Werken aan de Westerschelde

Oosterschelde

Enkele andere verdedigingswerken op Walcheren aan de Oosterschelde.
 
Foto
(Foto: René Ros, 2001)

Fort Den Haak

Ookwel Schans den Haeck genoemd. In 1588 werd het op last van de Staten van Zeeland gebouwd om de noordelijke toegang van het Veerse Gat onder controle te houden. De schans met aarden wallen had een vuurbaken, wachthuis en kruitkelder welke zijn verdwenen.
Van het werk zijn nog enkele restanten.
 
Foto
(Foto: René Ros, 2001)

Vesting Veere

In de tweede helft van de 14de eeuw werd het 13de eeuwse "Campveere" ommuurd met uitbreidingen in 1470. In 1541 werd de stad een belangrijke stapelplaats voor Schotse wol en later belangrijk voor de VOC en WIC. Bovendien was het tot 1587 een vlootbasis. Omstreeks 1619 werden aarden werken volgens het Oud-Nederlandse Stelsel aangelegd. De Fransen legden tussen 1810 en 1813 nieuwe vestingwerken aan. In 1861 werd Veere als vestingwerk opgeheven.
Het werk is in redelijke staat.
   
Foto
(Foto: René Ros, 2001)

Militair Hospitaal

Vanaf de bouw in de XV eeuw tot 1812 was de grote kerk "gewoon" een kerk. Aanvankelijk katholiek, later uiteraard gereformeerd. In 1812 bracht de Franse genie verdiepingsvloeren aan en richtte het in als militair hospitaal dat het tot 1814 bleef. Van 1822 tot 1829 was het een werkhuis maar vanaf 1832 was het weer een militair hospitaal, maar nu voor het Koninkrijk der Nederlanden. Van 1858 tot 1874 was het ingericht als kazerne maar werd het nauwelijks gebruikt. In 1882 was het nog in gebruik als schietbaan en in 1914-1918 voor de huisvesting van soldaten.
Het werk is in goede staat.