Overig

Websites over onderwerpen die in geen van de andere categorieen horen

Berlin Wall [DE][EN][FR]
De Kanonnenpagina
Dood in Nederland - Menno van Coehoorn
Het Koninklijk Huis [DE][EN][FR][NL]
Nederlandse Federatie voor Luchtvaart Archeologie [DE][EN][NL]
Nederlandse Overheidswapens
OnWar.com [EN]
Pyramide van Austerlitz
Rijksbergplaats St. Pieter (Maastricht) vermist sinds 22-7-2010
Rubriek Militaria bij Qoop-veiling
Stichting Praalgraf Menno baron van Coehoorn
Value of the Guilder [EN]
Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis