Boeken - Hollandse Waterlinie

NHW Reeks - Slot LoevesteinNHW Reeks - Fort Pannerden

Te midden van de natuur, op de splitsing van de Waal en het Pannerdensch Kanaal, ligt het imposante Fort Pannerden. De locatie is niet ver van de grens met Duitsland, enkele kilometers stroomafwaarts van de plaats waar de Rijn ons land binnenstroomt. Evenals de Schenkenschans, zijn illustere voorganger uit de 16de-eeuw, is Fort Pannerden vanaf het water indrukwekkend om te zien. Dat gold ook al in het verleden. Het bolwerk zal de voorbijvarende passant uit die tijd ongetwijfeld angst en ontzag hebben ingeboezemd, getuige een uitspraak van een varensgast, die het fort tijdens de mobilisatieperiode van 1914-1918 typeerde als: "eene soort van bergtop vol met kanonnen".

Auteurs: Gert Huting
Prijs: € 7,50

Bestellen bij Stokerkade>>

 

NHW Reeks - Slot LoevesteinNHW Reeks - Werk aan het Spoel

Het Waterliniefort Werk aan het Spoel is gelegen onder de rook van Culemborg in het prachtige rivierenlandschap van de Lek. De geschiedenis van de locatie het Spoel en het buurtschap Goilberdingen gaat eeuwen terug. Het fort, dat dateert van 1794 en 1815, was een belangrijk defensief onderdeel van zowel de Oude als de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tegenwoordig is Werk aan het Spoel een sfeervolle pleisterplaats voor recreatief, cultureel en zakelijk gebruik.

Auteurs: Chris Will
Prijs: € 7,50

Bestellen bij Stokerkade>>

 

NHW Reeks - Slot LoevesteinNHW Reeks - Fort Vuren

Fort Vuren is gelegen onder de rook van Gorinchem in het schitterende rivierenlandschap van de Waal. De geschiedenis van de plek gaat eeuwen terug. Het fort, dat dateert van 1845, was een belangrijk defensief onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tegenwoordig is Fort Vuren een sfeervolle pleisterplaats voor recreatief, zakelijk of cultureel gebruik.

Auteurs: Chris Will
Prijs: € 7,50

Bestellen bij Stokerkade>>

 

NHW Reeks - Slot LoevesteinNHW Reeks - Slot Loevestein

Trots en ongenaakbaar waakt Slot Loevestein over het Munnikenland  en de rivieren. Het Munnikenland is de huidige naam voor het meest westelijke puntje van de Bommelerwaard. Hier komen de Waal en de afgedamde Maas samen en gaan ze verder als de Merwede. Slot Loevestein is meer dan een middeleeuws kasteel met spannende ridderverhalen. In de 17e eeuw was het een kille gevangenis, waar politieke dissidenten en religieus andersdenkenden werden opgesloten. Maar het was ook een levendig soldatendorp, een stoere vesting in de Hollandse Waterlinie. Slot Loevestein is een schatkamer vol verhalen over ridders, gevangenen, soldaten en heel gewone mensen die woonden en werkten binnen de stevige vestingmuren.

Auteurs: Sunny Janssen, Stichting Museum Slot Loevestein
Prijs: € 7,50

Bestellen bij Stokerkade>>

 

NHW Reeks - Fort bij AsperenNHW Reeks - Fort bij Asperen

Fort bij Asperen en het kleinere zusterfort, de Wapenplaats bij Asperen, werden aangelegd in het midden van de 19de eeuw bij het stadje Asperen. Beide forten maakten deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (1815-1951). Het geschut op de forten diende ter afsluiting van het zogenoemde Linge-acces en beschermde de inundatiewaaiersluizen uit 1815.

Deze bezoekersgids van Fort bij Asperen geeft een beeld van de geschiedenis en het huidig functioneren van Fort bij Asperen. In woord en beeld komen de ligging, de functie in de Waterlinie, de militaire bouwgeschiedenis en de mobilisaties tot leven. Een rondgang over het terrein en door de bomvrije toren geven inzicht in het geïsoleerde leven op het fort. Ook is er aandacht voor het natuurschoon van het omringende Lingegebied.

Auteurs: Chris Will
Prijs: € 7,50

Bestellen bij Stokerkade>>

 

NHW Reeks - Fort AltenaNHW Reeks - Fort Altena

Fort Altena bij Sleeuwijk (gemeente Werkendam) is een van de drie meest zuidelijk gelegen forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (1815-1951). Het fort dateert uit het midden van de 19de eeuw en staat ook bekend als het Fort aan den Uppelschen Dijk en Fort aan de Uppelse Dijk. Het grote fort ligt centraal in het Land van Altena op de oude route Breda – Gorinchem. Het geschut op het fort diende als afsluiting van deze doorgaande weg en van de Uppelsche Dijk. Fort Altena ligt nu pal aan de A27; de rijksweg doorsnijdt het oorspronkelijke fortterrein zelfs.

Auteurs: Hannie Visser-Kieboom
Prijs: € 7,50

Bestellen bij Stokerkade>>

 

Versteende RiddersVersteende Ridders

De Nieuwe hollandse waterlinie bestond niet alleen uit forten en sluizen en een systeem van inundatievelden. Ook honderden betonwerken vormden er een wezenlijk onderdeel van. De kazematten en de groepsschuilplaatsen liggen nu als verweesde elementen in het landschap. In versteende ridders worden de verschillende types, de context en de betekenis van deze elementen onder de loep genomen. Daarnaast tasten ontwerpers de mogelijkheden af om de militaire geschiedenis op een eigen functionele, architectonische en kunstzinnige manier te verbeelden.

Auteur: Douwe Koen, Bureau B+B, Ronald Rietveld en Annemiek Simons
Prijs: € 29,90
Ook beschikbaar als deel van aantrekkelijk geprijsde bundel.

Informatie en bestellen bij Uitgeverij Blauwdruk>>

Nieuwe Hollandse Waterlinie in VogelvluchtDe Nieuwe Hollandse Waterlinie in Vogelvlucht

Een mooi prentenboek van de hand van Lex Tempelman waarin het verhaal van de Nieuwe Hollandse Waterlinie letterlijk en figuurlijk wordt verbeeld in vogelvlucht. Bij de rake tekeningen zijn slechts weinig woorden nodig om systemen van inundatie en bouwstructuren van de forten uit te leggen. Het boek geeft een goed beeld van onze landsverdediging in de 19de en begin 20ste eeuw. 28 pagina's full colour.

Auteurs: Lex Tempelman en Chris Will
Prijs: € 8,00

Bestellen bij Nieuwe Hollandse Waterlinie>>