheven en in 1930 geamoveerd.
Het werk is herkenbaar in het terrein.
 
De Oude Schans
(Foto: René Ros, 2008)

De Oude Schans

De schans werd waarschijnlijk in 1574 aangelegd en werd in 1781 opnieuw bewapend. In 1810-1812 werd de schans verbeterd waarbij een ravelijn en enveloppe werden toegevoegd aan de schans met vijf bastions. Spoedig verliest het werk haar betekenis en het werd in 1922 opgeheven waarne het in 1930-1931 gedeeltelijk gesloopt werd.
Het werk is in vrijwel originele staat.
 
Lunet
(Foto: René Ros, 2008)

Lunet

Het lunet werd in 1811 aangelegd als langwerpig, zeshoekig werk met een open keel. Het werd in 1922 opgeheven en in 1930 gesloopt.
Het werk is herkenbaar in het terrein.
 
Batterij Den Hoorn
(Foto: René Ros, 2008)

Batterij Den Hoorn

De kustbatterij is in 1938-1939 gebouwd in de duinen ten westen van Den Hoorn ter dekking van versperringen en was indirect richtend - het kreeg het geschut van de Batterij Dirks Admiraal. Het bestond uit drie geschutsemplacementen voor 15 cm L/35 geschut op een onderlinge afstand van ongeveer 100 meter. Achter (d.w.z. oostelijk) van elk emplacement lag een munitiemagazijn en een schuilplaats. De commandopost op Loodsmansduin (aanwezig) en de werkkamer (ondergewerkt?) langs de weg naar Den Hoorn bedienden ook de Batterij De Hors.
Twee meetposten voor deze batterij lagen aan beide zijden van de meer aan de kustlijn gelegen Batterij De Hors, één ervan is nog aanwezig.
Het werk is in vrijwel originele staat.
 

Batterij De Hors

De kustbatterij is in 1938-1939 gebouwd aan de kustlijn bij strandpaal 9 ten zuidwesten van Den Hoorn ter dekking van versperringen en was direct richtend. Het bestond uit drie geschutsemplacementen voor 12 cm L/40 geschut op een onderlinge afstand van ongeveer 100 meter. Achter (d.w.z. oostelijk) van elk emplacement lag een munitiemagazijn en een schuilplaats. De commandopost op Loodsmansduin (aanwezig) en de werkkamer (ondergewerkt?) langs de weg naar Den Hoorn bedienden ook de Batterij Den Hoorn.
Van het werk zijn nog enkele restanten.
   
Commandopost
(Foto: René Ros, 2000)

Commandopost

Het werk is in redelijke staat.
   
Meetpost
(Foto: anoniem, z.j.)

Meetpost

Het werk is in redelijke staat.