Boeken - Lokaal

KaftFort De Bilt, een geschiedenis in beeld.

Tussen 1816 en 1819 werden bij Utrecht, op de belangrijkste verkeersweg naar het oosten, aarden wallen opgeworpen en grachten aangelegd om de stad te verdedigen. Het was het begin van Fort De Bilt, het eerste fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Fort De Bilt is een bijzondere plek vanwege de natuur en de mooie ligging. Het fort heeft een beladen geschiedenis omdat het tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt als fusilladeplaats. In 1945 werd het fort ingericht als Bewaringskamp voor NSB-vrouwen. Fort De Bilt was een strategisch gelegen militair verdedigingswerk. Nu is er een centrum voor vredeseducatie gevestigd. Fort De Bilt is een oefenplaats voor integratie waar alle kinderen en jongeren welkom zijn en oefenen in respect.

Dit fotoboek bevat meer dan 100 foto’s, waarvan sommige uit particuliere collecties nog nooit zijn gepubliceerd. De toelichtende teksten zijn beknopt, de beelden spreken voor zich.

Auteurs: Jan Durk Tuinier en Geu Visser
Prijs: € 14,90 (exclusief € 2,64 verzendkosten)

Bestellen bij Vredeseducatie>>

KaftSeefront IJmuiden, Duitse bunkers in de kustverdediging van de Festung IJmuiden

Het boek 'Seefront IJmuiden' beschrijft de opbouw en het functioneren van de Duitse Kustverdediging bij IJmuiden. Deze kustverdediging maakt deel uit van de voormalige Atlantikwall.

De geschutbunkers, luchtafweerbatterijen, commandocentra en infanteriestellingen in het kustgebied tussen Heemskerk en Bloemendaal worden in dit boek uitgelicht. Niet alleen wordt het verleden uitgebreid behandeld, ook wordt er aandacht besteed aan de huidige staat van de nog aanwezige bouwwerken. Het fraaie en degelijke boek bevat 160 pagina's waarin 120 foto's, 95 tekeningen en 50 kaarten zijn opgenomen.

Op de website van Bunker Archief zullen aanvullingen beschikbaar worden gesteld zoals referentiemateriaal, tabellen en aanvullende gegevens.

Auteurs: Ruud Pols en Leo de Vries
Prijs: € 35,00 (inclusief verzend- en verpakkingskosten)

Bestellen bij Bunker Archief>>

KaftZeeuwse vesting in vredestijd (Terneuzen)

In zijn debuut-boek geeft Van Nieuwenhuijzen ruim inzicht in het ontstaan en de inrichting van de "nieuwe" vesting en de latere kustbatterij van Terneuzen, tot aan de opheffing van de vestingstatus in 1920.

Dit strategisch gelegen complex had tot taak het sluizencomplex nabij Terneuzen te verdedigen en de vaart uit een vijandelijke vloot op de Westerschelde te halen.
Van Nieuwenhuijzen slaagt erin met tekst, illustraties en kaartmateriaal op een boeiende manier verslag te doen van dit onderbelichte deel van de geschiedenis. Daardoor komt dit stukje verleden op een aantrekkelijke wijze weer tot leven.

Auteur: Dennis van Nieuwenhuijzen
Prijs: € 14,95

Bestellen bij Free Musketeers>>