Geschiedenis

Oorspronkelijk begon deze website als de verwijzingen pagina van de website Stelling van Amsterdam (1998). De database van verwijzingen die daarvoor werd gebruikt vormde de basis voor het centraal administreren van verwijzingen op meerdere websites.

De Forten SiteMidden 2000 werd er tevens een dochterpagina van Startpagina (forten.pagina.nl) ingericht en kort daarop ook bij Startkabel (nederlandse-forten.startkabel.nl). Door respectievelijk beperkende maatregelen en technische problemen is afgestapt van het startpagina concept.
Om de website www.forten.nl voor een breder maatschappelijk doel te gebruiken ging eigenaar Stichting Fort aan de Klop in augustus 2000 akkoord met mijn voorstel om de eerste pagina van hun website in te richten als 'De Forten Site'. Aanvankelijk bestond het uit verwijzingen en gegevens over openstellingen/excursies maar uiteindelijk bleven alleen de verwijzingen over.

Sindsdien groeide het aantal verwijzingen en werd de indeling verbeterd. In april 2002 werd het uitbreidingsplan voor een portaal met diverse algemene informatie over verdedigingswerken en aanverwante zaken uitgevoerd. Daarbij ontstond de noodzaak om volledige verantwoording te dragen en een domeinnaam te gebruiken die in eigendom is - dat werd forten.info. De nieuwe website werd op 20 mei 2002 openbaar. De Bibliografie kwam erbij en enkele algemene zaken en overzichten van linies van de website Stelling van Amsterdam zijn overgegaan naar Forten Info (de wetsteksten en de catalogus). En tevens werden de Rondzendlijst Verdedigingswerken (1 maart 2000) en de op die website opgenomen reisverslagen overgenomen.
Door onwil en onkunde bij Stichting Fort aan de Klop is de verhuizing een conflict geworden waarbij genoemde stichting een normale verhuizing verhinderde. Men begon zelfs een eigen Forten Site van een twijfelachtige kwaliteit waarbij een groot deel van de verwijzingen en indeling van Forten Info onrechtmatig werd overgenomen.

De Winkel werd geopend op 26 april 2004. Bijna een jaar later werd de Kalender geopend, op 1 april 2005. Maar die is al op 18 augustus met stille trom afgevoerd.
In de jaren daarna werden onderdelen afgestoten omdat er alternatieven zijn die er in 2002 nog niet waren bv. een forum en YouTube: Op 1 februari 2008 is na bijna 8 jaar de Rondzendlijst Verdedigingswerken beëindigd en wordt doorverwezen naar het Fortificatie Forum, dit vanwege een te lage activiteit op de rondzendlijst ten opzichte van arbeid die ervoor nodig was. Ook werd per 1 januari 2010 het actuele nieuws beëindigd omdat dit te veel tijd ging kosten. Vervolgens werd op 11 januari de Bioscoop verwijdert wegens gebrek aan belangstelling, verouderde techniek en gebrek aan tijd om het te verbeteren.

Wegens gebrek aan medewerking door de Stichting Menno van Coehoorn zijn de pagina's met hun Terminologie en het Meldpunt op 21 augustus 2011 verwijderd.
De Forten Info Maps geoviewer is vanwege technische problemen per 23 september 2012 beëindigd.