Weerstandslinies Noord-Oost Nederland

De Strategische Beveiling van Nederland bestond in het noorden en oosten van Nederland uit verschillende weerstandslinies die rond 1939 werden gepland en van kazematten voorzien. Behalve het tegengaan van schending van de neutraliteit en het voorkomen van vijandelijke ondernemingen en overvallen was het vertragen van de vijand naar de Afsluitdijk (Wonsstelling en Kazematten Kornwerderzand) een belangrijke taak.

De verdediging van de noordelijke provincies stond onder de leiding van de Territoriale Bevelhebber voor Friesland, Groningen en Drenthe, kolonel J. Veenbaas. Het 1e en 12e Grensbataljon, 2e bataljon van het 33e Regiment Infanterie en het 1e en 2e Grensbataljon van het 36e Regiment Infanterie werden daarbij ingezet.

Elke locatie wordt hier beknopt beschreven en van een recente foto voorzien.

Weerstandslinies Noord-Oost Nederland

Henk Hulzebos

Henk Hulzebos uit Assen, hier met een GPS bij een kazemat in Coevorden, heeft al het literatuur-, archief- en veldonderzoek voor deze pagina's over de WNO gedaan.
(Foto: Michel van Best, 2002)

Onderzoek en fotografie:   Henk Hulzebos en Erwin Zeemering
Technische realisatie:   René Ros

Bronnen:
- Die lange morgen in mei, 10 mei 1940, Ir. H. Brand.
- MEI 1940 De strijd op Nederlands grondgebied; H. Amersfoort, P.H. Kamphuis (redactie)
- De kazematten van de Strategische Beveiliging en wat er van over is; J.S. van Wieringen
- "Stap voor stap door Coevorden", H.D. Minderhoud
- "Welkom aan het garnizoen": 157 jaar militaire aanwezigheid in Assen, A.E.S. de Mol Moncourt en H.M. Luning.