Inleiding

Papsluis

De foto van de Papsluis in de middelbare kring van het Werk aan de Bakkerskil (1878-1880) toont de gevolgen van drie wetten: Inundatiewet, Kringenwet en Vestingwet.
(Foto: René Ros, 2001)

De wetsteksten van enkele oude wetten die betrekking hebben op verdedigingswerken zijn hier beschikbaar.

Deze wetsteksten zijn gescand, door middel van OCR (optical character recognition) omgezet naar tekst en tenslotte handmatig gecorrigeerd.

Het taalgebruik en de opmaak benadert de publicatie in het Staatsblad zo nauwkeurig mogelijk. Latere wijzigingen en aanvullingen zijn echter niet opgenomen. Ook de eventueel bijbehorende uitgebreide "aanteekeningen" zijn niet opgenomen.

Originelen:   Diverse bronnen
Digitalisering:   René Ros