Boeken - Algemeen

KaftBenzin Bomben Bunker

Die luftschutzbauten der deutschen Chemie- und Treibstoffindustrie im 2. Weltkrieg

-

Auteur: Michael Foedrowitz
Taal: Duits
Prijs: € 89,95

Bestellen bij Jacquo Silvertant>>

KaftBunker der deutschen Schnell- und Räumbootbasen an der Kanalküste im Zweiten Weltkrieg

Typologie van de Duitse Atlantikwall bunkers, met inleidende tekst in Engels, Duits en Frans, met vermelding van bouwmateriaal en gebouwde exemplaren per kuststrook.

Ze behoren tot de laatste niet onderzochte Duitse militaire bouwwerken uit de Tweede Wereldoorlog; de grote scheepsbunkers voor de zogenaamde Schnell- en Räumboten.
Dat er zo weinig over deze bouwwerken bekend is, heeft enerzijds te maken met het feit dat ze altijd in de schaduw hebben gestaan van de duikbootbunkers die voor het grote publiek blijkbaar meer tot de verbeelding spraken. Anderzijds bestaat er opvallend weinig bronnenmateriaal. Het is verbazingwekkend, dat ondanks de betrokkenheid van zo vele firma's, instanties, organisaties en mensen nauwelijks iets bekend is over hun geschiedenis, zelfs niet over de naoorlogse geschiedenis van deze massieve bouwwerken.

Historicus Michael Foedrowitz deed vier jaar lang onderzoek naar dit fenomeen. Hij bezocht de plaatsen waar deze bunkers ooit waren gepland, stonden of nog staan. Hij voerde tevens een intensief archiefonderzoek uit, waarvoor archiefbewaarplaatsen in heel Europa werden bezocht. De neerslag van het onderzoek schreef Foedrowitz in de eerste monografie over het onderwerp. Het boek mag worden beschouwd als hét naslagwerk over de Schnell- en Räumbootbunkers in Noordwest-Europa.
Het boek heeft 300 pagina's, is luxe uitgevoerd, genaaid in harde band en rijk geïllustreerd. Met ca. 500 foto's en afbeeldingen is dit boek een aanwinst voor een ieder die geïnteresseerd is in het ware verhaal achter de grootste betonconstructies uit de Tweede Wereldoorlog.
Voor Nederland en Vlaanderen voorziet het boek in cruciale historische informatie die tot nu toe ontbrak over deze bijzondere militaire projecten in steden als Rotterdam, IJmuiden, Den-Helder, Oostende of Duinkerken.

Auteur: Michael Foedrowitz
Taal: Duits
Prijs: € 69,95

Bestellen bij Jacquo Silvertant>>