Werken aan de Westerschelde

Al in de zestiende eeuw werden er kustforten en batterijen langs de Westerschelde aangelegd om het scheepvaart en de handelssteden te beschermen tegen een vijandige aanval. De havens van Vlissingen en Antwerpen waren daar belangrijk genoeg voor en Middelburg ook totdat de verschillende wateren verzandden.
Van 1585 tot 1794 werd er geen zeescheepvaart op de Westerschelde toegestaan door de Noordelijke Nederlanden die met verschillende forten het de Spanjaarden onmogelijk maakten schepen te laten passeren. Onder andere vanaf de forten Lillo en Liefkenshoek die in het huidige België liggen.
In de Franse tijd (1794 - 1814) was er veel aandacht voor de kustverdediging vanwege de Engelse vijand die o.a. met het continentale meetstelsel economische geïsoleerd werd.
In 1830 scheidde de Zuidelijke Nederlanden zich af tot het huidige België en legden de Noordelijke Nederlanden kustforten aan om de scheepvaart naar Antwerpen te kunnen beheersen en de marinebasis Vlissingen te beschermen.

Elke locatie wordt hier beknopt beschreven en van een recente foto voorzien.
Fort Bath staat niet op de satellietfoto afgebeeld. Het ligt meer naar het oosten op de noordoever.

Werken aan de Westerschelde

Literatuuronderzoek, fotografie (tenzij anders aangegeven) en technische realisatie: René Ros