Rene

Redacteur René Ros. (Foto: Alexander Senger, 2016)

Algemeen

Op deze website vind je verwijzingen en algemene informatie over, in Nederland of door Nederlanders buiten Nederland gebouwde, voormalige verdedigingswerken, militair erfgoed, oorlogs- en crisisvoorbereiding en aanverwante zaken.

Het doel is om een centrale plek op internet te hebben waar (Nederlandstalige) mensen van diverse pluimage voldoende informatie over verdedigingswerken kunnen vinden.
De opzet is heel breed maar ondiep: zo veel mogelijk laten zien maar anderen de ruimte laten en inspireren om een aanvullende website te ontwikkelen.