Wet Rijksmilitaire Gronden

De 'Wet der Begrenzingen van ’s-Rijks militaire gronden' van onbekende datum.

De tekst is helaas nog niet beschikbaar. Weet jij een papieren exemplaar van deze wet?